CS

Když chcete vědět víc

Konference MFC v rukou GUARANT International již posedmé!


24.5.2017

Ve dnech 24. – 26. května organizuje GUARANT International již posedmé výroční konferenci pro svého stálého klienta Microfinance Centre (MFC). Letošní, 20. ročník, se koná v hlavním městě Bosny a Hercegoviny, Sarajevu. Země konání byla vybrána, protože se může pochlubit nejdynamičtějším mikrofinančním odvětvím v Evropě a také proto, že letos oslaví 20. výročí založení prvních institucí pro mikrofinancování. V minulých letech organizoval GUARANT International tuto akci pro MFC také v Albánii, Gruzii, Černé Hoře, Turecku a dvakrát v České republice - v Praze.

Hlavní motto celé konference zní “Horizont 2037: Spravedlivé financování pro všechny.” Vzhledem k tomu, že každé výročí poskytuje příležitost k reflexi, konference si klade za cíl využít tuto událost k tomu, aby zhodnotila vývoj v odvětví v uplynulých dvou desetiletích, a zaměří se na cíle pro následující dvě desetiletí. Témata jednotlivých přednášek jsou zaměřena především na způsob, jakým technologie mění finanční systémy, narušování tradičního bankovnictví a na základy současných sociálních struktur, včetně úlohy vlád.

Konference je v letošním roce, jako již tradičně, doplněna o workshopy, během nichž se účastníci mohou dozvědět o novinkách v oblasti mikrofinancování a budou mít možnost diskutovat o aktuálních problémech z oboru s experty z praxe.

Více informací na: http:///www.mfc2017.org/