CS

Když chcete vědět víc

Dětští anesteziologové se potkali v Istanbulu


18.9.2015

Ve dnech 17. až 19. září 2015 probíhal ve WOW Istanbul Hotel & Convention Centre 7. výroční kongres, ESPA 2015, pořádaný Evropskou společností dětské anesteziologie (ESPA).

Hlavním tématem kongresu byly moderní technologie v pediatrické anestezii. Přednášky, sympozia a workshopy se zaměřovaly na pokroky v oblasti monitoringu, měření a vybavení pediatrických anesteziologů. Klíčová témata v dětské anestezii a tlumení bolesti byla rovněž probírána v různých vzdělávacích formách od formálních prezentací po individuální diskuze a workshopy.

Pediatrická anestezie je specifická tím, že musí respektovat zásadní rozdíly mezi dětmi a dospělými. Podmínkou úspěšné anestezie dítěte je zkušený anesteziolog, moderní, kompletně vybavený anesteziologický přístroj, léky a pomůcky odpovídající věku dítěte a zajištěná pooperační péče.

Účastníci kongresu měli možnost využít také zajímavého společenského programu, během něhož si mohli prohlédnout krásy Istanbulu při projížďce lodí po Bosporu.

GUARANT International se staral o organizační zajištění a již v tuto chvíli víme, že budeme organizovat i příští ročník kongresu, v Bělehradě.

Více informací na: http://www.euroespa.com