CS

Když chcete vědět víc

Na konferenci EQuiP se řešila bezpečnost pacientů u praktických lékařů


30.4.2016

Ve dnech 22. až 23. dubna organizoval GUARANT International mezinárodní konferenci EQuiP. Konference Evropské skupiny pro kvalitu v primární péči (EQuiP) byla pořádána Českou společností všeobecného lékařství ČLS JEP a jejím partnerem se stala organizace WONCA Europe. Svoji záštitu jí poskytlo ministerstvo zdravotnictví České republiky a MUDr. Svatopluk Němeček, MBA (ministr zdravotnictví České republiky) vystupoval jako čestný prezident konference.

Hlavním tématem konference byla bezpečnost pacientů v ordinacích praktických lékařů. Cílem konference bylo zodpovědět na otázky jako například: Jaká je role doktora a pacienta? Jak mohou organizace zdravotního systému zabezpečit bezpečnější péči? Mohou počítače pomoci nebo být hrozbou? Může se bezpečná péče učit ve školách? A mnoho dalších.

Experti z oboru se sešli v Kaiserštejnském paláci, aby sdíleli zkušenosti, znalosti, výsledky projektů a nejrůznějších výzkumů ze své praxe, regionální organizace či univerzity. Na EQuiP konferenci mohli účastníci navštívit mnoho zajímavých přednášek, vedených předními mezinárodními odborníky. Své vědomosti měli možnost prohloubit také na interaktivních workshopech.

Mezi nejočekávanější řečníky konference patřili Maria Pilar Astier-Pena (Manager of The Patient Safety Group of Spanish Society of Family Medicine and Community, Španělsko),Aneez Esmail (Professor of General Practice at the University of Manchester and Director of the NIHR Greater Manchester Patient Safety Translational Research Centre, Velká Británie) a David Marx (Ministerstvo zdravotnictví České republiky, zaměření na kvalitu a bezpečí ve zdravotnictví, Česká republika).

Česká společnost všeobecného lékařství ČLS JEP je společnost, jež se podílí na tvorbě doporučených léčebných postupů, aktualizuje koncepci oboru, je partnerem pro jednání v dohodovacích řízeních jak o kompetencích praktického lékaře, tak o ceně jeho práce. Zaštiťuje lékaře, kteří publikují pod hlavičkou společnosti, vystupují na domácích i zahraničních kongresech a účastní se práce mezinárodních pracovních skupin. SVL má od ČLK přidělenou akreditaci k pořádání vzdělávacích seminářů pro praktické lékaře v systému celoživotního vzdělávání. Proto pod její odbornou garancí běží pravidelné vzdělávací semináře po celé republice.

GUARANT International spol. s r.o. se již téměř čtvrt století stará o úspěch klientů při organizování mezinárodních kongresů a konferencí ve střední a východní Evropě. Spolu s dokonalou znalostí českého a evropského prostředí zákazníkům garantuje i vysokou odbornost, preciznost a profesionalitu. S týmem 50 profesionálů organizuje každoročně 60 – 80 akcí v rámci České republiky i zahraničí.

Více informací o akci naleznete zde: http://www.equip2016.cz/