CS

Když chcete vědět víc

Robotika v českém zdravotnictví


17.9.2016

Ve dnech 14. – 16. září organizoval GUARANT International 42. česko-slovenský chirurgický kongres. Letošní ročník se konal v OREA hotel Pyramida, v Praze.

Hlavní témata celého kongresu byla rozdělena do pěti následujících sekcí: onkochirurgie, metabolická chirurgie, sepse, úrazová chirurgie a sekce sester.

Důležitým tématem, které bylo na kongresu probíráno byla také robotika v českém zdravotnictví. Jedná se o operace pomocí robotických systémů, které jsou považovány za budoucnost chirurgie. V České republice se s takovými zákroky začalo v roce 2005. A do současné doby lékaři takto provedli již více než deset tisíc operací. Vůbec nejčastější robotickou operací je v České republice prostaktomie, tedy odstranění prostaty, hysterektomie a resekce karcinomu konečníku. Výhodou těchto operací je, že jsou přesnější, eliminují například třes rukou a jsou pro pacienty šetrnější a rychlejší k rekonvalescenci.

Informace o kongresu přinesla i česká media:

Rozhovor s Prof. MUDr. Miroslavem Ryskou, CSc., MUDr. Janem Rejholecem a MUDr. Miroslavem Štursou:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/216411000100917/video/49321

Reportáž o robotických operacích:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/216411000100917/video/493216

Více informací o kongresu naleznete zde: http://www.chirurgie2016.cz/