CS

Když chcete vědět víc

Na 60. výročí se mezinárodní kongres protistologie vrátil do Prahy


27.7.2017

Na přelomu července a srpna hostil OREA Hotel Pyramida v Praze 15. mezinárodní kongres protistologie.

Výzkum prvoků má v České republice dlouholetou tradici, také proto se zde konal první ze série kongresů Mezinárodní společnosti protistologie, a to již v roce 1957. Je nám ctí, že se po 60 letech vrátil na místo, kde před lety začal.

Kongres, zaměřený na vědní obor výzkumu prvoků se věnoval především tématu rozmanitosti volně žijících heterotrofních prvoků a řas, prvoků jako parazitů a biochemie a ekologie prvoků. Celkem se zúčastnilo téměř 500 specialistů z celého světa.

Součástí šestidenního programu bylo také výroční setkání Mezinárodní společnosti protistologie, které zahrnovalo schůzi členů, a její vlastní přednášky a sympozia.

Organizátorem kongresu byla mezinárodní společnosti protistologie (International Society of Protistology).

Více informací naleznete zde: http://www.icop2017.org/