CS

Když chcete vědět víc

Poděkování za rok 2015


15.12.2015

Vážení přátelé,

rádi bychom Vám i Vašim nejbližším popřáli krásné předvánoční období a hodně pohody a úspěchů do roku 2016.

Rok 2015 byl pro GUARANT International velmi zajímavým. Chceme poděkovat našim více než 60 klientům, pro které jsme pracovali v sedmi zemích světa. Dohromady se všech námi organizovaných kongresů, konferencí, sympózií, setkání a dalších eventů zúčastnilo téměř 25 000 účastníků. Zorganizovali jsme také 9 velkých akcí v zahraničí, mezi nejzajímavější lokality bezpochyby patřil Singapur, Rusko, Turecko, nebo Velká Británie.

V roce 2015 jsme mezi námi přivítali 13 nových kolegů, kteří se rychle zapojili do úspěšného organizování akcí. Podařilo se nám také spustit již 4. generaci webových stránek a to rovnou ve čtyřech jazykových mutacích.

Asociační management, který působí od roku 2014 pod značkou Asociační dům/Association House dosáhl 11% nárůstu klientů a v dnešní době se naše kolegyně starají o chod již 21 asociací.

Doufáme, že i Vám se v uplynulém roce dařilo a přejeme Vám, aby rok 2016 přinesl hodně úspěchů.

GUARANT International