CS

Když chcete vědět víc

10. výročí kongresu společnosti pro cévní přístupy v Lublani


27.3.2017

Ve dnech 6. – 8. dubna 2017 pořádala společnost GUARANT International mezioborový kongres The 10th Congress of the Vascular Access Society v Lublani. Účastnilo se jej na 400 expertů z celého světa.

Moderní medicína cévních přístupů dialyzovaných pacientů je soustředěna do více medicínských oborů a kongres proto zahrnoval obory cévní chirurgie, nefrologie, angiologie nebo kardiologie.

Vědecký program kongresu se věnoval zejména hemodialyzační léčbě a cévním přístupům, epidemiologii ESRD, intervenční radiologii, protetickým pomůckám implantátů a štěpů, lékům v cévní přístupové péči, ruční ischemii, centrální žilní stenóze a obstrukci.

Na pódiu vystoupily desítky renomovaných neurologů a chirurgů, kteří jsou odborníci v oblasti cévních přístupů. Mezi špičku patřil například Rafael Ponikvar, MD, PhD, expert v léčbě akutního selhání ledvin hemodialýzou, kontinuální náhrady funkce ledvin u dospělých, novorozenců a malých dětí, který provedl více než 3 000 operací cévních přístupů.

Pro účastníky kongresu byl připraven zajímavý společenský program, který zahrnoval slavnostní večeři v reprezentačních prostorech na zámku v Lublani. Kromě toho byla uspořádána také uvítací recepce a dvě obědová symposia o nových technologiích.

Před začátkem kongresu (5. dubna) proběhl v nemocnici v Lublani workshop, který byl zaměřen na témata umístění hemodialyzačních žilních katetrů, ultrazvukové předoperační mapování pomocí ultrasonografie, sledování arteriovenózní píštěle a chirurgii cévních přístupů.

Více informací o akci naleznete zde: http://www.vas2017.org/