CS

Když chcete vědět víc

Podzemní stavby Praha 2016


1.6.2016

Ve dnech 22. až 25. května 2016 proběhla v Clarion Hotelu v Praze, již 13. mezinárodní konference ,,Podzemní stavby Praha 2016“, kterou pořádala Česká tunelářská asociace ITA-AITES. Po profesionální stránce konferenci zajistila společnost GUARANT International.

Jednalo se o největší českou tunelářskou konferenci, která je pravidelně pořádána každé tři roky. Minulé ročníky, zvláště pak Podzemní stavby Praha 2010 a 2013 potvrdily, že pražská konference si díky svému odbornému programu, místu konání i společenskému setkání našla pevné místo mezi obdobnými evropskými akcemi. Potvrzuje to i účast významných odborníků z evropských zemí i ze světa.

Atraktivitu 13. ročníku podtrhl jednoznačně i fakt, že se souběžně v jejím rámci uskutečnila 3. Východoevropská tunelářská konference (EETC 2016). EETC je regionální tunelářská konference, která se koná každé dva roky. Jejím cílem je podporovat sdílení znalostí, zkušeností, dovedností a úspěchů při navrhování, financování a výstavbě, provozu a údržbě tunelů a jiných podzemních zařízení mezi zeměmi východní Evropy. Konference přinesla zajímavé informace o železničním tunelu Ejpovice, připravovaném projektu trasy D pražského metra nebo poznatky z mimořádných staveb uvedených do provozu v roce 2015 – automobilového tunelového komplexu Blanka a prodloužení trasy A pražského metra.

Pro účastníky byly připraveny také technické exkurze, které probíhaly v tunelech na dálnici D8, tunelu Ejpovice, v hlavní řídící ústředně Hlavního města Prahy nebo v Podzemním výukovém středisku Josef.

Součástí konference byl také společenský večer, který se díky velké spokojenosti účastníků v minulých letech opět konal v prostředí Břevnovského kláštera.

Celkem se konference zúčastnilo 570 delegátů z celkem 37 zemí světa, nejvíce z nich bylo české, slovenské, německé a rakouské národnosti, přítomni však byli také účastníci ze vzdálených destinací jako například z Chile, Brazílie, Číny, Indonésie, Korey nebo Hong Kongu.

Česká tunelářská asociace ITA-AITES – (CzTA) je národním členem Mezinárodní tunelářské asociace ITA-AITES, která sídlí v Lausanne, Švýcarsko. CzTA sdružuje organizace, vysokoškolská a vědecká pracoviště, firmy i jednotlivce zainteresované v podzemním stavitelství a ve vědních oborech s ním souvisejících. V současné době je registrováno 44 kolektivních a 50 individuálních členů. Je otevřenou organizací, jejímiž členy se mohou stát všichni, kteří se angažují v činnostech souvisejících s podzemním stavitelstvím.

GUARANT International spol. s r.o. se již čtvrt století stará o úspěch klientů při organizování mezinárodních kongresů a konferencí ve střední a východní Evropě. Spolu s dokonalou znalostí českého a evropského prostředí zákazníkům garantuje i vysokou odbornost, preciznost a profesionalitu. S týmem 50 profesionálů organizuje každoročně 60 – 80 akcí v rámci České republiky i zahraničí.