CS

Když chcete vědět víc

Polský Krakov letos hostil 46. mezinárodní konferenci EDTNA/ERCA


21.8.2017

Ve dnech 9. až 12. září 2017 proběhla v Krakově mezinárodní konference Evropské asociace dialyzačních a transplantačních sester/Evropské asociace renální péče. Tématem letošního ročníku bylo „Skutečné partnerství a globální přístup v oblasti léčby ledvin“.

Při této příležitosti specialisté a specialistky na zdravotní péči, akademici, zástupci pacientů i partnerů sdíleli výsledky studií a inovací z celého světa. Konference každoročně pomáhá při zavádění a mezinárodní podpoře kvalitního výzkumu a praxe v oblasti léčby ledvin. K tomu dochází nejen na přednáškách a seminářích, ale také prostřednictvím rozsáhlého publikačního a digitalizačního programu. Každoročně se setkání účastní přibližně 1200 delegátů z více než 70 zemí.

Řečníci se věnovali zejména tématům hemodialýzy, peritoneální dialýzy, transplantace, bezpečných cévních přístupů, pediatrické renální péče, výživy pacientů, podmínkám vedoucím ke zlepšení kvality renální péče a v neposlední řadě také e-technologiím.

V letošním roce se mohli návštěvníci zúčastnit celé řady zajímavých workshopů, tří sympozií a, díky partnerům poznat nejaktuálnější terapie, léčebné postupy a v rámci výstavy vyzkoušet nejnovější výrobky renomovaných firem z celého světa.

Více informací o konferenci naleznete zde: http://www.edtna-erca.com/conferences/