CS

Když chcete vědět víc

Jaký efekt má klasická hudba na léčení epilepsie? V Brně se sešli epileptologové z celého světa


10.5.2018

GUARANT International uspořádal 2. - 5. května 2018 již 4. ročník mezinárodního kongresu Epilepsie, mozek a mysl. Letošního setkání se zúčastnilo 180 odborníků.

Čtyřdenní program pokrýval různorodé aspekty epileptologie a neuropsychiatrie. Odborníci z celého světa se zabývali tématy jako mapování mysli, antiepileptické efekty způsobené uměním (např. klasickou hudbou, literaturou či filozofií) či otázkou, jaký vliv má nálada na vnímání paměti a kvalitu života u lidí postižených epilepsií.

Tato nemoc patří mezi nejběžnější mozková onemocnění a u dětí je považována za zcela nejčastější chronickou chorobu mozku. Kongres se proto nezaměřoval pouze na zkoumání nemoci a její příčiny, ale například i na úskalí a potenciál, které epileptologům přinášejí sociální média.

Akce se konala v hotelu International Brno pod záštitou Mezinárodní ligy proti epilepsii, České ligy proti epilepsii a s podporou CEITEC. Její výsledky budou publikovány ve sborníku Epilepsy and Behavior.

Více informací o akci naleznete zde: https://www.epilepsy-brain-mind2018.eu.