CS

Když chcete vědět víc

Association House na víkend v Londýně!


30.5.2016

Ve dnech 28. - 30. 5. 2016 hostil Londýn významný kongres Euroanaesthesia 2016 (The European Anaesthesiology Congress).

Euroanaesthesia je největší evropský každoroční event, v rámci něhož se představují nejnovější a nejvýznamnější znalosti expertů z oboru anestezie, perioperační medicíny, intenzivní péče, urgentní medicíny a léčby bolesti. Tento mezinárodní kongres shromažďuje tisíce delegátů a vystavovatelů z více než 80 zemí. Letošního ročníku se zúčastnilo více než 6000 účastníků z celého světa.

Na kongresu měl své zastoupení také náš Association House! Naše kolegyně v Londýně reprezentovaly asociace, o které se staráme v rámci asociačního managementu. Manažerka pro rozvoj asociací, Simona Hrbková zastupovala společnost ESPA (The European Society for Paediatric Anaesthesiology) a manažerka pro rozvoj asociací, Michalea Jurčeková společnost ČSARIM (Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny). Obě kolegyně měly jménem těchto asociací na kongresu stánek, kde je hrdě prezentovaly.

Vědecký program Euroanaesthesia 2016 nabídl komplexní pokrytí anesteziologie a všech jejích podoborů, díky čemuž delegátům poskytl rozsáhlé příležitosti pro profesní rozvoj. Přední světoví experti prezentovali své poznatky a postřehy během přednášek, diskuzí, prezentací a kurzů.

Více na: http://euroanaesthesia2016.esahq.org/

Pro více informací o Association House, navštivte: http://www.asociacnidum.cz/