CS

Když chcete vědět víc

Ambassador Awards Evening


9.6.2016

Dne 7. června 2016 proběhlo v Rezidenci primátorky hlavního města Prahy slavnostní udílení cen Ambassador Awards Evening, organizované neziskovou organizací Prague Convention Bureau (PCB), jejímž jedním ze zakládajících členů je i GUARANT International. Oceněni byli renomovaní čeští vědci, špičkoví odborníci, profesoři a lékaři, kteří úspěšně zastupují Českou republiku v mezinárodních odborných asociacích. Akce se konala za podpory Magistrátu hlavního města Prahy, zastoupeného přímo paní primátorkou Adrianou Krnáčovou, a Ministerstva pro místní rozvoj, které zastupovala paní ministryně Karla Šlechtová.

NAŠI OCENĚNÍ KLIENTI

V rámci slavnostního večera byli vyhlašováni vítězové v 6 kategoriích. V kategorii Kongres do 500 účastníků roku 2015 převzal ocenění prof. MUDr. Julius Špičák, CSc., přednosta kliniky hepatogastroenterologie Instistutu Klinické a experimentální medicíny v Praze, za 16th International Celiac Disease Syposium (ICDS 2015).

Speciální cenu Kongresového centra Praha obdržel prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. FCMA, přednosta ORL kliniky Fakultní nemocnice Motol a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, za 3rd Congress of European Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery (ORL – HNS 2015).

Oba výše jmenovaní patří k našim dlouholetým klientům a my jim srdečně blahopřejeme k tomuto významnému ocenění.

Dalším oceněným byl v kategorii Kongres roku 2015 RNDr. Vladimír Čermák, DrSc., Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, za UIGG 2015. V kategorii Kandidatura roku 2015 byla oceněna doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, a spolu s ní prof. Florian Lordick, MD, University Cancer Center Leipzig, za International Gastric Cancer Congress, který se bude konat v roce 2019. Ocenění v kategorii Korporátní akce roku 2015 získala společnost Saint Gobain Czech Republic and Slovakia.

Poslední vyhlašované ocenění bylo za celoživotní přínos kongresovému průmyslu, které si převzal prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN, přednosta Kliniky nefrologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Těmto oceněným odborníkům také gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů jak v osobním, tak profesním životě.