CS

Když chcete vědět víc

Je možné transplantovat dělohu aneb jaké jsou hranice současné transplantační léčby?


12.6.2017

Ve dnech 8. a 9. června proběhlo v Mikulově I. postgraduální sympozium Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP. Odborníci se primárně zaměřili na téma „Jaké jsou hranice současné transplantační léčby?“.

Setkání navázalo na úspěšný kongres SOT ve Špindlerově Mlýně, který proběhl na jaře 2016 a zúčastnilo se jej na 400 účastníků z celé České republiky, Slovenska i ze zahraničí. Letošní odborné sympozium se konalo v krásném jihomoravském městě Mikulově, konkrétně v hotelu Galant.

Program postgraduálního sympozia byl rozdělen do čtyř bloků, pro které byla vybrána společná témata. Součástí programu byly také paralelní interaktivní workshopy ve spolupráci se skupinou mladých transplantologů, dvě sympozia partnerů a shromáždění členů společnosti SOT ČLS JEP.

V rámci tohoto setkání byla poprvé před českým publikem přednesena přednáška o transplantaci dělohy.

Samostatná jednodenní odborná sekce byla připravena i pro sestry a nelékařské pracovníky ve spolupráci s Českou asociací sester.

Garantem programu, na který byly jen samé pozitivní ohlasy, byl profesor Ondřej Viklický. Poděkování patří také všem ostatním řečníkům.

Celkem se sympozia SOT 2017 zúčastnilo 310 odborníků.

Více informací na: http://www.sot-sympozium.cz