CS

Když chcete vědět víc

Odborníci na pilotované kosmické lety se sešli v Praze


26.6.2015

Ve dnech 29. června až 3. července Praha hostí mezinárodní sympozium s názvem Humans in Space zaměřené na problematiku přítomnosti člověka v kosmickém prostoru a s tím souvisejícího výzkumu a techniky. Sympozium pořádá Mezinárodní astronautická akademie (IAA) společně s Českou kosmickou kanceláří (CSO). Po organizační stránce sympozium zajišťuje GUARANT International.

O setkání informovala i Česká televize (od 16. minuty záznamu).

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253066674-zpravy-ve-12/215411012000629

Akce se těší velkému zájmu vědců, výzkumných a vývojových pracovníků, ale i postgraduálních studentů z celého světa, kteří zde budou mít možnost prezentovat a zhodnotit nejnovější trendy v pilotované kosmonautice. Celkem se v dejvickém Hotelu Diplomat, kde se sympozium koná, sešlo přes 200 světových odborníků.

Po Mezinárodním astronautickém kongresu IAC 2010 jde o další významnou světovou akci, kterou se CSO podařilo zorganizovat v České republice. Sympozium Humans in Space, které má již více než čtyřicetiletou tradici, se koná pravidelně jednou za dva roky. Praha se tak stává po Moskvě, Houstonu a Kolíně nad Rýnem, dalším městem, které v posledním desetiletí hostí tuto důležitou akci.

Vědecký výbor sympozia je složen ze čtyř desítek předních světových vědců a specialistů pod vedením Olega Orlova z Institutu lékařsko-biologických problémů ruské Akademie věd, Martina Zella z Evropské kosmické agentury a Ivy Šolcové z Psychologického ústavu Akademie věd České republiky. „Vědecký výbor sestavil program, který tvoří téměř 200 odborných příspěvků a do Prahy se tak chystají vědci ze třiceti zemí. Mezi účastníky se objeví významné vědecké kapacity světového formátu a snad i několik kosmonautů. A i když je vědecká komunita u nás v této oblasti poměrně malá, věřím, že uspořádání sympozia jí přinese užitek v podobě navázání a rozšíření kontaktů a možnosti kritického zhodnocení nápadů na další výzkum,“ informuje o sympoziu Michal Václavík z České kosmické kanceláře, který je zároveň místopředsedou místního organizačního výboru.

Ústředním tématem všech vědeckých příspěvků je člověk, vliv kosmického prostoru na něj a technické zajištění jeho přežití.

Česká kosmická kancelář (CSO)

je nezisková organizace, která se již od svého vzniku v roce 2003 snaží o rozvoj kosmonautiky v České republice. Jejím hlavním cílem je zajistit co největší a nejefektivnější zapojení českých výzkumných, vývojových a průmyslových pracovišť do mezinárodních kosmických projektů.

CSO nabízí odborné informační a konzultační služby pro orgány státní správy a veřejná i soukromá výzkumná a průmyslová pracoviště, školení o pravidlech fungování Evropské kosmické agentury a příležitostech v evropském kosmickém programu. Činnost CSO rovněž zahrnuje poradenství při hledání projektových příležitostí, navazování kontaktů se zahraničními partnery a s přípravou a administrací projektových návrhů. Každým rokem také umožňuje českým pracovištím propagaci na Mezinárodním astronautickém kongresu IAC. V neposlední řadě provádí vzdělávací a osvětové akce pro školy, univerzity i širokou veřejnost a podporuje studentské projekty.

Internetové stránky: www.czechspace.cz