CS

Když chcete vědět víc

V Praze proběhlo setkání rostlinných biologů


7.7.2016

Ve dnech 26. - 29. 6. 2016 probíhalo v Praze důležité setkání rostlinných biologů „Plant Biology Europe EPSO / FESPB Congress 2016“, kterého se zúčastnilo více než 900 vědců z 58 zemí celého světa. Cílem kongresu bylo rozvinutí diskuse nad současnými výzvami rostlinné biologie 21. století. Významným bodem kongresu byla informace o dokončované sekvenaci genomu hrachu shodou okolností právě v roce 150. výročí zveřejnění průlomové práce Gregora Mendela o křížení hrachu, která stála u zrodu moderní genetiky rostlin.Jeho organizace se ujal GUARANT International

Hlavním tématem kongresu bylo hledání odpovědí na řadu otázek, které souvisejí s klíčovou úlohou rostlin při řešení globálních problémů lidstva. Rostliny v procesu fotosyntézy využívají energii slunečního záření pro tvorbu biomasy, která je zdrojem potravy pro všechny organismy na Zemi včetně člověka. „Kongres si kladl za cíl přispět k řešení problémů spojených s uživením stále rostoucí celosvětové populace, zachováním stability složení atmosféry umožňující existenci života na Zemi v dnešní podobě, uchování ekosystémových funkcí a služeb při probíhající dlouhodobé změně klimatu“, řekla profesorka Jana Albrechtová, která byla prezidentkou kongresu Plant Biology Europe EPSO / FESPB Congress 2016.

Velký prostor byl věnován rozvoji rostlinných biotechnologií pro potravinovou bezpečnost a efektivnímu využití rostlin pro produkci biopaliv budoucími generacemi. Diskuse byly směřovány i ke strategii rozvoje vědy a přenášení odborných poznatků politikům a veřejnosti.

Je velkou poctou české vědě, že Česká společnost experimentální biologie rostlin byla pověřena organizací kongresu. Prezidenty kongresu byli prof. Jana Albrechtová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a z Botanického ústavu AV ČR a prof. Jiří Šantrůček z Jihočeské univerzity a Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích. Jana Albrechtová je profesorkou anatomie a fyziologie rostlin na Katedře experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty Univerzity v Praze a pracuje též na Botanickém ústavu AV ČR. Je mnohaletou předsedkyní České společnosti experimentální biologie rostlin (ČSEBR) a byla též po dva roky prezidentkou The Federation of European Societies of Plant Biology (FESPB). Jiří Šantrůček je profesorem anatomie a fyziologie rostlin na Jihočeské univerzitě a též pracuje v Biologickém centru AV ČR. Je mnohaletým místopředsedou ČSEBR.

EPSO (European Plant Science Organization) je nezávislou evropskou akademickou organizací, která reprezentuje více než 220 vědeckých institucí a univerzit z 30 zemí v Evropě i mimo ni. FESPB je Federací evropských společností rostlinné biologie sdružující více než 25 národních oborových vědeckých společností.

Zdroj článku: http://www.natur.cuni.cz