CS

Když chcete vědět víc

EUROTOX 2017: jsme součástí výjimečného kongresu v Bratislavě


8.4.2015

S potěšením oznamujeme, že GUARANT International byl kontrahován jako výhradní logistický a organizační partner 53. Kongresu evropských společností pro toxikologii EUROTOX, který se uskuteční v roce 2017 v Bratislavě.

Místem konání bude Slovenské národní divadlo, a očekávaný počet delegátů kongresu je až 1 500, což by znamenalo rekord v kategorii vědeckých mezinárodních kongresů na Slovensku.

Naším národním odborným partnerem pro organizaci kongresu je Slovenská toxikologická společnost (SETOX), která zastupuje Slovenskou republiku v rámci EUROTOXU.

EUROTOX je federace národních společností toxikologie v Evropě, které dohromady čítají přibližně 7 000 členů. EUROTOX má také přes 200 individuálních členů v 50 zemích světa.

Těšíme se na spolupráci s našimi partnery a věříme v úspěch kongresu EUROTOX 2017 v Bratislavě.