CS

Když chcete vědět víc

Na Slovensku se setkali mezinárodní experti v oboru patofyziologie


10.9.2018

Ve dnech 5. – 8. září 2018 uspořádal GUARANT International 8th International Congress on Pathophysiology. Akce se konala v hotelu Holiday Inn v Bratislavě.

Kongres byl zaměřen na komplexní přehled aktuálního výzkumu v oblasti patologické fyziologie. Témata zahrnovala například hypertenzi, obezitu, diabetes, aterosklerózu, neurologickou a kostní patologii, poruchy plodnosti, rakovinu či stárnutí.

Cílem akce bylo propojit výzkumné pracovníky, klinické lékaře, vedoucí pracovníky a odborníky z výzkumných institucí i obchodních společností z celého světa. Ti zde mohli diskutovat o horkých tématech v tomto oboru, ale také definovat nové výzkumné trendy.

Návštěvníky čekaly plenární a hostované přednášky, zajímavé prezentace a odborné postery. Důraz byl kladen na příspěvky mladých výzkumných pracovníků.

V rámci společenského programu byla připravena prohlídka centra Bratislavy a kongresová večeře v restauraci Hrad s krásným výhledem na město.

Pro více informací navštivte: http://www.ICP2018.com/.