CS

Když chcete vědět víc

Evropský HABITAT: stali jsme se součástí výjimečné konference OSN v Praze


18.3.2016

Bylo nám potěšením starat se o organizační zajištění regionální konference OSN ,,Evropský HABITAT“, která probíhala ve dnech 16.-18.3.2016 v Kongresovém centru Praha.

Tématem konference „Evropský HABITAT“ bylo „Housing in Liveable Cities“ (Bydlení v životaschopných městech).

Konference se zúčastnili významné zahraniční osobnosti a řečníci. Delegace z 56 zemí světa měli možnost potkávat se na workshopech, odborných diskuzích a doprovodných akcích. Roli hostitele zastalo Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky.

„Evropský Habitat“ byl mezinárodní regionální konferencí OSN v rámci Evropské hospodářské komise OSN (EHK OSN), která byla jednou z 5 regionálních komisí OSN, která sdružuje celkem 56 členských států Evropy, Balkánu, severní Ameriky a části Asie. Jednalo se o oficiální součást přípravného procesu Třetí celosvětové konference OSN o bydlení a rozvoji měst „Habitat III“, která se bude konat v Ekvádoru v říjnu 2016.

Více informací o konferenci naleznete na: http://www.europeanhabitat.com