CS

Když chcete vědět víc

ICOLD 2017: Budoucnost přehrad, hrází a vodních nádrží


23.6.2017

Prestižní setkání odborníků v oblasti přípravy, výstavby a provozu přehrad a nádrží organizoval Český přehradní výbor ve spolupráci s Mezinárodní přehradní komisí (International Commission on Large Dams).

85. výroční zasedání Mezinárodní přehradní komise ICOLD proběhlo v kongresovém hotelu Clarion ve dnech 3.–7. července. Českému přehradnímu výboru se podařilo získat pořadatelství této významné události pro Českou republiku v červenci 2014 a my jsme se na jejích přípravách podíleli od roku 2015. Účast přesáhla 900 delegátů z celého světa.

Česká republika byla jako pořádající země vybrána mimo jiné proto, že má v rozvoji hrází a přehrad dlouhou historii. Již od středověku zde byly budovány přehrady pro zajištění zásobování vodou a výrobu energie. Některé z těchto historických vodních děl jsou dodnes v provozu.

V rámci zasedání byla diskutována témata vývoje a aplikace pokročilých materiálů, technologií a řešení v přehradním stavitelství, zlepšování v oblasti bezpečnosti přehrad a také mimo jiné problematika nejistot a rizik při návrhu a provozu vodních staveb.

Účastníky čekal bohatý odborný program, který zahrnoval technické workshopy, odborné přednášky, jednání pracovních skupin a technických výborů a končil valným shromážděním ICOLD. Zpestřením byly technické prohlídky vybraných přehrad v pěti regionech Čech a Moravy.

Záštitu nad 85. výročním zasedání Mezinárodní přehradní komise ICOLD udělil Ing. Marian Jurečka, ministr zemědělství České republiky.

Více informací o akci jste mohli slyšet také ve vysílání České televize (čas 23:33): http://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/217411058060707/

Webové stránky konference můžete navštívit zde: http://www.icold2017.cz/