CS

Když chcete vědět víc

Nejvýznamnější kongres o gastroenterologii roku 2015


19.11.2015

Ve dnech 12. až 14. listopadu se v hotelu Clarion v Praze uskutečnila největší a nejvýznamnější odborná akce v oboru gastroenterologie tohoto roku – 33. český a slovenský gastroenterologický kongres. Pořádajícími společnostmi byly Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP a Slovenská gastroenterologická spoločnosť. O organizační zajištění se postaral GUARANT International.

Na kongresu byla použita obnovená koncepce z počátku milénia, jejímž záměrem bylo kongres obsahově více odlišit od Vzdělávacích a diskusních dnů v Karlových Varech. Hlavní důraz byl tedy kladen na prezentaci původních prací a diskuzi. Hlavní témata se zaměřovala například na idiopatické střevní záněty, pankreas, střevní mikrobiomy, patologii, mini-invazivní endotermii, kolorektální karcinom či nádory podjaterní krajiny.

Zajímavým zpestřením mezi vědeckým programem kongresu bylo vyhlašování literárních cen České gastroenterologické společnosti a křest nových knih.

Pro účastníky kongresu byl připraven také společenský program, který zahrnoval uvítací recepci v hotelu Clarion. Součástí večera bylo vystoupení jazzového dua „Iris nejde s Davem.“

Česká gastroenterologická společnost ČSL JEP je odborná společnost České lékařské společnosti J.E.Purkyně (ČSL JEP). Jedná se o dobrovolné, nezávislé sdružení fyzických a právnických osob, lékařů a dalších pracovníků v oblasti gastroenterologie. Působí na území České republiky a sídlo má v Praze. Jejím hlavním cílem je přispívat ke zvyšování úrovně odborných znalostí.

Slovenská gastroenterologická spoločnosť je dobrovolné mimovládní nezávislé občanské sdružení a odborně-vědecká organizace, jejímž hlavním posláním je rozvoj odborné úrovně gastroenterologie na Slovensku.

GUARANT International spol. s r.o. se již téměř čtvrt století stará o úspěch klientů při organizování mezinárodních kongresů a konferencí ve střední a východní Evropě. Spolu s dokonalou znalostí českého a evropského prostředí zákazníkům garantuje i vysokou odbornost, preciznost a profesionalitu. S týmem 50 profesionálů organizuje každoročně 60 – 80 akcí v rámci České republiky i zahraničí.

Více informací na: http://www.gastropraha2015.cz