CS

Když chcete vědět víc

Otázky pomocí sli.do či profesionální moderátorka: E&E Event 2018 v Berlíně přinesl nový formát setkání


18.6.2018

Ve dnech 14. až 15. června 2018 organizoval GUARANT International v Německu první ročník E&E Event. Zcela nová platforma tímto navázala na úspěšné kongresy Eurasphalt & Eurobitume, na kterých se každé 4 roky setkávají experti na asfalt a asfaltové směsi.

Hlavním tématem prvního ročníku E&E Event byla příprava asfaltového průmyslu na budoucnost. Akce se věnovala důležitým strategickým otázkám, mezi které patří vize asfaltového průmyslu, zpřísňující se ekonomické podmínky, životní prostředí v oblasti výstavby a užívání dálnic, bezpečnost a zdraví pří práci či nové informační technologie.

Událost je založena na nevšedním formátu profesionálně vedených workshopů a seminářů, při kterých je mimo jiné používána aplikace sli.do pro pokládání otázek. Účastníci tak měli možnost sdílet vlastní názory a zapojit se více do debaty. Na akci naopak nebyla využita abstrakta. Celým programem provázela známá profesionální moderátorka Katrina Sichel.

Akci pořádali společnosti Eurobitume (Evropská asociace výrobců asfaltu) a EAPA (Evropská asfaltová asociace). E&E Event doplňuje již úspěšný a dobře zavedený E&E Congress a má za cíl debatovat o důležitých tématech spojených s asfaltovým průmyslem právě v období mezi kongresy, které se konají každé 4 roky. Setkávat se na něm mohou jak vedoucí pracovníci a odborníci z odvětví silničního provozu, tak i vlád, místních orgánů, dodavatelů, inženýrů i zákazníků.

Setkání se konalo v Andel's by Vienna House Berlin. Pro účastníky byl také připraven společenský program v unikátních prostorách 100 let staré vodárny Wasserwerk Berlin.

Pro více informací navštivte: http://www.eeevent2018.org/.