CS

Když chcete vědět víc

NOVÝ KLIENT ASSOCIATION HOUSE


16.11.2016

Je nám ctí oznámit, že jsme v říjnu tohoto roku podepsali smlouvu na asociační management s Nadací Karla Pavlíka.

Nadace v příštím roce oslaví 25 let své existence. Při této příležitosti chystáme zajímavé projekty. Tím nejbližším je předání Výroční ceny Nadace (letos již 18. ročník), které proběhne v Karolinu, dne 21. listopadu. Letošní cenu převezmou: prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., emeritní přednosta III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol a prof. MUDr. Robert Lischke Ph.D., přednosta III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol. Toto prestižní ocenění udělované za rozvoj transplantační medicíny obdrží oba lékaři za zahájení a realizaci programu transplantací plic již v roce 1997 a jeho úspěšný rozvoj.

NADACE KARLA PAVLÍKA

byla založená v roce 1992, a byla pojmenována po pacientovi s první úspěšně transplantovanou ledvinou v Československu.

Hlavními cíli této nadace jsou: podpora postgraduálního vzdělávání transplantačních odborníků, získávání veřejnosti pro dárcovství orgánů a prezentace české transplantační medicíny do zahraničí.

Od roku 1998 uděluje nadace společně s pražskými lékařskými fakultami Univerzity Karlovy svou výroční cenu. Mezi oceněné patří nejpřednější osobnosti světové transplantační medicíny. Ocenění již převzali např.: prof. Dr. Maurice Slapak, CBE, Bristol, Velká Británie za založení „Světových her nemocných s transplantovanými orgány“ (2006). V roce 2011 byla cena udělena MUDr. Bohanu Pomahači za provedení první transplantace celé tváře ve Spojených státech. Cenu za rok 2014 obdržel prof. Mats Branström, Göteborg, Švédsko, za provedení první transplantace dělohy, která skončila porodem zdravých dětí.

Nadace mimo jiné podporuje také rozvoj lékařských pracovišť podílejících se na odběru orgánů dárců. Na tyto účely vydala již více než 5 miliónů Kč.

ASSOCIATION HOUSE

je naše značka pro služby asociačního managementu. Na českém trhu jsme začali tuto službu nabízet vůbec jako první již v roce 2003. V rámci Asociačního domu nabízíme služby pro efektivní rozvoj Vaší společnosti. Součástí je i získávání potřebných finančních prostředků, zajištění benefitů pro členy a posílení propagace směrem k odborné i laické veřejnosti. První asociací, o kterou od roku 2003 pečujeme, je Česká společnost pro mimotělní oběh a podpůrné systémy (ČSMO). V současnosti se staráme o 25 českých a mezinárodních asociací