CS

Když chcete vědět víc

Klienti GUARANT International zářili v rámci slavnostního večera Ambassador Awards Evening


18.4.2017

Dne 13. dubna 2017 proběhlo v Rezidenci primátorky hlavního města Prahy již po osmé slavnostní udílení cen Ambassador Awards Evening. Večer byl organizován neziskovou organizací Prague Convention Bureau (PCB), jejímž jedním ze zakládajících členů je i GUARANT International.

Cílem programu kongresových ambasadorů je zvýšit potenciál kongresů a konferencí v rámci hlavního města Prahy a ocenit kongresové ambasadory za přínos kongresovému a konferenčnímu průmyslu a za reprezentaci hl. m. Prahy a České republiky.

Akce se konala za podpory Magistrátu hlavního města Prahy, zastoupeného paní primátorkou Adrianou Krnáčovou, a Ministerstva pro místní rozvoj.

NAŠI OCENĚNÍ KLIENTI

Je nám velkou ctí, že naši klienti získali ocenění ve čtyřech z šesti vyhlašovaných kategorií!

Cena za celoživotní přínos kongresovému průmyslu

Tuto speciální cenu získal prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA., emeritní přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny UK 2. LF ve fakultní nemocnici v Praze.

Kandidatura roku

Za získanou kandidaturu roku získal cenu Ing. Libor Přeučil, CSc. Díky němu bude Praha v roce 2021 hostit významnou technologickou akci IEEE/RSJ IROS 21.

Kongres do 500 účastníků

V této kategorii převzal ocenění prof. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D., FRCS, CESSR, přednosta kliniky transplantační chirurgie IKEM a zástupce přednosty Transplantcentra IKEM, za 51st Congress of the European Society of Surgical Research (ESSR 2016).

Speciální cena Kongresového centra Praha

Speciální cenu Kongresového centra Praha potom obdržela Ing. Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj, za konferenci Evropský Habitat. Cenu převzala Ing. Radmila Outlá, MBA.

Všichni výše jmenovaní patří k našim dlouholetým klientům a my jim srdečně blahopřejeme k těmto významným oceněním. Jsme hrdí na to, že jsme se na všech zmiňovaných akcích mohli podílet.