CS

Když chcete vědět víc

Významné setkání specialistů v oboru ortopedické anestézie v Oxfordu


18.11.2016

Dne 4. listopadu 2016 se v Oxfordu uskutečnilo výroční vědecké setkání společnosti British Society of Orthopaedic Anaesthetists, která je klientem GUARANT International v rámci služeb Asociačního domu. Akce se konala v historické radnici v Oxfordu, v Anglii, a zúčastnilo se jí 180 účastníků.

Hlavním tématem tohoto setkání bylo Zlepšování výsledků pacientů. Na této konferenci vystoupil s přednáškou zaměřenou na operace kyčelního kloubu významný anesteziolog Dr. Alwin Chuan ze Sydney, Austrálie. Akce byla jako již tradičně vysoce hodnocena účastníky za kvalitu odborného programu.

Vyvrcholením byla slavnostní večeře, která se konala v Grand Old Library na Wadham College, která je součástí Oxfordské univerzity. Prohlídku univerzity účastníkům poskytl prof. Andrew Farmery, který ji doplnil historkami z medicínské historie Oxfordu.

Těšíme se na organizaci dalších akcí pro BSOA v Birminghamu a Praze v příštím roce!

British Society of Orthopaedic Anaesthetists (BSOA)

je britská národní společnost sdružující specialisty v oboru ortopedické anestézie. Cílem společnosti je rozvoj oboru ortopedické anestezie a vzdělávání lékařů v tomto oboru. Za účelem podpory spolupráce jednotlivých specialistů v UK a jejich vzdělávání pořádá BSOA každoročně Spring Scientific Meeting a dále pak Annual Scientific Meeting.

ASSOCIATION HOUSE

je naše značka pro služby asociačního managementu. Na českém trhu jsme začali tuto službu nabízet vůbec jako první již v roce 2003. V rámci Asociačního domu nabízíme služby pro efektivní rozvoj Vaší společnosti. Součástí je i získávání potřebných finančních prostředků, zajištění benefitů pro členy a posílení propagace směrem k odborné i laické veřejnosti. První asociací, o kterou od roku 2003 pečujeme, je Česká společnost pro mimotělní oběh a podpůrné systémy (ČSMO). V současnosti se staráme o 25 českých a mezinárodních asociací.

Více informací o akci naleznete zde: http://www.bsoa.org.uk/