CS

Klienti asociačního managementu

The British Society of Orthopaedic Anaesthetists


The European Society for Paediatric Anaesthesiology


The European Society of Veterinary Ophthalmology


The International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders European Chapter


Slovenská resuscitačná rada


The World Association For Sexual Health


Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků


Česká neurologická společnost


Česká pediatrická společnost


Česká společnost pro ortopedii a traumatologii


Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny


Česká společnost pro mimotělní oběh a podpůrné systémy oběhu


Česká gastroenterologická společnost


Česká společnost intenzivní medicíny


Česká internistická společnost


Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku


Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP


Česká chirurgická společnost ČLS JEP


Mařatkova gastroenterologie z.s.


EUROBITUME


Česká transplantační nadace Karla Pavlíka


Prague Association Centre


Purkyňův nadační fond


European Society for Surgical Research e.V.


Nadační fond profesora Pavla Pafka


International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth's Interior