CS

Když chcete vědět víc

Nemůžete spát? Čtěte!


23.11.2015

Při příležitosti 10 let od založení spánkové laboratoře v Liberci se konal XVII. český a XII. česko-slovenský kongres spánkové medicíny, který probíhal ve dnech 19. -21. 11. 2015, v hotelu Clarion Grandhotel Zlatý Lev Liberec. Pořadatelem kongresu byla Česká společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu a o organizační zajištění se postaral GUARANT International.

Motto letošního kongresu bylo "Spánek a chirurgie". V rámci tématu byly prof. K. Hoermannem představeny nové trendy, náhledy a zkušenosti v léčbě spánkového apnoického syndromu (SAS).

Kongres pokračoval v nastoupené tradici akcí usilujících o mezioborovou a mezistátní spolupráci odborníků spánkové medicíny. Jako každoročně, tak i v letošním ročníku, široký zájem o spánkovou medicínu reprezentovala řada odborníků z mnoha medicínských oborů. Vystoupili například: prof. C. Höschl (Praha), prof. K. Šonka (Praha), prof. S. Nevšímalová (Praha), Dr. Renata L. Riha (Edinburgh) či Dr. I. Mucska (Bratislava).

Nelékařské sekci byl v Liberci vytvořen dostatečný prostor k prezentaci ošetřovatelských zkušeností ve spánkové medicíně. Tématy této sekce byly především technické novinky v diagnostice a léčbě SAS, úskalí při monitoringu ve spánkové laboratoři a péče sester o pacienty se spánkovou poruchou.

Nedílnou součástí kongresu byl také zajímavý společenský program, který zahrnoval soirée v hotelu Clarion Grandhotel Zlatý Lev a slavnostní večeři v Radničním sklípku.

Česká společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu usiluje o podporu a koordinaci rozvoje všech forem péče o pacienty s poruchami spánku a bdění a prosazuje zkvalitnění zdravotnické péče o tyto pacienty. Hájí zájmy pracovníků zabývajících se spánkem, a to po stránce odborné, právní i ekonomické. Podporuje vědeckou činnost a výzkum spánku a bdění, jejich poruch a léčení těchto poruch a zasazuje se o rozvoj jejich optimální léčby.

GUARANT International spol. s r.o. se již téměř čtvrt století stará o úspěch klientů při organizování mezinárodních kongresů a konferencí ve střední a východní Evropě. Spolu s dokonalou znalostí českého a evropského prostředí zákazníkům garantuje i vysokou odbornost, preciznost a profesionalitu. S týmem 50 profesionálů organizuje každoročně 60 – 80 akcí v rámci České republiky i zahraničí.

Více informací na: http://www.spanek2015.cz