CS

Když chcete vědět víc

KMINE 2017: kongres o mikrobiologii, epidemiologii a infekčních nemocech v Praze


28.10.2017

Ve dnech 25. – 27. října se v Konferenčním Centru City v Praze uskutečnil Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie KMINE 2017.

Jedná se o mezioborový kongres, který se koná každé dva roky v různých městech České republiky. Odbornými garanty akce jsou tři společnosti ČLS JEP: Společnost pro lékařskou mikrobiologii (SLM), Společnosti infekčního lékařství (SIL) a Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (SEM), jejichž společným zájmem je kvalitní diagnostika, terapie a prevence infekčních onemocnění. Letošní ročník organizačně zajišťoval výbor SEM.

KMINE 2017 si dal za cíl vytvořit prostor pro užitečné a příjemné setkání odborníků zaměřených na infekční onemocnění. Toho organizátor dosáhl především díky kvalitnímu odbornému programu, zaměřeného na obory mikrobiologie, infekčního lékařství a epidemiologie.

MUDr. Pavla Křížková, CSc. shrnula, co všechno se mohli účastníci letošního ročníku dozvědět: „Základní témata KMINE 2017 byly následující: přeshraniční hrozby infekčních onemocnění a možnosti jejich kontroly; nově se objevující infekční onemocnění; infekce spojené se zdravotní péčí a možností jejich prevence; antiinfektiva a rezistence; infekční onemocnění preventabilním očkováním; HIV/AIDS, STD, virové hepatitidy; pokroky v rychlé mikrobiologické diagnostice a aktuality v oborech."

Více informací o kongresu se dozvíte zde: http://www.kmine2017.cz/