CS

Když chcete vědět víc

Slovenský rekord v počtu resuscitací byl pokořen na Evropském dni záchrany života 2015


9.2.2016

Návštěvníci Evropského dne záchrany života se sešli dne 16.10.2015 aby nejen hovořili o zkušenostech a zručnostech při první pomoci s poskytovateli neodkladné zdravotní péče, záchranáři a instruktory první pomoci, ale také aby si vyzkoušeli svou zručnost na figurínách a naučili se resuscitovat, tedy poskytnout první pomoc.

Cílem bylo naučit se správnému postupu při záchraně osoby a poskytnout jí vnější masáž srdce a umělé dýchání v poměru 30 stlačení hrudníku a 2 záchranných vdechů. Na Dni záchrany života 2015 se podařilo vytvořit slovenský rekord v počtu resuscitací. Po dobu stanoveného limitu, 1 hodiny se do rekordu zapojilo přesně 344 účastníků. Slovenská resuscitačná rada se tak zapsala mezi slovenské rekordmany. Certifikát převzal předseda a zakladatel SRR Mudr. Jozef Kőppl. Tento rekord získal i přívlastek mezinárodní, neboť se do něj zapojili i zahraniční návštěvníci.

Na našem Youtube kanálu nyní najdete video ze Dne záchrany života.

https://www.youtube.com/watch?v=Fye2QH5_MbA