SK

Když chcete vědět víc

Association House v roce 2018: Stabilizace týmu a práce pro 23 asociací


21.1.2019

V minulém roce byl Association House obměněn o 4 ze 6 nových manažerek rozvoje asociací. Přesto se týmu pod vedením Daniely Kamarádové velmi dařilo. Podívejte se, co kolegyně v minulém roce například zvládly.

  • Práce pro 23 asociací (15 českých a 8 zahraničních)
  • Organizace 37 výborových schůzí
  • Reprezentace asociací na 11 akcích
  • Uspořádání 2 výjezdních zasedání
  • Zajištění 8 setkání se sponzory
  • Organizace 17 telekonferencí se členy výboru
  • Uspořádání 2 ESVO webinářů
  • Vydání 24 newsletterů
  • Příprava moderních webů pro ČNS, ČSARIM, a SGO
  • Upgrade volebního systému e-ballot a membership systému CLAUDiN

Association House zajišťuje služby pro efektivní rozvoj a růst odborných společností. Více se o něm dočtete na jejich webu: http://www.asociacnidum.cz/