CS

Když chcete vědět víc

Mikulov hostil 5. ročník ORL akademie


22.10.2018

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP uspořádala pátý ročník České ORL Akademie. Ten se konal 12. a 13. října 2018 v kongresových prostorách hotelu Galant v Mikulově a zúčastnilo se ho téměř 200 delegátů.

Hlavními tématy dvoudenní akce byla štítná žláza, zánětlivé nemoci hltanu, traumatologie v ORL oblasti a nádory ucha, mostomozečkového koutu a pyramidy.

V letošním roce je završen pětiletý cyklus systematické předatestační přípravy. Proto cílem akce bylo obohatit rezidenty ve specializační přípravě, ale i podpořit lékaře, kteří si chtěli zopakovat a rozšířit znalosti v oboru.

Na internetových stránkách ORL akademie můžete nalézt zajímavé e-postery. Všechna abstrakta budou otištěna v časopise Otorinolaryngologie a foniatrie.

Odbornou záštitu poskytla akci Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN u sv. Anny a LF MU v Brně spolu s přednostou MUDr. Břetislavem Gálem, Ph.D.

Více informací naleznete na: http://www.orlakademie.cz/.