CS

Když chcete vědět víc

V Praze jste se na konci října neztratili


20.10.2015

Ve dnech 20. až 23. října hostil Corinthia Hotel Prague významný kongres International Association of Institutes of Navigation World Congress 2015, pořádaný Mezinárodní asociací institutů navigace (IAIN), Českým vysokým učením technickým v Praze (ČVUT) a Českým institutem navigace. IAIN World Congress 2015 byl organizován pod záštitou Mgr. Kateřiny Valachové, Ph.D. (ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR), prof. Ing. Petra Konvalinky, CSc. (rektor ČVUT) a Ing. Dana Ťoka, (ministr dopravy). Předsedou kongresu byl prof. Ing. František Vejražka, CSc. (profesor katedry radioelektroniky na ČVUT). Organizační zajištění měl na starost GUARANT International.

Hlavními tématy kongresu byly nejnovější trendy a vývoj v oblasti navigačních systémů, systémů určování polohy a jejich aplikací. Program se věnoval družicovým systémům, jejich modernizaci, zpracování signálu a aplikacím například v letectví, v pozemní i námořní dopravě či záchranných službách.

Mezi nejočekávanější řečníky patřili například Sharafat Gadimova (Úřad OSN pro vesmírné záležitosti) s přednáškou o družicové navigaci a jejím vývoji v budoucnosti, Satoshi Kogure (Japonská agentura zabývající se oblastí kosmických aktivit - JAXA), který hovořil o QSZZ – Quasi-Zenith satelitním systému, a Jing Li (Čínské dopravně-telekomunikační a informační centrum), který vystoupil s přednáškou na téma: Vývoj družicového navigačního systému BeiDou. V průběhu kongresu byl oficiálně zvolen nový prezident a sekretář IAIN.

GUARANT International pro delegáty připravil i doprovodný společenský program zahrnující uvítací recepci a kongresovou večeři ve Velké klášterní restauraci v blízkosti Strahovského kláštera.

International Association of Institutes of Navigation (IAIN) je nevládní, nezisková organizace s cílem sjednotit národní a nadnárodní instituce a organizace, které jsou zaměřeny na podporu lidské činnosti na moři, ve vzduchu, ve vesmíru a na zemi, a které mohou těžit z rozvoje vědy a praxe navigace a souvisejících informačních systémů.

GUARANT International spol. s r.o. se již téměř čtvrt století stará o úspěch klientů při organizování mezinárodních kongresů a konferencí ve střední a východní Evropě. Spolu s dokonalou znalostí českého a evropského prostředí zákazníkům garantuje i vysokou odbornost, preciznost a profesionalitu. S týmem 50 profesionálů organizuje každoročně 60 – 80 akcí v rámci České republiky i zahraničí.

Více informací najdete zde: http://www.iain2015.org