CS

Když chcete vědět víc

2016 - Projekty po celé Evropě


21.12.2015

S radostí oznamujeme, že GUARANT International čeká úspěšný rok plný mezinárodních akcí po celé Evropě. Jedná se o kongresy, které se zaměřují na široké spektrum medicínských oblastí a finance. V první polovině roku 2016 budeme organizovat kongresy na Slovensku, ve Švédsku, Rusku, Španělsku, Srbsku a Albánii.

Slovensko

První zahraniční akce roku 2016 se bude konat začátkem dubna ve Štrbském Plesu. Jedná se o kongres Slovenskej ortodontickej spoločnosti 2016, jehož hlavním tématem bude lingvální ortodoncie. To je aplikace rovnátek lepením na vnitřní stranu zubů, která rovnátkům umožňuje zůstat zcela skryta.

Více informací o akci naleznete zde: http://www.kongressos2016.sk

Švédsko

Od 1. do 3. června 2016 bude GUARANT International organizovat svoji první akci ve Švédsku, významný 2016 European Obesity Summit v Göteborgu. Potkají se zde profesionálové ze všech oblastí výzkumu, prevence a léčby obezity. V současné době probíhají přípravy kongresu, byla spuštěna online registrace a portál pro příjem abstrakt.

Více informací o akci najdete zde: http://www.obesity-summit.eu

Rusko

Téměř po roce se GUARANT International organizačně vrací do Petrohradu, tentokrát s akcí Symposium of the International Atherosclerosis Society - Anitschkow Days, která proběhne v červnu 2016. Volba Petrohradu jako hostitelského města odráží významný vliv ruských vědců na rozvoj výzkumu aterosklerózy ve 20. století. Symposium bude zaměřeno na nové metody léčby i výzkumu aterosklerózy a využití nových lékařských zařízení.

Více informací o akci najdete zde: http://www.ias-petersburg.org/

Albánie

19th MFC Annual Conference je již šestou akcí, kterou pořádá GUARANT International pro klienta Microfinance Centre. V předchozích letech jsme zajistili organizaci těchto akcí v Tbilisi, Budvě, Istanbulu a již dvakrát v Praze. V červnu 2016 se odborníci na mikrofinance sejdou v Tiraně, hlavním městě Albánie v červnu 2016.

Španělsko

45. mezinárodní konference EDTNA/ERCA proběhne ve Valencii v září 2016. Hlavním tématem tohoto ročníku bude „Kvalita versus náklady – udržitelná ledvinová péče.“ Na konferenci se potkají odborníci z oboru, zdravotníci, akademici, výzkumní pracovníci, lidé s onemocněním ledvin a zástupci farmaceutických firem. Výsledky výzkumů a inovace sdílené na konferenci přispívají ke zkvalitnění renálního výzkumu a praxe po celém světě.

Více informací o akci najdete zde: http://www.edtnaerca-conference2016.com/

Srbsko

ESPA – Evropský kongres dětské anestezie 2016 se bude konat v září následujícího roku v Bělehradu, jedná se již o 3. ročník, který GUARANT International pro tohoto klienta pořádá. Na kongresu se setkají významní dětští anesteziologové z Evropy a celého světa.

Více informací o akci najdete zde: http://www.euroespa.com