CS

Když chcete vědět víc

V Madridu se sešli mladí vědci a lékaři zabývající se chirurgickým výzkumem


6.6.2018

Na přelomu května a června se ve Španělsku konal 53. kongres Evropské společnosti pro chirurgický výzkum (ESSR). Akce proběhla na půdě Lékařské fakulty Univerzity Complutense v Madridu.

Cílem kongresu je rozvíjet a podporovat kvalitní chirurgicky výzkumnou činnost a zároveň podněcovat chirurgické specialisty ke vzdělávání v tomto oboru. Každoročně se na akci setkávají mladí vědci a lékaři z celého světa, aby zde prezentovali svou aktuální výzkumnou činnost.

Čtyřdenní program se věnoval různým tipům chirurgie včetně ortopedické, vaskulární a endovaskulární a také chirurgickým a experimentálním technikám a přístupům. Před kongresem proběhly také dva kurzy určené k přípravě výzkumných pracovníků na provádění klinických studií prováděných na lidech.

Akce se zúčastnilo přes 200 odborníků. Mezi přednášejícími byli experti nejen z Evropy, ale například i z Japonska, Jihoafrické republiky, Iránu či USA.

Pro více informací navštivte: https://www.essr2018.com/.