CS

Když chcete vědět víc

Obezitologický kongres se po 11 letech vrátil do Prahy


12.5.2015

Ve dnech 6. - 9. května proběhl v Kongresovém centru 22. evropský obezitologický kongres ECO 2015. Po jedenácti letech si pořadatelé zvolili jako jeho organizátora znovu GUARANT International.

Čtyřdenní program kongresu pokryl všechna témata spojená s obezitou, včetně prevence a léčby obezity, dále metabolické komplikace obezity, novinky v konzervativní a chirurgické léčbě obezity, psychologické aspekty péče o obézní i výzkum v obezitologii.

Velký prostor byl věnován kontroverzním tématům a setkání s pacienty. Také na tomto kongresu byl pro účastníky připraven ranní Běh pro zdraví na Vyšehradě. Společenská akce se konala na Občanské plovárně.

Evropskému kongresu předcházela konference České obezitologické společnosti ČLS JEP „Obezitologie a Bariatrie 2015“.

Celkem se v Praze sešlo na 1300 obezitologů ze 76 světa.