CS

Když chcete vědět víc

GUARANT International se ujal organizace MFC konference již pošesté!


7.7.2016

Ve dnech 23. – 24. června organizoval GUARANT International již pošesté výroční konferenci pro svého stálého klienta Microfinance Centre (MFC). Letošní ročník se konal v hlavním městě Albánie, Tiraně. Konference byla pořádána ve spolupráci s Albánskou mikrofinanční asociací (AMA). V minulých letech organizoval GUARANT International tuto akci pro MFC také v Gruzii, Černé Hoře, Turecku a dvakrát v Praze.

Hlavní motto celé konference znělo “Mikrofinacování v cloudu (na serverových sítích).” Cílem bylo projednat například otázky týkající se nových možností financování, klíčových trendů v oblasti alternativního financování, zlepšení účinnosti mikrofinancování na internetu nebo výhod i rizik spojených s digitalizací mikrofinacování.

Konference byla v letošním roce, jako již tradičně, doplněna o workshopy, během nichž se účastníci mohli dozvědět o novinkách v oblasti mikrofinancování a měli možnost diskutovat o aktuálních problémech z oboru s experty z praxe.

Pro účastníky konference byl připraven i společenský program, který zahrnoval slavnostní večeři v prostorách Prezidentského paláce v Tiraně.

The Microfinance Centre je regionální mikrofinační centrum zdrojů a sítí. Sdružuje celkem 104 organizací (včetně 77 měnových finančních institucí) z 31 zemí střední Evropy a Asie, které se starají o více než 1 000 000 klientů s nízkými příjmy. Jeho posláním je přispívat ke snižování chudoby a rozvoji lidského potenciálů tím, že podporuje sociálně orientovaný a udržitelný mikrofinanční sektor, který poskytuje odpovídající finanční a nefinanční služby velkému počtu chudých rodin a drobných podnikatelů.

GUARANT International spol. s r.o. se již čtvrt století stará o úspěch klientů při organizování mezinárodních kongresů a konferencí ve střední a východní Evropě. Spolu s dokonalou znalostí českého a evropského prostředí zákazníkům garantuje i vysokou odbornost, preciznost a profesionalitu. S týmem 50 profesionálů organizuje každoročně 60 – 80 akcí v rámci České republiky i zahraničí.

Více informací na: http:///www.mfc2016.org/