CS

Když chcete vědět víc

V Žilině se sešli odborníci na tunely a podzemní stavby


13.11.2015

Ve dnech 11. až 13. listopadu GUARANT International na Slovensku organizoval konferenci s mezinárodní účastí, Tunely a Podzemné stavby 2015, pořádanou Slovenskou tunelářskou asociací. Svoji záštitu této konferenci poskytli ministr dopravy, výstavby a regionálního rozvoje Slovenské republiky pan Ján Počiatok a předseda žilinského samosprávného kraje pan Juraj Blanár.

Cílem konference bylo informovat širokou odbornou veřejnost o aktuálním dění v oblasti plánování, výstavby a provozu podzemních staveb. Hlavní témata se zaměřovala především na navrhování a realizaci podzemních staveb, jejich sanaci a rekonstrukci, geotechnický průzkum a monitoring, bezpečnost podzemních staveb, včetně požární ochrany a management rizik.

V rámci třetího dne konference se uskutečnily exkurze na aktuálně probíhající tunelové stavby v nejbližším okolí Žiliny, jednalo se například o tunely Žilina, Ovčiarsko a Višňová, které jsou součástí dálnice D1 nebo tunel Považský Chlmec na dálnici D3. Účastnici zde mohli přímo porovnat různé přístupy k cyklickému řízení tunelů a vidět rozdílné stavby realizace tunelů.

Významní slovenští i mezinárodní odborníci na podzemní stavby se účastnili i společenského večera, který se konal v hotelu Holiday Inn.

Slovenská tunelárska asociácia je dobrovolné sdružení právnických a fyzických osob s vymezenou odborně-zájmovou sférou působnosti v oboru podzemního stavitelství. Podporuje aktivity se zaměřením na intenzivní a extenzivní využití podzemních prostor v příslušných oblastech, kterými jsou zejména: dopravní infrastruktura, vodní hospodářství, energetika, podzemní inženýrské sítě, podzemní urbánní infrastruktura, ekologické stavby, podzemní skladování produktů a jiné. Zastupuje zájmy odborné veřejnosti v podzemním stavebnictví SR v mezinárodní mimovládní organizaci ITA/AITES.

GUARANT International spol. s r.o. se již téměř čtvrt století stará o úspěch klientů při organizování mezinárodních kongresů a konferencí ve střední a východní Evropě. Spolu s dokonalou znalostí českého a evropského prostředí zákazníkům garantuje i vysokou odbornost, preciznost a profesionalitu. S týmem 50 profesionálů organizuje každoročně 60 – 80 akcí v rámci České republiky i zahraničí.

Více informací na: http:///www.tps2015.sk/index.html