CS

Když chcete vědět víc

TT2016 v ČR: Vstupujeme do světa transgenních technologií


22.3.2016

Ve dnech 20.-23. 3. 2016, proběhl v hotelu Clarion Congress Hotel Prague, 13. Mezinárodní kongres transgenních technologií (13th Transgenic Technology Meeting). Pořadatelem kongresu byla Mezinárodní společnost pro transgenní technologie (International Society for Transgenic Technologies - ISTT) a o organizační zajištění se staral GUARANT International.

Hlavním tématem kongresu byly nové transgenní technologie programovatelné nukleázy, které umožňují efektivně pracovat s geny a měnit genetickou výbavu organismu. Díky tomu transgenní technologie zásadně přispívají k úspěchu základního výzkumu v léčbě závažných onemocnění u lidí.

Naším národním odborným partnerem v projektu bylo České centrum fenogenomiky, které pod vedením Doc. RNDr. Radislava Sedláčka, Ph.D. funguje v rámci Ústavu molekulární genetiky AV ČR.

Mezi nejočekávanější řečníky kongresu patřili například Dr. Andras Nagy (Kanada) s přednáškou o využití transpozonového doručení transgenezí pro porozumění přeprogramování, Charles Gersbach (USA) přednášející o Genomu a epigenomovém editování pro modelování a terapii nemocí úomocí CRISPR/Cas, Ron Weiss (USA) s přednáškou o Syntetické biologii savců jako součásti terapeutických systémů nebo Prof. Denis Duboule (Switzerland), který vystoupil s přednáškou na téma Genetický přístup k dlouhodobé genové regulaci během vývoje a evoluce.

Kongresu se zúčastnilo 600 delegátů z celého světa, tím se tato konference stala největší konferencí společnosti.

Poslední den přednášek zpestřilo předávání Yang Investigator Award (Ceny mladého badatele). Jedním z přebírajících byl Pablo Ross, který na kongresu také vystoupil. Jeho přednáška se věnovala tématu Embryonálních kmenových buněk a mezidruhových blastocyst a jejich doplnění k hospodářským zvířatům.

Zajímavé byly také tři workshopy, které probíhaly v rámci kongresu a těmi byly: Workshop o kryokonzervaci transgenních myších modelů, použití propgramovatelných nukleáz (CRISPR/Cas9) a workshop na editování genomu zebřiček (Danio rerio).

Nedílnou součástí kongresu byl také zajímavý společenský program, který zahrnoval uvítací večeři v hotelu Clarion Congress Hotel Prague a slavnostní večeři v paláci Žofín.

International Society for Transgenic Technologies (ISTT) byla založena ve Španělsku v lednu 2006 a nyní má sídlo v USA. Aktuálně má přes 600 členů. Byla založena za účelem podpory komunikace a sdílení technologií. Její cílem je posílit vědecký výzkum transgeneze zvířat, zejména pokud se vztahuje k užitečným experimentálním modelům v biologii, lékařství a biotechnologií. Zastupuje také zájmy vědců, techniků a postgraduálních studentů, kteří pracují v oblasti transgenních technologií.

GUARANT International spol. s r.o. se již čtvrt století stará o úspěch klientů při organizování mezinárodních kongresů a konferencí ve střední a východní Evropě. Spolu s dokonalou znalostí českého a evropského prostředí zákazníkům garantuje i vysokou odbornost, preciznost a profesionalitu. S týmem 50 profesionálů organizuje každoročně 60 – 80 akcí v rámci České republiky i zahraničí.

Více informací o akci naleznete zde: http://www.tt2016.org