CS

Když chcete vědět víc

Pediatři se sejdou v prostorách Cubex Centra Praha


13.9.2018

Česká pediatrická společnost, ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů a se Sdružením praktických lékařů pro děti a dorost, pořádá kongres Českých pediatrů a sester. GUARANT International tak zároveň poprvé organizujeme akci v novém multifunkčním centru Cubex Centrum Praha. Kongres se koná ve dnech 13. —15. září 2018.

Záměrem třídenní akce je představit nové poznatky z pediatrie a zároveň rozšířit znalosti a kontakty mezi praktickými dětskými lékaři a pediatry z nemocnic.

V rámci kongresu také dojde k předání Brdlíkovy ceny za celoživotní přínos pediatrii a formou přednášky bude vyhlášen laureát Ceny pro mladého pediatra.

Akce se koná v nedávno otevřených prostorách Cubex Centra Praha, které jsou inspirované českou kubistickou architekturou. Výjimečné jsou nejen svým inovativním designovým přístupem, ale i technologickým vybavením. Nachází se zde 102 m2 velká projekční plocha, která umožňuje přenášet živé vstupy ze sálů, grafiku akcí, loga nebo reklamní spoty. Zároveň je zde k dispozici unikátní koncept Chameleon, který prostřednictvím nasvícení jednotlivých sálů a předsálí do libovolných barev a stínů přizpůsobí prostředí potřebám klienta.

Pro více informací navštivte: http://www.pediatrie2018.cz/.