CS

Když chcete vědět víc

V Žilině se debatovalo o tunelech a podzemních stavbách, hosté se podívali i do dokončovaného nejdelšího tunelu na Slovensku


28.5.2018

Po třech letech se na Slovensku opět konala konference s mezinárodní účastí Tunely a podzemní stavby 2018. Akci Slovenské tunelářské asociace zorganizoval GUARANT International ve dnech 23. - 25. května 2018 v hotelu Holiday Inn Žilina.

I letos bylo záměrem této konference informovat širokou odbornou veřejnost o aktuálním dění v oblasti plánování, výstavby a provozu podzemních staveb. Mezi hlavní témata patřil celkový vývoj podzemních staveb od jejich navrhování po realizaci, jejich sanace a rekonstrukce i geotechnický průzkum a monitoring. Přednášky se ale zabývaly i technickým vybavením, zabezpečením, smluvními vztahy či managementem rizik.

Třetí den konference byl věnován exkurzím do míst, která jsou spojená s aktuálně probíhajícími tunelovými stavbami v okolí Žiliny. První dvě se týkaly tunelů Višňová, Ovčiarsko a Žilina na dálnici D1, další mířila do tunelu Diel a Milochov, kde se diskutovalo o způsobu ražení a realizaci primárního ostění. V rámci čtvrté exkurze se účastníci podívali do prostor Integrovaného operátorského pracoviště v SSÚD Považské Bystrici.

Konference se konala pod záštitou ministra dopravy, výstavby a regionálního rozvoje Slovenské republiky Arpáda Érseka a Žilinského samosprávného kraje.

Více informací o akci naleznete zde: https://www.tps2018.sk/.