CS

Když chcete vědět víc

Spring Scientific Meeting 2016


16.8.2016

Dne 21. dubna 2016 se v Londýně uskutečnila konference 2016 Spring Scientific Meeting společnosti British Society of Orthopaedic Anaesthetists, která je klientem GUARANT International v rámci služeb Asociačního domu. Akce se konala v hotelu Meliá White House v Londýně a zúčastnilo se jí na 100 účastníků.

Vědecký program konference se zaměřil na předoperační a pooperační péči o pacienta při ortopedických operacích z pohledu anesteziologie. Akce byla jako již tradičně vysoce hodnocena účastníky za kvalitu odborného programu. GUARANT International pro tuto konferenci zajišťoval sponzoring a výstavu, registraci a koordinaci akce na místě a veškerou administrativní podporu. Dále také zajistil veškerou propagaci a připravil webové stránky akce.

Dne 4. listopadu 2016 se GUARANT International bude podílet také na organizaci 21st Annual Scientific Meeting , který se bude konat v Oxford Town Hall, v Oxfordu. Hlavním tématem tohoto setkání bude Zlepšování výsledků pacientů. Na této konferenci vystoupí s přednáškou zaměřenou na operace kyčelního kloubu významný anesteziolog Dr. Alwin Chuan ze Sydney, Austrálie.

British Society of Orthopaedic Anaesthetists (BSOA) je britská národní společnost sdružující specialisty v oboru ortopedické anestézie. Cílem společnosti je rozvoj oboru ortopedické anestezie a vzdělávání lékařů v tomto oboru. Za účelem podpory spolupráce jednotlivých specialistů v UK a jejich vzdělávání pořádá BSOA každoročně Spring Scientific Meeting a dále pak Annual Scientific Meeting.

GUARANT International spol. s r.o. se již čtvrt století stará o úspěch klientů při organizování mezinárodních kongresů a konferencí ve střední a východní Evropě. Spolu s dokonalou znalostí českého a evropského prostředí zákazníkům garantuje i vysokou odbornost, preciznost a profesionalitu. S týmem 50 profesionálů organizuje každoročně 60 – 80 akcí v rámci České republiky i zahraničí.

Více informací o akci naleznete na: http://www.bsoa.org.uk/conference/2016-spring-scientific-meeting/