CS

Když chcete vědět víc

Jak na vrásky? To bylo hlavní téma kongresu estetické a laserové medicíny


25.9.2020

V sobotu 19.9. 2020 se v O2 universu konal VII. kongres estetické a laserové medicíny.

Program byl velmi pestrý a nabitý. Účastníci si mohli vyslechnout 21 přednášek rozdělených do 5 bloků. Kongres se věnoval tématům jako výplňové materiály, bezpečí pacienta, stomatologie a právní aspekty v estetické medicíně. Nezapomnělo se ani na novinky a trendy z této oblasti. V rámci kongresu byl pro účastníky uspořádaný workshop, kde se seznámili s novým injekčním roztokem Saxenda, který se užívá jako doplňková léčba k dietě.

Kongres navštívilo 140 účastníků. Výstavy se zúčastnilo 23 firem z oboru.

Děkujeme panu docentu Romanu Šmuclerovi za odvahu kongres v této době uspořádat, projektové manažerce Romaně Klukové a jejímu týmu za skvělou organizaci kongresu a všem zúčastněným firmám a účastníkům za podporu.

Uspořádali jsme virtuální konferenci ISPSD 2020


24.9.2020

Ve dnech 13.9.-18.9. proběhla naše první velká virtuální konference 32nd IEEE International Symposium on Power Semiconductor Devices and ICs - ISPSD 2020. Pojďme se spolu podívat na to, jak se konference připravovala a jak probíhala.

Přípravy, změny a s tím spojené nové plánování

Během jarních měsíců, kdy se začala řešit problematika epidemie COVID-19, jsme stále doufali, že se konference ISPSD 2020 uskuteční v klasické podobě. Posunuli jsme termín konference z původního května na září. S příchodem června ovšem začalo být jasné, že se naše plány budou rychle měnit. Při představě zrušení konference jsme začali komunikovat s klientem, sponzory, řečníky i účastníky. Začátkem července jsme oznámili, že se konference uskuteční ve virtuální podobě. I když se pro mnohé jednalo o nový formát, zájem o registrace neklesl a pro nás to bylo znamení, že se konference uskuteční.

Se sponzory a vystavovateli jsme komunikovali změny a nabídli jim nové řešení – virtuální výstavu a networking. Původní nabídky jsme překlopili do virtuálních a zachovali pro firmy strukturu balíčků. V rámci nich mohly firmy získat zobrazování loga, produktových listů na obrazovce během konference i možnost chatu s účastníky. Z původních 32 potvrzených sponzorů a vystavovatelů se virtuální výstavy zúčastnilo 18. To bereme jako úspěch a znamení, že firmy mají i o tuto formu prezentace zájem.

Po celou dobu byla firmám k dispozici technická podpora i koordinátorka, která s nimi intenzivně komunikovala.

Platforma pro virtuální konferenci na míru

Otázka platformy, na které virtuální akce poběží, je velmi důležitá. My se v případě ISPSD 2020 rozhodli pro postavení platformy od dodavatele na míru. Účastníci se mohli na virtuální konferenci přihlásit pomocí unikátního přístupu, který obdrželi emailem. Poté si mohli zvolit, kterou sekci či virtuální stánek navštíví. Vše bylo přehledné a lehce ovladatelné. V případě technických nebo uživatelských potíží byl k dispozici technický podpůrný tým.

Průběh konference

Testování je základem úspěchu. Poslední dva týdny v srpnu patřily testování řečníků, jejich možného připojení a přístupu do virtuální platformy. Více jak 50 řečníků se zúčastnilo zkoušek dle připraveného programu. Jelikož se konference účastnili řečníci z celého světa, byly požadovány od všech řečníků předem nahrané prezentace jako záložní plán pro hladký průběh konference.

V pondělí 14.9. virtuální konferenci ISPSD 2020 zahájil svým proslovem hlavní předsedající Dr. Oliver Häberlen přímo z našeho virtuálního studia v GUARANT International v Praze. Konference trvala 6 dní, součástí programu byly konferenční prekurzy, 2 paralelní sekce a posterové sekce.

Celkem bylo registrováno 582 účastníků (včetně vystavovatelů) a v jednu chvíli jich bylo připojeno až 320. Největší zastoupení mělo Japonsko, USA a Německo. Účastníci projevili zájem o interakci v rámci Q&A, kde padlo nad 1300 otázek a odpovědí a vyměnili si mezi sebou více než 1600 přímých zpráv.

Poděkování

Děkujeme klientovi za důvěru uspořádat konferenci ISPSD 2020 ve virtuální podobě. Také děkujeme sponzorům, vystavovatelům, všem účastníkům i projektové manažerce Pavle Hlinkové a celému jejímu týmu. Věříme, že konference byla úspěšná.

Využívání moderních technologií k jednání se sponzory a vystavovateli v GUARANT International


11.9.2020

Časopis The PCO od International Association of Professional Congress Organisers (IAPCO) vydává zářijové číslo, jehož součástí je i článek na téma Využívání moderních technologií k jednání se sponzory a vystavovateli v GUARANT International. Autorkami článku jsou kolegyně ze sponzoringového oddělení - Adéla Koudelková a Marie Březinová.

Do not replace humans, replace human work

Case study: Using modern technology to deal with sponsors and exhibitors in GUARANT International

Not only the crisis is an excellent period to rise up and use modern technology to save money and to bring effectiveness into the project and business management.

Since 1991 GI has been providing services related to congresses, conferences, social events, and other meetings. It organizes around 60 events a year, half of which are events that include sponsoring activities. Every year our Industry Liaisons Officers (ILO) have to deal with around 1,500 sponsors and exhibitors interested in various sponsorship opportunities and have to sign hundreds of contracts. Can you imagine doing it manually? To facilitate their work while simplifying the choice and buying experience for sponsors, GI in cooperation with a software company invented 2 online systems for sponsors and exhibitors. These systems enable us to benefit from the skills and business abilities of proficient managers who are able to deal and up-sell, instead of killing them with paperwork. Thanks to the new technology the number of ILOs hasn’t change even when the target has been doubled.

The online exhibition system contains an interactive floorplan with specified exhibition spaces. Companies can easily choose and book their preferred booth online. The most attractive spaces are blocked to be purchased and are dedicated to significant sponsors. It is only about setting.

The online prospectus serves as a shopping cart for sponsors where they can simply add items or purchase entire partnership packages.

Both systems automatically generate orders, confirmations to sponsors, and notify ILOs and Exhibition Coordinators by email.

The systems are being administrated by ILOs and allow many various features, settings, limitations, mandatory fields, and other specifications. Reports can be easily downloaded as excel sheets. The systems were developed using our long term experience, and they are being developed further based on sponsors‘ feedback and company requirements.

Pro přečtení celého zářijového čísla The PCO využijte přiložený odkaz na online číslo: https://issuu.com/iapco/docs/pco_sept_q3_2020_issuu_pages_final

4 tipy pro úspěšnou virtuální konferenci


30.6.2020

MŮŽE VIRTUÁLNÍ KONFERENCE NAHRADIT KONFERENCI FACE TO FACE?

Virtuální konference sice nenahradí plně osobní setkání, ale v rámci svých možností nabízí i specifické výhody. Při účasti na klasické konferenci musí účastník počítat s náklady na cestování a na ubytování v hotelu a v neposlední řadě také na čas vynaložený při cestování. Při virtuální akci se účastníka týká pouze registrační poplatek.

Velkou výhodou virtuální konference je zejména možnost jejího sledování v prostředí, ve kterém se účastník cítí příjemně a nerozptylují ho okolní jevy. Pohodlnost je také v jednoduchosti připojení, každý se může snadno zúčastnit online konferencí, k připojení stačí dokonce i mobilní telefon. Vše, co potřebuje, je funkční připojení k internetu.

I když se to může zdát zřejmé, u virtuální konference je velmi důležité zaměřit se na poutavý formát a obsah. Konference musí mít jasný účel a téma, které účastníky motivuje. U virtuálních konferencí je pozornost účastníků mnohem kratší než při živé konferenci v kongresovém centru. Na druhou stranu: virtuální konference mohou jít dokonce dál – představte si, že dle vašich kompetencí vám přijde odkaz s obsahem, který bude odpovídat vaší specifické odbornosti. Díky škálování obsahu můžete snáze přeskočit triviální záležitosti a věnovat se detailům, které jsou pro vás důležité. Pokud narazíte na složitější detaily, můžete je vynechat a vrátit se k nim v budoucnu, protože virtuální konference obvykle nabízejí možnost zhlédnout obsah i ze záznamu.

Virtuální konference sebou nese také určitá negativa. Lidé mají tendenci k multitaskingu, například jsou během konference rušeni příchozími emaily, na které odpovídají, zvedají telefony nebo je doma ruší děti. A i když se může v dnešní době zdát kvalitní internetové připojení samozřejmostí, jsou lidé, kteří mají doma nebo v kanceláři pomalejší internet. Také je mohou odradit některé problémy při nastavování online programů, zejména ve více zabezpečených firemních sítích.

Ještě zmíníme jeden omezující prvek virtuálních konferencí, a tím je rozdílné časové pásmo účastníků. Při klasické konferenci se účastníci z celého světa sjedou na daném místě, ale u virtuální akce může nastat situace, kdy se účastníci budou na živé vysílání připojovat z jiného kontinentu. Tomu je bohužel potřeba uzpůsobit časový program virtuální konference.

4 TIPY PRO USPOŘÁDÁNÍ ÚSPĚŠNÉ VIRTUÁLNÍ KONFERENCE

Sestavili jsme následující doporučení, která mohou napomoci úspěchu vaší virtuální konference.

1. Technické zázemí na profesionální úrovni

Profesionální technické zázemí je pro úspěšné konání virtuální konference jednoznačně nejdůležitějším bodem. Špatně fungující přenos obrazu nebo zvuku může celý dojem z akce účastníkovi zkazit. Z technického vybavení musí mít každý přednášející k dispozici kvalitní web kameru (video přenos), mikrofon (ideální jsou sluchátka s mikrofonem), a také stabilní internetové připojení. Testování spojení a přednášek před akcí jsou samozřejmostí.

Na finální zážitek má vliv i pozadí pro video. Základní možností je přenos obrazu a zvuku přímo od přednášejících z jejich prostředí kanceláře či domova. I v této jednoduché variantě se vyplatí věnovat pozornost dostatečnému osvětlení řečníka. Za řečníkem nesmí být rušivé elementy a v případě chuti je možné prostředí dekorovat, ať už květinami nebo uměleckými artefakty.

Druhou variantou je možnost využít softwarové virtuální studio. Pomocí speciálního programu jsou připojení řečníci zarámovaní do prostředí virtuálního studia v barvách a brandingu konference.

Nejdokonalejší možností jsou přenosy ze speciálně postavených televizních studií, které mohou využívat i efektu klíčování na zelené pozadí a přenášet přítomné řečníky do dalších virtuálních prostředí. Tato varianta poskytuje nejlepší výsledky, ale také vyžaduje odpovídající investice.

2. Kvalitně zpracovaný obsah

Prezentace, kterou účastníci vidí, musí být srozumitelná, barevně i obsahově zajímavá. Snímky jsou jednoduché, animace a složitější přechody jsou využity pouze v žádoucích případech. Někteří účastníci se na konference dívají z mobilních zařízení. Snímky by měly být koncipovány tak, jako by byly pro diváky v zadní části velkého hlediště.

Ještě více než při standardních konferencích je těžké udržet pozornost u svého počítače. I s těmi nejlepšími úmysly a vynikajícími řečnickými schopnostmi ze strany přednášejícího, většina lidí udrží pozornost 10-15 minut. Využití interaktivních prvků je tedy zpestření, které si virtuální konference žádají. Můžeme sem zařadit například hlasování, které se bude týkat preferencí účastníků k řešení situace, kterou řečník probírá, hodnocení řečníka nebo samotné konference v průběhu i po akci. Kvízy i průzkumy v rámci dané problematiky zde také najdou své uplatnění. Nejobvyklejšími prvky jsou chat a Q&A neboli možnost pokládat v průběhu otázky, na které bude odpovídat řečník nebo další vyzvané osoby.

3. Interaktivní vedení sekcí

Role moderátora při virtuální konferenci je velmi důležitá. Monitoruje úroveň pozornosti účastníků a kontroluje, zda jsou aktivní, například při interaktivních částech konference. Vybízí je k aktivitě při chatování v rámci diskuze, sleduje otázky a předává je přednášejícímu, případně na ně odpoví. Po skončení sekce může zdůraznit důležité body, o kterých řečník mluvil a zahájit tak diskuzi k dané problematice.

4. Aktivní obsah mimo jednání

Přestávky v rámci online prostředí nabízí širší variabilitu než při klasické konferenci. Na klasické konferenci se během pauzy účastníci občerstvují či mezi sebou komunikují ve stejném prostředí. U virtuální konference se naopak dají přidat neobvyklé přestávkové aktivity, jako je virtuální návštěva muzea, galerie nebo třeba 15 min lekce jógy pro zdravá záda při sezení u počítače.

Přestávkové relace také nabízí mnohem větší variabilitu k zahájení malých skupinových diskuzí během přestávek. Tyto relace mohou budovat skutečné vztahy mezi účastníky, které trvají i po skončení akce.V rámci přestávek si mohou účastníci prohlédnout virtuální výstavu.

VIRTUÁLNÍ KONFERENCE MAJÍ BUDOUCNOST

Díky moderním technologiím lze organizovat živé přenosy pro tisíce účastníků z celého světa. Aby jejich zážitek z virtuální akce byl co nejlepší, je nutné dobře plánovat všechny aspekty z pohledu optimální zkušenosti vzdáleného účastníka. Tyto trendy budeme ve společnosti GUARANT International a ve spolupráci s našimi klienty dále aktivně rozvíjet.

Oživení kongresů a akcí


10.6.2020

Jak na bezpečný meeting z pohledu GUARANT International

Situace kolem COVID-19 se pomalu začíná navracet do normálního režimu, ale kongresový průmysl se bude muset vypořádat s přísnějšími bezpečnostními podmínkami pro pořádání kongresů a společenských akcí. My v GUARANT International klademe bezpečnost akce a našich účastníků na první místo. Proto jsme zpracovali soubor aktuálních pravidel pro konání bezpečné akce a pravidelně komunikujeme s ostatními subjekty v oboru.

Místa konání a organizátoři akce hrají při obnově organizace akcí klíčovou roli. Přijetím veškerých preventivních opatření se snižuje riziko pro všechny zúčastněné strany. My jsme pravidla pro bezpečný meeting rozdělili do tří kategorií:

 • Bezpečný design
 • Technická bezpečnost
 • Medicínská bezpečnost
 • Bezpečný design

  Příchod účastníků ve vymezený čas či dodržování rozestupů, tzv. bezpečná sociální interakce jsou pravidla, která do této kategorie patří. Pod bezpečným designem akce si tak můžete představit podrobné procesy v plánování akce v den konání, detailní program, využívání bezkontaktních plateb či podklady na akci v online podobě.

  Technická bezpečnost

  Technická bezpečnost v sobě zahrnuje fyzické podmínky jednotlivých venues. Stanoveny jsou minimální rozestupy mezi účastníky, hygienické podmínky v místě konání i hygienické podmínky pro catering a další dodavatele. Častější, řekněme nadstandartní, dezinfekce prostor i klimatizace, správné rozmístěné židlí a stolů je pro udržení hygienických požadavků v této době důležitým bodem při jednání o konání akce v daném místě.

  Medicínská bezpečnost

  Tyto pravidla vychází zejména z nařízení vlády ČR a WHO (Světová zdravotnická organizace), ale je na jednotlivcích, aby byli k ostatním účastníkům ohleduplní a tyto pravidla dodržovala v zájmu bezpečnosti své i ostatních. V rámci pravidel budou muset účastníci akce například při příchodu odevzdat prohlášení o bezinfekčnosti a bude jim změřena bezkontaktně teplota. Nasazená rouška po dobu konání akce je samozřejmostí. Účastníkům také bude přiděleno místo, které bude po celou dobu konání akce pouze jeho. Do 14 dnů po skončení akce účastník obdrží dotazník, který zjistí, zda se u něj neobjevily příznaky nemoci COVID-19.

  Na závěr se nabízí otázka, lze tedy i přes přísnější pravidla uspořádat v následujících týdnech meeting, kde se účastník nebude strachovat o své zdraví? Odpověď zní ano. Při správném plánování a dodržení všech bezpečnostních a hygienických pravidel si mohou účastníci opět užít akce naživo. Věříme, že kongresový i eventový průmysl opět začne organizovat akce tak, aby se lidé mohli opět shledávat a předávat si znalosti i odnášet pozitivní zážitky z právě uskutečněné akce.

  Všichni se těšíme na postupné uvolňování restrikcí a návrat zpět do inspirujícího světa face-to-face konferencí.

  Kongresy budou!


  19.5.2020

  Přesouváme naplánované akce a dokončujeme zásady pro bezpečné konference.

  S ohledem na stávající situaci a nejistotu v pořádání velkých konferencí a kongresů v letošním roce připravujeme a ohlašujeme nová data pro většinu akcí na podzim roku 2020 a do roku 2021. Veškeré plně potvrzené změny jsou pravidelně aktualizovány na webových stránkách GUARANT International v sekci Akce 2020, ale také na webových a sociálních stránkách jednotlivých akcí.

  Sledujeme veškeré změny ve vládních nařízeních a doufáme, že se situace pro kongresový průmysl brzy začne zlepšovat. Od 11.5. je zrušen zákaz akcí do 100 osob a můžeme začít plánovat alespoň jednání výborů a malé semináře. K obnově opravdových konferenčních akcí bude ale potřeba ještě vynaložit nemalé společné úsilí. Spolu s dalšími odborníky z oboru sdílíme stanoviska a řešíme budoucnost kongresového průmyslu i v rámci naší společné iniciativy firem PCO – členů Prague Convention Bureau.

  Stále platí, že většina našich zaměstnanců pracuje formou home office a jsou k zastižení na emailu i telefonu.

  Nyní je naší prioritou dokončit zásady pro bezpečné konání konferencí. Pořádání konferencí a eventů po COVID-19 bude vyžadovat důležité změny – zejména ze strany organizátorů akce, ale i míst konání. Pro bezpečnost účastníků je třeba dbát na zdravotně technickou stránku akce, ale i na preventivní design, který v sobě zahrnuje například plánování příchodů a bezpečné sociální interakce účastníků. Díky zaváděným opatřením se budou moci akce uskutečňovat s vysokou mírou ochrany zdraví. Více informací se dozvíte v článku, který pro vás nyní připravujeme.

  Vyjádření ke stávající situaci COVID-19


  19.3.2020

  Nyní většina z nás pracuje z domova a všichni pracující kolegové a kolegyně jsou dostupní na mobilních telefonech a emailem.

  Naše recepce pracuje v omezeném režimu v čase od 10:00-14:00 na telefonním čísle 725 037 338.

  Dodržujeme hygienická opatření, v rámci denního úklidu pravidelně dezinfikujeme naše prostory. Pro naše návštěvy nabízíme náhradní roušky, čímž tímto děkujeme našim kolegyním za šití látkových roušek.

  Pečlivě sledujeme situaci a vládní i městská opatření, ve spolupráci s klienty připravujeme vyhlášení o posunutí termínů, změně způsobu konání nebo případném zrušení těch akcí, které jsou naplánovány na následujících pět měsíců. Jakmile budou detaily k jednotlivým akcím rozhodnuty, budeme o tom neprodleně informovat. Oznámení budeme vyhlašovat po jednotlivých akcích na jejich webech nebo přímou komunikací s účastníky.

  Vydali jsme souhrn aktivit za rok 2019


  5.3.2020

  Najdete zde například výběr z našich českých a zahraničních akcí či výběr eventů pořádaných IDEAS by GUARANT International, jehož portfoliem je firemní klientela. Také Association House zajišťující služby asociačního managementu a Venue management poskytující pronájem a provoz konferenčních a společenských prostor má v rámci publikace své místo a jejich výsledky za loňský rok jsou zde prezentovány. Zajímavosti a úspěchy loňského roku shrnujeme ve vybraných číslech na začátku publikace.

  Celou publikaci si můžete stáhnout zde

  Přání příjemného prožití vánočních svátků


  19.12.2019

  Vážení obchodní partneři, děkujeme Vám za spolupráci v uplynulém roce.

  Přejeme Vám pevné zdraví, mnoho štěstí a rodinné pohody. Ať se Vám v nastávajícím roce splní všechna pracovní i osobní předsevzetí tak, abyste za rok mohli konstatovat, že rok 2020 byl pro Vás i Vaše nejbližší šťastný a úspěšný.

  Přestěhovali jsme se do nových kanceláří


  22.11.2019

  Již delší dobu jsme hledali prostor pro potřebný další růst a komfortnější řešení stávajících kanceláří. V objektu Na Pankráci a ani v blízkosti jsme odpovídající řešení nenašli a pak se objevila nová příležitost v dynamicky se rozvíjející části Prahy – na Harfě.

  Zajímavým bonusem nové lokace je bezprostřední blízkost nejnovějšího konferenčního centra v Praze - O2 universa a největšího multifunkčního prostoru O2 areny.

  Naše nové prostory se nachází v prvním patře v nové kancelářské budově s názvem Harfa Office Park Beethoven. Spolu s architektonickou firmou jsme si dali záležet na vybudování zajímavých a inspirativních kanceláří pro společná jednání s klienty i prostor pro týmovou spolupráci zaměstnanců. Na Harfě máme lepší zázemí, více kanceláří, 8 zasedacích místností pro formální meetingy, 3 sedací kouty pro neformální jednání zaměstnanců, moderní technologické vybavení, ale i místnost pro odpočinek a relaxování.

  Nová adresa Českomoravská 19 je pro GUARANT International zajímavá i z pohledu historie – vždyť první kanceláře firmy byly vlastně jen přes ulici, v objektu Českomoravská 21 (firma zde sídlila od roku 1992 do roku 1994). Vracíme se tak ke kořenům firmy, k počátkům a pevně věříme, že nové sídlo bude i zajímavým impulsem pro další rozvoj a nové příležitosti.

  Z výše uvedených důvodů prosíme o zasílání pošty již na novou adresu. E-maily a telefony zůstávají stejné. Budeme se na Vás těšit osobně od 6. ledna 2020 na nové adrese.

  PS: Nová adresa zní Českomoravská 2510/19, Praha 9 - Libeň. Spolu s GI se na novou adresu přestěhoval IDEAS by GUARANT i Association House se společnostmi, které mají sídlo uvedeno na naší adrese.

  Jeden z největších kongresů v historii WASu se pořádal v Mexico City


  15.11.2019

  Kongres se konal ve World Trade Centre v centru hlavního města Mexika. Toto moderní kongresové centrum během kongresu navštívilo 1 325 účastníků, z nichž 929 byli obyvatelé Mexika a Latinské Ameriky. Pro účastníky bylo připraveno 900 abstrakt, 61 symposií, 5 workshopů, 227 posterů a simultánní tlumočení. Na účastníky čekalo v jeden den až 7 paralelních sekcí a během kongresu vystoupilo 11 řečníků.

  Účastníci kongresu se zabývali otázkami sexuálního zdraví, aktuálními problémy sexuálně přenosných pohlavních chorob a politickému zásahu do vzdělávání a prevenci těchto chorob. Věnovali se také transgenderové problematice, která je ve světě stále kontroverzním tématem, ale i tím, jakou roli hraje rodinné vzdělávání dětí a mladistvých v rámci zdravého sexuálního života.

  Účastníci kongresu se kromě odborných přednášek mohli zúčastnit kongresové večeře v mexické restauraci, kde ochutnali ostré tradiční jídlo.

  Zahájení kongresu provázelo vystoupení mexických mariachi a také účast vedoucí sekretariátu prezidenta Mexika, což mělo pro zemi velký politický vliv a dopad. Místní média se o kongresu několikrát zmínila v TV i v tisku.

  GUARANT International organizoval WAS již po čtvrté, ale letošní ročník byl prozatím největší.

  V KCC se sešli odborníci na genetiku slepic, konalo se XI. European Symposium on Poultry Genetics


  5.11.2019

  Celkem 128 účastníků si během 3denního sympozia vyměňovalo novinky ze světa genetických informací domácích ptáků. Zajímavostí bylo, že více jak 20 % účastníků tvořili odborníci ze zemí mimo Evropu. Dorazili zástupci Indie, Etiopie, Ameriky, Iránu, Nigérie, Ekvádoru ale i dalších světových zemí.

  Sympozium se věnovalo tématům jako jsou nové trendy ve šlechtitelských technologiích, genetickým rozmanitostem slepic, novým cílům v chovu slepic, vývoji mikrobioty kuřecích střev a výběru nové generace probiotik, či chovu jiných ptáků.

  Odborný program přednášek byl 24. 10. zpestřen gala večeří konanou v Plzeňské restauraci v Obecním domě.

  V Rotterdamu se konal již 11. ročník úspěšného kongresu dětských anesteziologů ESPA


  2.10.2019

  V polovině září, konkrétně v termínu od 19.-21.9.2019, Guarant International zorganizoval evropský kongres pro anesteziology se zaměřením na pediatrii.

  Již jedenáctý ročník se uskutečnil v Nizozemském městě Rotterdam v moderním konferenčním centru DeDoelen. Hlavním mottem kongresu bylo: Nové horizonty pro pediatrickou anestezii a oslava 10 letého výročí European Society Paediaric Anaesthesiology.

  Kongresu se zúčastnilo více než 500 anesteziologů z celého světa, např. z Hongkongu nebo Peru. Během setkání si odborníci z oblasti dětské anesteziologie vyměnili cenné zkušenosti během odborných přednášek nebo workshopů. Novinkou byly pre workshopy, které se konaly mimo hlavní kongresové dny v prostorách moderního Erasmus Medical Centre Rotterdam.

  V rámci kongresu byl poprvé uspořádaný i charitativní běh ,, Charity run“. Celý výtěžek od 45 účastníků běhu byl stejnou částkou navýšen fondem z ESPA a předán nadaci Stichting Harapan Jaya.

  Kongres byl v pátek večer slavnostně zakončen gala večeří, která se konala na bývalé výletní lodi SS Rotterdam, která v minulosti sloužila k osobní přepravě mezi Rotterdamem a New Yorkem a nyní slouží jako luxusní hotel, kongresové centrum a muzeum.

  Tento ročník již po 3. organizovala senior projektová manažerka Lucie Přichystalová, která s lítostí musí předat své pomyslné žezlo kolegyni projektové manažerce Aleně Kručayové. Lucii čeká práce na přípravách světového kongresu pro anesteziology WCA 2020 Prague.

  12.ročník kongresu ESPA bude hostit město Porto, a to od 22.-24. října 2020.

  V červnu jsme zorganizovali 8 kongresů a konferencí, přečtěte si nadšené reakce našich klientů


  10.7.2019

  Červen 2019 byl jedním z nejrušnějších měsíců v historii GUARANT International. Sešlo se během něj 8 kongresů a konferencí ve 4 městech. Náš tým si s nimi ale poradil na jedničku.

  Dvou kongresů se zúčastnilo okolo 2000 hostů včetně vystavovatelů – šlo o 14th felasa congress 2019 v Kongresovém centru Praha a 24th WONCA Europe Conference v Bratislavě.

  V Praze jsme také uspořádali akce Podzemní stavby Praha 2019, ICAR & IDF/ISO Analytical Week 2019, Joint Meeting on Medicinal Chemistry a International Conference on Heteroatom Chemistry.

  V Brně proběhl 19th International European Light Microscopy Initiative Meeting a v Olomouci Olomouc Live Endoscopy 2019. Poslední dva květnové dny jsme navíc pořádali v Istanbulu 22nd MFC Annual Conference.

  Za všechny děkovné dopisy klientů uvádíme ten od Ing. Pavla Bucka, člena organizačního týmu desetidenní akce ICAR & IDF/ISO Analytical Week 2019:

  Vážená paní Rajtorová a ostatní členové Guarant týmu,

  Chtěl bych Vám všem poděkovat za skvěle odvedenou práci na kongresu ICAR/IDF/ISO 2019. Již od počátku naší spolupráce byla ve Vaši společnost vidět vysoká profesionalita a přístup, hluboké znalosti dané problematiky, dlouholeté naakumulované zkušenosti a zaujetí pro projekt. Vysoce také hodnotím kvalitu nabízených služeb a řešení bez kompromisu. Byla to ta nejlepší volba vybrat si Vaši agenturu a jsem nadšený, že jsem to udělal. V případě jakéhokoliv problému jsem si mohl být jistý, že paní Marcela to zařídí.

  Nyní dostávám celou řadu jen pozitivních emailů od účastníků, poděkování za dobře zorganizovaný kongres. Jsem moc rád, že byli všichni účastníci spokojeni, měli dobrou náladu a na kongresu se cítili dobře a také bylo hájeno dobré jméno České republiky, Prahy a obou našich organizací (Českomoravské společnosti chovatelů a Vaší agentury).

  Práce celého týmu Guarantu má světovou úroveň! V budoucnosti budu agenturu Guarant International vždy doporučovat a jsem připraven Vám dát velice pozitivní reference!

  Ještě jednou bych chtěl poděkovat za skvěle odvedenou práci na celém kongresu a třeba někdy v budoucnu znovu.

  Sdělte prosím toto poděkování také ostatním ve Vašem dámském klubu.

  Děkuji a jsem s pozdravem,

  Pavel Bucek

  Pročtěte si i další reference od českých a mezinárodních klinetů.

  Celkově jsme v prvním půlroce zorganizovali 14 kongresů a konferencí z celkových 36, které nás v roce 2019 čekají.

  Do Bratislavy přijeli praktičtí a rodinní lékaři z celé Evropy a ze zámoří na výroční konferenci WONCA Europe 2019


  2.7.2019

  GUARANT International zorganizoval ve dnech 25. – 29. 6. 2019 evropskou konferenci 24th WONCA Europe Conference. Na Slovensku se podobná akce konala poprvé.

  Konference se uskutečnila ve 3 bratislavských prostorách, a to v nové budově Slovenského národního divadla, v hotelu Sheraton Bratislava a v kinosálech Cinema City Eurovea.

  Do slovenského hlavního města přijelo celkem 1919 delegátů, vystavovatelů a hostů. Jako již tradičně byla největší účast z Portugalska, Španělska a Nizozemska.

  Moto konference znělo: Praktické lékařství – lidská stránka medicíny. Bohatý vědecký program zahrnoval plenární přednášky vyzvaných řečníků, orální prezentace, one slide 5 minutes prezentace, e-posterové prezentace a velkou řadu workshopů.

  Atraktivní byl např. i walking workshop se slovenským olympijským vítězem v chůzi na 50 km Matejem Tóthem, který se uskutečnil v brzkých ranních hodinách za účasti slovenské veřejnosti pod heslem „Kráčaj so svojim praktickým lekárom“, a naplnil tak i moto letošní konference.

  GUARANT International zorganizoval konferenci WONCA již poněkolikáté. V roce 1997 a 2017 to byly evropské konference, v roce 2013 to byla světová konference WONCA. Všechny se uskutečnily v Praze. Již nyní připravujeme další ročníky evropské konference WONCA v Berlíně a v Londýně.

  Více informací o proběhlé konferenci a krátký sestřih z konference naleznete na odkazu http://www.woncaeurope2019.org/.

  Přes 2000 odborníků na laboratorní zvířata se sjelo do Prahy na kongres FELASA


  12.6.2019

  GUARANT International zorganizoval ve dnech 10. – 13. června 14th felasa congress 2019. Ten se konal v Kongresovém centru Praha.

  V Praze se sešlo přes 2000 odborníků v oblasti laboratorních zvířat. Věnovali se například správnému podávání zpráv o výzkumu na zvířatech, životním podmínkám laboratorních zvířat, etickým aspektům či legislativě v této oblasti.

  Kromě vědy a vzdělávání byla důležitou součástí akce také rozsáhlá výstava, na které si účastníci mohli prohlédnout technologické novinky v oboru a hovořit o nich se zástupci firem.

  FELASA, Federation of European Laboratory Animal Science Associations, zastupuje více než 4000 odborníků z oboru vědy o laboratorních zvířatech z 28 zemí. Vloni oslavila FELASA své 40. výročí.

  O kongresu si přečtěte zde: http://www.felasa2019.eu/.

  Odborníky na světelné mikroskopy čekal v brněnském BVV interaktivní program


  13.6.2019

  GUARANT International pořádal první červnový týden akci ELMI 2019 - 19th International European Light Microscopy Initiative Meeting. Setkání, které se konalo na Výstavišti BVV Brno, navštívilo okolo 420 odborníků na světelnou mikroskopii.

  Účastníky čekalo kromě běžných odborných přednášek, které probíhaly během dopoledne, úctyhodných 134 workshopů firem. Na ty se mohli přihlašovat pomocí speciální kongresové webové aplikace.

  Tradiční součástí akce, která nechyběla ani letos, byl i fotbalový zápas „Academy vs Industry“, který proti sobě svedli zástupci z akademické půdy a firem.

  O ELMI 2019 si více přečtěte zde: https://www.elmi2019.eu/.

  V Istanbulu jsme uspořádali konferenci MFC, akce věnovaná mikrofinancím je v našich rukou již poosmé


  4.6.2019

  Ve dnech 30. – 31. května zorganizoval GUARANT International již poosmé výroční konferenci pro našeho stálého klienta Microfinance Centre (MFC). Letošní 22. ročník se konal v tureckém Istanbulu a zúčastnilo se ho přes 400 hostů.

  Hlavním tématem konference byla digitalizace při procesu finančního začlenění. Program stejně jako každý rok obsahoval řadu workshopů i panelových diskuzí. Krásné prostředí Bosporského průlivu bylo zároveň kulisou galavečeře.

  V minulých letech organizoval GUARANT International tuto akci také v Bosně a Hercegovině, Albánii, Gruzii, Černé Hoře, Turecku a dvakrát v České republice.

  Více informací o proběhlé akci naleznete na: https://www.mfc2019.org/.

  Již počtvrté jsme zorganizovali setkání evropských obezitologů, které se tentokrát konalo v Lyonu


  7.5.2019

  GUARANT International zorganizoval ve francouzském Lyonu od 2. do 4. května 2019 2nd IFSO-EC Symposium.

  Hlavními tématy akce, na které se sešlo 241 odborníků a vystavovatelů, byly nové technologie, minimalizace operačních vstupů a pokročilé endoskopické postupy.

  Pro International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders European Chapter jsme v minulých letech zorganizovali kongresy v Göteborgu (2016) a Athénách (2018) a symposium v Neapoli (2017). Příští rok pak pořádáme pro IFSO-EC kongres ve Vienna House Diplomat Praha. Náš Association House se také stará o asociační management tohoto klienta.

  Více informací o proběhlé akci naleznete na: https://www.ifso-ec2019.com/.

  Další skvělé ocenění, tentokrát pro 50. mezinárodní chemickou olympiádu. Podívejte se, jak IChO 2018 probíhala


  16.4.2019

  Mezinárodní chemická olympiáda IChO 2018 získala třetí místo na Výročních cenách České eventové asociace v kategorii pro podporu vztahů s veřejností (B2P).

  50. mezinárodní chemická olympiáda, kterou pořádal GUARANT International 11 červencových dní loňského roku, přivedla na Slovensko a Česko 300 studentů ze 76 zemí světa.

  Pro ně, 221 mentorů a pozorovatelů a 33 hostů byly připraveny 3 paralelní programy, které obsahovaly kromě samotných zkoušek také například exkurze a výlety po ČR a Slovensku, Reunion party na Vítězném náměstí či Closing ceremony v Rudolfinu.

  Celý program, na kterém se podílel tým projektové manažerky Romany Klukové, si můžete prohlédnout v infografice v naší výroční zprávě.

  Výroční ceny České eventové asociace (ČEA) je národní soutěž nejlepších počinů v oblasti eventové komunikace, jejímž cílem je ocenit mimořádné eventové projekty.

  Dvě ocenění pro klienty GUARANT International: Zorganizovali jsme nejlepší kongres a nejlepší korporátní akci roku 2018!


  4.4.2019

  Ve středu 3. 4. proběhlo vyhlášení Ambassador Awards Evening, které udílí Prague Convention Bureau pod záštitou Hlavního města Prahy. Oceněni byli i ambasadoři dvou akcí, které GUARANT International vloni zorganizoval: doc. Jan Bělohlávek za mezinárodní kongres EuroELSO 2018 a paní Ines Windisch ze společnosti Zentiva za Zentiva Leadership Meeting.

  Kongresem roku 2018 se stal EuroELSO 2018, který zorganizoval GUARANT International v květnu 2018 v Kongresovém centru Praha. Celkem se na něj zaregistrovalo přes 1600 odborníků na mimotělní podporu orgánů z 63 zemí světa a promluvilo k nim 206 řečníků.

  Výjimečnou atmosféru významného mezinárodního kongresu pomohl dotvořit i bohatý společenský program a krásné počasí. Kromě hlavního programu akce proběhla mimo jiné i soutěž „Běh pro zdraví“, které se zúčastnilo 30 běžců.

  Společnost Zentiva dostala ocenění za korporátní akci roku za Leadership Meeting, který tým IDEAS by GUARANT International uspořádal v listopadu 2018 pro 120 top manažerů a manažerek Zentivy z 18 zemí Evropy. Cílem setkání bylo interaktivní formou představit novou strategii společnosti.

  Ambassador Awards Evening si klade za cíl ocenit renomované české vědce, profesory, lékaře a další špičkové odborníky, kteří zastupují Českou republiku a Prahu v mezinárodních odborných asociacích, aktivně lobují ve prospěch destinace a posléze se také zapojují do práce přípravných vědeckých, programových nebo organizačních výborů mezinárodních kongresů a konferencí konaných v hlavním městě. Slavnostní večer, který proběhl letos již podesáté, organizuje Prague Convention Bureau v prostorách Rezidence primátora hl. m. Prahy.

  Gratulujeme našim skvělým ambasadorům i projektovým manažerkám Jitce Puldové (EuroELSO 2018) a Veronice Brejchové (Zentiva Leadership Meeting) a jejich kolegům a kolegyním, kteří se na akcích podíleli!

  GUARANT International vydává souhrn svých aktivit v roce 2018


  6.3.2019

  Jako každý rok i letos vydává GUARANT International publikaci, ve které shrnuje své loňské aktivity.

  Najdete zde například výběr z našich českých a zahraničních akcí či základní údaje o aktivitách IDEAS by GUARANT International, které pořádá firemní akce, Association House zajišťující služby asociačního managementu a Venue managementu poskytujícího pronájem a provoz konferenčních a společenských prostor.

  Zajímavosti a úspěchy loňského roku shrnujeme ve vybraných číslech na začátku publikace. Speciální prostor také věnujeme Mezinárodní chemické olympiádě 50th IChO 2018, 11denní akci, kterou jsme v létě pořádali na Slovensku a v Česku.

  Celou publikaci naleznete pod tímto odkazem.

  GUARANT začal konferenční sezonu workshopem s účastí uznávaného světového odborníka na molekulární patologii


  29.1.2019

  Ve dnech 24.-25. ledna 2019 hostil pražský IKEM dvoudenní akci: Workshop on Molecular Pathology in Transplantation, která byla zaměřena na aktuální novinky v tomto oboru.

  Hlavním hostem této mezinárodní akce byl Prof. Philip F. Halloran z kanadské University of Alberta, který bývá často označován jako nejvlivnější odborník na transplantaci orgánů na světě či guru tohoto oboru. Profesor Halloran se v rámci svých přednášek soustředil především na molekulární diagnostiku, které se věnuje dlouhodobě.

  V Praze pak strávil pár dní navíc nejen intenzivní návštěvou pražských památek, ale i prohlídkou Národního technického muzea a Masarykova nádraží. Jeho velkým koníčkem jsou totiž parní lokomotivy.

  Workshopu se zúčastnilo 70 expertů převážně ze střední Evropy.

  Více informací naleznete na: https://www.molpat2019.com/.

  Association House v roce 2018: Stabilizace týmu a práce pro 23 asociací


  21.1.2019

  V minulém roce byl Association House obměněn o 4 ze 6 nových manažerek rozvoje asociací. Přesto se týmu pod vedením Daniely Kamarádové velmi dařilo. Podívejte se, co kolegyně v minulém roce například zvládly.

  • Práce pro 23 asociací (15 českých a 8 zahraničních)
  • Organizace 37 výborových schůzí
  • Reprezentace asociací na 11 akcích
  • Uspořádání 2 výjezdních zasedání
  • Zajištění 8 setkání se sponzory
  • Organizace 17 telekonferencí se členy výboru
  • Uspořádání 2 ESVO webinářů
  • Vydání 24 newsletterů
  • Příprava moderních webů pro ČNS, ČSARIM, a SGO
  • Upgrade volebního systému e-ballot a membership systému CLAUDiN

  Association House zajišťuje služby pro efektivní rozvoj a růst odborných společností. Více se o něm dočtete na jejich webu: http://www.asociacnidum.cz/

  GUARANT International Vám přeje krásné svátky


  12.12.2018

  Vážení obchodní partneři,

  Děkujeme Vám za spolupráci v letošním roce a přejeme Vám příjemné prožití vánočních dní.

  Těšíme se na spolupráci v roce 2019 a doufáme, že jej prožijete spokojeně a ve zdraví.

  Tým GUARANT International

  Mikulov hostil 5. ročník ORL akademie


  22.10.2018

  Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP uspořádala pátý ročník České ORL Akademie. Ten se konal 12. a 13. října 2018 v kongresových prostorách hotelu Galant v Mikulově a zúčastnilo se ho téměř 200 delegátů.

  Hlavními tématy dvoudenní akce byla štítná žláza, zánětlivé nemoci hltanu, traumatologie v ORL oblasti a nádory ucha, mostomozečkového koutu a pyramidy.

  V letošním roce je završen pětiletý cyklus systematické předatestační přípravy. Proto cílem akce bylo obohatit rezidenty ve specializační přípravě, ale i podpořit lékaře, kteří si chtěli zopakovat a rozšířit znalosti v oboru.

  Na internetových stránkách ORL akademie můžete nalézt zajímavé e-postery. Všechna abstrakta budou otištěna v časopise Otorinolaryngologie a foniatrie.

  Odbornou záštitu poskytla akci Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN u sv. Anny a LF MU v Brně spolu s přednostou MUDr. Břetislavem Gálem, Ph.D.

  Více informací naleznete na: http://www.orlakademie.cz/.

  Proběhl již XXV. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny


  9.10.2018

  Ve dnech 3. až 5. října jsme uspořádali XXV. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny v Kongresovém centru Praha. Na čtvrtstoletí své existence společnost upozornila také výstavou, která se uskutečnila v rámci kongresu.

  Kromě tradičních témat, jako jsou anesteziologická péče, perioperační medicína, intenzivní péče či léčba bolesti se kongres zaměřil i na aktuální trendy oboru. Mezi ty patří nejnovější právní problematika v této oblasti, prohlubování „soft skills”, zlepšování komunikace, nebo speciální témata jako transplantace hlavy či umělá inteligence a anestezie.

  Letošní ročník navštívilo téměř 1100 účastníků a vystoupila zde řada domácích i zahraničních řečníků. Kromě odborníků z řad medicíny vystoupil například i Jan Mühlfeit – globální stratég, kouč, mentor a autor bestselleru The Positive Leader.

  Záštitu nad kongresem převzali ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, primátorka Adriana Krnáčová a rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.

  Více informací naleznete na: https://www.csarim2018.cz.

  Odborníci na léčbu anomálií v postavení zubů a zubních oblouků se sejdou v Českém Krumlově, budou se zabývat i moderními 3D technologiemi


  2.10.2018

  Ve dnech 4. – 6. října 2018 se koná XIX. kongres České ortodontické společnosti. Akce proběhne v historických prostorách Zámecké jízdárny v Českém Krumlově.

  Hlavními tématy letošního kongresu jsou retence zubů (zuby, které se neprořežou do zubních oblouků), léčba II. tříd (situace kdy je dolní čelist vzhledem k horní uložena více vzadu) nebo využití 3D technologií v praxi.

  Účastníci se mohou těšit na řadu významných zahraničních i domácích hostů. Hlavními řečníky budou prof. Adrian Becker a prof. Stella Chaushu, světově uznávaný tým z univerzity Hadasah v Jeruzalémě zabývající se retencí zubů.

  Kromě hlavního programu kongresu proběhne i odborná sekce pro ortodontické asistentky a zubní techniky. Celou akci zakončí prezidentský večer, který bude inspirovaný barokně rokokovými kulisami v Zámecké jízdárně.

  Česká ortodontická společnost je naším dlouhodobým klientem. V minulých letech organizoval GUARANT International kongres ČOS například v Liberci či Olomouci.

  Více informací naleznete na: http://kongrescos.cz/.

  Francouzská restaurace v Obecním domě je naším tradičním místem pro pořádání gala akcí


  4.10.2018

  GUARANT International rád využívá prostory Obecního domu k organizaci doprovodného programu kongresů a konferencí.

  Obecní dům, secesní stavba architektů Antonína Balšánka a Osvalda Polívky, byl otevřen veřejnosti 5. ledna 1912. Na jeho výzdobě se podíleli nejvýznamnější čeští umělci počátku 20. století včetně Alfonse Muchy.

  Kromě koncertního sálu a dalších prostor určených především pro výstavy a další společenské akce se v přízemí a suterénu budovy nachází také několik restaurací a kaváren.

  Francouzská a Plzeňská restaurace v Obecním domě byly mimo jiné místem konání gala večeře, kterou zde GUARANT International pořádal pro 125 účastníků mezinárodní konference 22nd International Chromosome Conference v září 2018.

  Mezinárodní konference EDTNA/ERCA v rukou GUARANT International již popáté!


  26.9.2018

  Ve dnech 15. – 18. září 2018 jsme pořádali pro našeho dlouhodobého klienta mezinárodní konferenci týkající se praxe v oblasti léčby ledvin. V minulých letech organizoval GUARANT International tuto akci v Krakově, Valencii, Drážďanech a Rize. Letošní 47. ročník se konal v italském Janově.

  Téma letošního setkání znělo „Globální přístup k inovacím v oblasti péče o ledviny – Vyvažování soucitu a zdravotnických technologií“. Pro účastníky bylo připraveno 57 odborných přednášek, 48 souhrnných prezentací, 157 posterových prezentací a 8 workshopů.

  V47th EDTNA/ERCA International Conference navštívilo okolo 800 delegátů z 58 zemí světa.

  Evropská asociace dialyzačních a transplantačních sester/Evropská asociace renální péče (EDTNA/ERCA) je organizace sdružující pracovníky v oblasti renální péče – zdravotní sestry, techniky, sociální pracovníky, dietology, transplantační koordinátory a další. Právě pro ty jsou každoročně pořádány mezinárodní i národní vzdělávací programy, semináře, a konference.

  Pro více informací o akci navštivte: https://www.edtnaerca.org/conferences/conferences-genova-2018.

  Pediatři se sejdou v prostorách Cubex Centra Praha


  13.9.2018

  Česká pediatrická společnost, ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů a se Sdružením praktických lékařů pro děti a dorost, pořádá kongres Českých pediatrů a sester. GUARANT International tak zároveň poprvé organizujeme akci v novém multifunkčním centru Cubex Centrum Praha. Kongres se koná ve dnech 13. —15. září 2018.

  Záměrem třídenní akce je představit nové poznatky z pediatrie a zároveň rozšířit znalosti a kontakty mezi praktickými dětskými lékaři a pediatry z nemocnic.

  V rámci kongresu také dojde k předání Brdlíkovy ceny za celoživotní přínos pediatrii a formou přednášky bude vyhlášen laureát Ceny pro mladého pediatra.

  Akce se koná v nedávno otevřených prostorách Cubex Centra Praha, které jsou inspirované českou kubistickou architekturou. Výjimečné jsou nejen svým inovativním designovým přístupem, ale i technologickým vybavením. Nachází se zde 102 m2 velká projekční plocha, která umožňuje přenášet živé vstupy ze sálů, grafiku akcí, loga nebo reklamní spoty. Zároveň je zde k dispozici unikátní koncept Chameleon, který prostřednictvím nasvícení jednotlivých sálů a předsálí do libovolných barev a stínů přizpůsobí prostředí potřebám klienta.

  Pro více informací navštivte: http://www.pediatrie2018.cz/.

  Na Slovensku se setkali mezinárodní experti v oboru patofyziologie


  10.9.2018

  Ve dnech 5. – 8. září 2018 uspořádal GUARANT International 8th International Congress on Pathophysiology. Akce se konala v hotelu Holiday Inn v Bratislavě.

  Kongres byl zaměřen na komplexní přehled aktuálního výzkumu v oblasti patologické fyziologie. Témata zahrnovala například hypertenzi, obezitu, diabetes, aterosklerózu, neurologickou a kostní patologii, poruchy plodnosti, rakovinu či stárnutí.

  Cílem akce bylo propojit výzkumné pracovníky, klinické lékaře, vedoucí pracovníky a odborníky z výzkumných institucí i obchodních společností z celého světa. Ti zde mohli diskutovat o horkých tématech v tomto oboru, ale také definovat nové výzkumné trendy.

  Návštěvníky čekaly plenární a hostované přednášky, zajímavé prezentace a odborné postery. Důraz byl kladen na příspěvky mladých výzkumných pracovníků.

  V rámci společenského programu byla připravena prohlídka centra Bratislavy a kongresová večeře v restauraci Hrad s krásným výhledem na město.

  Pro více informací navštivte: http://www.ICP2018.com/.

  GUARANT International organizuje mezinárodní kongres kombinující čtyři setkání předních neurochirurgů


  22.8.2018

  Od 29. srpna do 2. září se v Praze koná Prague Neurosurgical Week 2018. Mezinárodní kongres je unikátní kombinací čtyř akcí, v rámci nichž se v Praze setká 200 expertů na neurochirurgii z celého světa.

  Pětidenní program zahájí setkání členů Světové akademii neurochirurgů (WANS). Další dny budou zaměřené na dvě hlavní konference. Mezinárodní společnost pro meningeomy (IMS) pořádá svou 11. výroční konferenci a současně proběhne i 13. mezinárodní cerebrovaskulární konference (ICCVS). Ta se vůbec poprvé koná mimo Asii.

  Zmíněné konference budou probíhat na společných plenárních zasedáních a speciálních ranních a odpoledních seminářích. Odborníci z celého světa se budou zabývat nejnovějšími postupy a diskuzemi, které se týkají mozku, mozkocévních procesů a meningeomů.

  Program bude zakončen praktickým kurzem v oblasti endoskopické neurochirurgie, který organizuje Výbor pro neurochirurgickou anatomii (WFNS).

  Akce proběhne v prostorách hotelů Vienna House Diplomat Prague a InterContinental Praha.

  Pro více informací navštivte: http://www.pragueneuroweek.com/.

  <>

  Praha a Bratislava přivítají přes 300 studentů ze 76 zemí v rámci 50. ročník Mezinárodní chemické olympiády, český tým obhajuje 4 medaile


  19.7.2018

  Česko a Slovensko společně ve dnech 19. – 29. července 2018 hostí jubilejní 50. ročník Mezinárodní chemické olympiády určené pro studenty středních škol.

  Místo konání akce je symbolické, protože v roce 1968, těsně před vpádem vojsk Varšavské smlouvy, se v bývalém Československu uskutečnil historicky první ročník této soutěže pro talentované středoškoláky. Zatímco tehdy se olympiády zúčastnilo 18 studentů ze tří států současné Visegrádské čtyřky, letos se představí rekordních 300 soutěžících ze 76 zemí světa.

  Jednotlivé státy budou reprezentovat čtveřice středoškoláků, kteří uspěli v národních kolech. Tří praktických a osmi teoretických úkolů se zúčastní i český tým, který se bude snažit navázat na úspěch z loňského roku. Z Thajska si Češi odvezli celkem čtyři medaile.

  „Možnost organizovat Mezinárodní chemickou olympiádu je velké privilegium. V loňském roce v Thajsku se ceremoniály konaly pod dohledem královské rodiny. Příští ročník 2019 v Paříži pro změnu zaštítí nositel Nobelovy ceny za chemii Jean-Marie Lehn,“ uvedl v rozhovoru pro Novinky.cz rektor VŠCHT Karel Melzoch.

  Slavnostní zahájení soutěže se uskuteční v Bratislavě ve Staré Tržnici 20. července, vítězové pak budou oceněni na slavnostním vyhlášení výsledků, které se koná o osm dní později v pražském Rudolfinu.

  Kromě odborné soutěže je pro soutěžící a jejich mentory připraven bohatý doprovodný program, jehož vyvrcholením bude Summer IChO Party. Ta proběhne ve středu 25. července v areálu VŠCHT Praha. Kromě vystoupení Tata Bojs, Debbi a kapely Kašpárek v rohlíku jsou součástí programu také interaktivní chemické pokusy, street food market či ohnivá show.

  Akci s rozpočtem přes 40 milionů pořádá GUARANT International společně s Vysokou školou chemicko-technologickou (VŠCHT) a Univerzitou Komenského v Bratislavě.

  Více informací o akci naleznete na https://50icho.eu/.

  Do Prahy se již podesáté sjedou světoví odborníci na rostlinné hormony


  27.6.2018

  Ústav experimentální botaniky Akademie věd ČR pořádá v Praze společně s GUARANT International během prvního červencového týdne setkání vědců, kteří zkoumají rostlinné hormony. Světová špička v tomto oboru se sejde na konferenci „Auxins and Cytokinins in Plant Development“, jež hostí Vienna House Diplomat Prague, již podesáté.

  Odborníci se zaměří především na dvě klíčové skupiny hormonů – auxiny a cytokininy. Tyto látky řídí nebo podstatně ovlivňují vývoj rostlin, jejich růst, fyziologické pochody i odpovědi na různé stresy, například horko nebo sucho.

  Akce se koná pod záštitou profesorky Evy Zažímalové, předsedkyně Akademie věd ČR (AV ČR), a doktora Martina Vágnera, ředitele Ústavu experimentální botaniky AV ČR (ÚEB).

  „Výzkum týkající se regulace růstu a vývoje rostlin a rostlinných signálních látek (hormonů) má v České republice a potažmo v Československu velmi dlouhou historii a velmi dobrou kvalitu. Setkání vědců zabývajících se rostlinnými hormony (především auxiny a cytokininy) mají v Praze už dlouholetou tradici a postupně se vypracovala na špičková setkání v tomto oboru. Tak špičková, že zástupci těch nejdůležitějších týmů tam prostě musí být,“ říká profesorka Zažímalová.

  Do Prahy přijede přes 220 vědců z 27 zemí, včetně například USA, Austrálie, Japonska nebo Jižní Koreje. „Sejde se tu prakticky kompletní světová špička. Skoro všichni významní vědci, které jsme oslovili, naše pozvání nadšeně přijali a budou v Praze přednášet. Z toho máme velkou radost,“ říká doktorka Klára Hoyerová z organizačního výboru.

  Letošní konference je už desátým podobným setkáním odborníků na rostlinné hormony, které pořádá ÚEB. První se konalo roku 1972 v Liblicích a šlo tehdy o jednu z mála možností, jak se mohli osobně setkat vědci z komunistických zemí se svými západoevropskými či americkými kolegy. Od roku 1999 pak nese konference současný název.

  Více informací o akci najdete na: https://www.acpd2018.org/.

  Otázky pomocí sli.do či profesionální moderátorka: E&E Event 2018 v Berlíně přinesl nový formát setkání


  18.6.2018

  Ve dnech 14. až 15. června 2018 organizoval GUARANT International v Německu první ročník E&E Event. Zcela nová platforma tímto navázala na úspěšné kongresy Eurasphalt & Eurobitume, na kterých se každé 4 roky setkávají experti na asfalt a asfaltové směsi.

  Hlavním tématem prvního ročníku E&E Event byla příprava asfaltového průmyslu na budoucnost. Akce se věnovala důležitým strategickým otázkám, mezi které patří vize asfaltového průmyslu, zpřísňující se ekonomické podmínky, životní prostředí v oblasti výstavby a užívání dálnic, bezpečnost a zdraví pří práci či nové informační technologie.

  Událost je založena na nevšedním formátu profesionálně vedených workshopů a seminářů, při kterých je mimo jiné používána aplikace sli.do pro pokládání otázek. Účastníci tak měli možnost sdílet vlastní názory a zapojit se více do debaty. Na akci naopak nebyla využita abstrakta. Celým programem provázela známá profesionální moderátorka Katrina Sichel.

  Akci pořádali společnosti Eurobitume (Evropská asociace výrobců asfaltu) a EAPA (Evropská asfaltová asociace). E&E Event doplňuje již úspěšný a dobře zavedený E&E Congress a má za cíl debatovat o důležitých tématech spojených s asfaltovým průmyslem právě v období mezi kongresy, které se konají každé 4 roky. Setkávat se na něm mohou jak vedoucí pracovníci a odborníci z odvětví silničního provozu, tak i vlád, místních orgánů, dodavatelů, inženýrů i zákazníků.

  Setkání se konalo v Andel's by Vienna House Berlin. Pro účastníky byl také připraven společenský program v unikátních prostorách 100 let staré vodárny Wasserwerk Berlin.

  Pro více informací navštivte: http://www.eeevent2018.org/.

  V Madridu se sešli mladí vědci a lékaři zabývající se chirurgickým výzkumem


  6.6.2018

  Na přelomu května a června se ve Španělsku konal 53. kongres Evropské společnosti pro chirurgický výzkum (ESSR). Akce proběhla na půdě Lékařské fakulty Univerzity Complutense v Madridu.

  Cílem kongresu je rozvíjet a podporovat kvalitní chirurgicky výzkumnou činnost a zároveň podněcovat chirurgické specialisty ke vzdělávání v tomto oboru. Každoročně se na akci setkávají mladí vědci a lékaři z celého světa, aby zde prezentovali svou aktuální výzkumnou činnost.

  Čtyřdenní program se věnoval různým tipům chirurgie včetně ortopedické, vaskulární a endovaskulární a také chirurgickým a experimentálním technikám a přístupům. Před kongresem proběhly také dva kurzy určené k přípravě výzkumných pracovníků na provádění klinických studií prováděných na lidech.

  Akce se zúčastnilo přes 200 odborníků. Mezi přednášejícími byli experti nejen z Evropy, ale například i z Japonska, Jihoafrické republiky, Iránu či USA.

  Pro více informací navštivte: https://www.essr2018.com/.

  Praha jako první město střední a východní Evropy hostí světový kongres medicínských fyziků a biomedicínských inženýrů IUPESM 2018


  5.6.2018

  Ve dnech 3. až 8. června 2018 probíhá v Kongresovém centru Praha IUPESM 2018 World Congress on Medical Physics & Biomedical Engineering. Toto nejvýznamnější setkání lékařských fyziků a biomedicínských inženýrů přispívá k celosvětovému povědomí o pokroku v nejnovějších technologiích medicíny a podporuje spolupráci ve vědě a výzkumu.

  Pokroky v moderní medicíně jsou v dnešní době ve velké míře závislé na rozvoji fyzikálních a inženýrských oborů a na klinické aplikaci jejich poznatků. Světový kongres IUPESM 2018 coby vrcholné setkání medicínských fyziků, biomedicínských inženýrů a odborně spřízněných specialistů z dalších zdravotnických profesí slouží nejen k diskusi o nejnovějších výsledcích výzkumu a technologických pokrocích fyzikálních a inženýrských aspektů medicínských aplikací. Jsou na něm rovněž představeny nové myšlenky jak v oblasti medicínské fyziky, tak biomedicínského inženýrství.

  Vědecký program se skládá z mnoha plenárních přednášek a souběžných vzdělávacích sekcí. Akce se účastní okolo 1700 vědců, zdravotnických pracovníků a dalších odborníků z celého světa. Pro ty je připraveno více než 950 přednášek a přes 800 odborných příspěvků prezentovaných ve formě elektronických posterů. V rámci 23 hlavních témat vystoupí světově známí vědci a specialisté. Hovořit se bude například o nových možnostech robotické chirurgie, elektronických zdravotních záznamech či technologii multielektrodových polí pro neurovědy a kardiologii.

  Účastníci kongresu se také mohou těšit na společenský program, který zahrnuje gala večer v paláci Žofín a vyhlášení několika ocenění.

  Tento specializovaný zdravotnický kongres se koná v různých místech světa jednou za tři roky. Jeho pořadateli jsou vždy tři světové odborné společnosti (International Union for Physical and Engineering Sciences in Medicine, International Federation for Medical and Biological Engineering, International Organization for Medical Physics) spolu se dvěma odbornými společnostmi z pořadatelské země (v České republice jsou jimi Česká společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS-JEP a Česká společnost fyziků v medicíně).

  Více informací o akci naleznete zde: http://www.iupesm2018.org/.

  Praha bude v roce 2020 hostit světový automobilový kongres FISITA 2020 s obratem přes 50 milionů korun


  4.6.2018

  Přes 1200 předních techniků a manažerů z celého světa bude v Praze diskutovat o nové roli a výzvách pro automobily a budoucí mobilitu. Akce, navazující na velmi úspěšný pražský kongres FISITA v roce 1996, se uskuteční od 15. do 18. září 2020.

  Kromě tradičních témat, jako jsou pohony, emise, pasivní a aktivní bezpečnost či výroba a materiály, se kongres zaměří i na aktuální trendy v automobilovém průmyslu. Mezi ty patří zejména automatizované řízení, datově propojená vozidla, alternativní pohony či nové koncepty pro městskou mobilitu. Kongres nabídne účastníkům okolo 600 příspěvků až v 15 paralelních sekcích.

  Akci získala pro Prahu Česká automobilová společnost, která na organizačním zajištění pražský kongres FISITA spolupracuje s organizací GUARANT International. Kongres se přesouvá do České republiky z Asie, letos jej hostí indické město Čennaí, v roce 2016 se konal v korejském Pusanu.

  Vedle technického programu akce nabídne i výstavu, speciální zasedání, technické návštěvy, či představí aktivity studentů a mladých inženýrů.

  „Nejen samotný kongres ale i přidružená výstava či nabídka technických návštěv dávají lokáním firmám neopakovatelnou možnost prezentace. Pražský kongres je příležitostí představit český automobilový průmysl světové komunitě inženýrů a manažerů a ukázat vysokou úroveň místního vývoje a výzkumu,“ uvádí prezident České automobilové společnosti Ondřej Vaculín.

  „Cílem kongresu je posílit pozici ČR v automobilovém výzkumu a vývoji a propojit naše odborníky se světovou špičkou,“ dodává Vaculín.

  Světový automobilový kongres FISITA je organizován od roku 1947. Jedná se o fórum pro odborníky z průmyslu, inženýry a manažery, kteří si v rámci něj vyměňují nápady a diskutují o trendech posouvajících automobilový průmysl vpřed.

  V Praze se sešlo přes 1600 odborníků na mimotělní podporu orgánů v rámci EuroELSO 2018


  29.5.2018

  Ve dnech 23. – 26. května 2018 zorganizoval GUARANT International v Kongresovém centru Praha mezinárodní kongres EuroELSO 2018. Jednalo se v pořadí již o 7. evropské setkání zabývající se mimotělní podporou orgánů.

  Každoročním cílem akce je propojit světové odborníky se zájmem o pokročilou intenzivní péči, a vytvořit tak rozsáhlou platformu, v rámci které je možné sdílet znalosti a získávat nové zkušenosti s podpůrnými systémy při kritických stavech. Kongres byl rozdělen na 3 základní paralelní vzdělávací sekce, které byly zaměřené na dospělé, novorozence/děti a témata pro perfuziology a zdravotní sestry.

  Celkově proběhlo 93 sekcí, 351 přednášek a 80 moderovaných posterových prezentací, které pokryly všechny aspekty mimotělní podpory. Součástí konference byl i tzv. prekongres, orientovaný na panelové diskuze a setkání s experty. Na půdě Fyziologického ústavu 1. LF UK proběhly workshopy cílené na experimentální vědeckou práci, ventilační techniku a simulaci kritických stavů léčbu metodou ECMO a u pediatrické populace.

  Kongresu se zúčastnili intenzivisté, kardiologové, pediatři, neonatologové, perfuziologové, sestry z JIP i výzkumní pracovníci. Ti diskutovali o každodenní péči, technikách, nových směrech a lékařských rutinách v péči o nemocné. Celkem se zaregistrovalo přeš 1600 účastníků z 63 zemí a promluvilo k nim 206 řečníků.

  Mimo hlavní program kongresu proběhlo páteční ráno ve znamení soutěže „Běh pro zdraví“, které se zúčastnilo 30 odvážných běžců. Výjimečnou atmosféru významného mezinárodního kongresu pomohl dotvořit i bohatý společenský program a krásné počasí.

  Více informací o akci naleznete zde: http://www.prague-euroelso2018.com/.

  V Žilině se debatovalo o tunelech a podzemních stavbách, hosté se podívali i do dokončovaného nejdelšího tunelu na Slovensku


  28.5.2018

  Po třech letech se na Slovensku opět konala konference s mezinárodní účastí Tunely a podzemní stavby 2018. Akci Slovenské tunelářské asociace zorganizoval GUARANT International ve dnech 23. - 25. května 2018 v hotelu Holiday Inn Žilina.

  I letos bylo záměrem této konference informovat širokou odbornou veřejnost o aktuálním dění v oblasti plánování, výstavby a provozu podzemních staveb. Mezi hlavní témata patřil celkový vývoj podzemních staveb od jejich navrhování po realizaci, jejich sanace a rekonstrukce i geotechnický průzkum a monitoring. Přednášky se ale zabývaly i technickým vybavením, zabezpečením, smluvními vztahy či managementem rizik.

  Třetí den konference byl věnován exkurzím do míst, která jsou spojená s aktuálně probíhajícími tunelovými stavbami v okolí Žiliny. První dvě se týkaly tunelů Višňová, Ovčiarsko a Žilina na dálnici D1, další mířila do tunelu Diel a Milochov, kde se diskutovalo o způsobu ražení a realizaci primárního ostění. V rámci čtvrté exkurze se účastníci podívali do prostor Integrovaného operátorského pracoviště v SSÚD Považské Bystrici.

  Konference se konala pod záštitou ministra dopravy, výstavby a regionálního rozvoje Slovenské republiky Arpáda Érseka a Žilinského samosprávného kraje.

  Více informací o akci naleznete zde: https://www.tps2018.sk/.

  Obezitologického kongresu IFSO-EC 2018 v Athénách se zúčastnilo 549 odborníků a vystavovatelů


  23.5.2018

  GUARANT International organizoval od 17. do 19. května 2018 v Athénách kongres IFSO-EC 2018.

  Kongres vytvořil platformu pro šíření a sdílení znalostí a nových nápadů. V rámci interaktivních přednášek probíhaly diskuze zejména o nejnovějším vývoji a výzkumu v bariatrické a metabolické chirurgii. Mezi probíraná témata patřily mimo jiné nové a experimentální postupy, léky na léčbu obezity, či právní aspekty bariatrické chirurgie.

  Setkání spojilo špičkové světové experty v oboru, kteří využili skvělé možnosti k prezentování svého nejnovějšího výzkumu.

  Více informací o akci naleznete zde: http://www.ifso-ec2018.com/.

  V Londýně se v příštích dnech kromě hostů královské svatby setká také 560 lékařů v rámci kongresu Evropské laryngologické společnosti


  15.5.2018

  Ve dnech 16. - 19. května 2018 pořádá GUARANT International ve Velké Británii kongres Evropské laryngologické společnosti. Letošní 12. ročník se koná v Londýně a delegáti z celého světa se sejdou v unikátních prostorách Queen Elizabeth II Centre.

  Kongres představí některé z nejnovějších průlomů v oblasti laryngologie a souvisejících oborů. Klíčové přednášky budou mimo jiné zaměřeny na témata, jako je anestézie komplikovaně přístupných dýchacích cest, idiopatická subglotická stenóza (chorobné zúžení v podhlasivkové oblasti) u dospělých, poranění rekurentního hrtanového nervu při odstranění štítné žlázy nebo nové terapeutické oblasti v neurolaryngologii.

  Odborný program byl navržen tak, aby zaujal mladé i zkušené lékaře ze všech částí světa, a otevřel tak možnosti pro výzkum a spolupráci na regionální i globální úrovni. Pro delegáty je také připraveno 13 výukových kurzů a 2 video sekce zaměřené mimo jiné na onkologické metody v laryngeální chirurgii.

  Kongres se uskuteční v největším konferenčním centru v Londýně přímo naproti Westminsterskému opatství – vynikající lokace prostor přinese špičkovým odborníkům ideální zázemí.

  Více informací o akci naleznete zde: http://www.els2018.org/.

  Jaký efekt má klasická hudba na léčení epilepsie? V Brně se sešli epileptologové z celého světa


  10.5.2018

  GUARANT International uspořádal 2. - 5. května 2018 již 4. ročník mezinárodního kongresu Epilepsie, mozek a mysl. Letošního setkání se zúčastnilo 180 odborníků.

  Čtyřdenní program pokrýval různorodé aspekty epileptologie a neuropsychiatrie. Odborníci z celého světa se zabývali tématy jako mapování mysli, antiepileptické efekty způsobené uměním (např. klasickou hudbou, literaturou či filozofií) či otázkou, jaký vliv má nálada na vnímání paměti a kvalitu života u lidí postižených epilepsií.

  Tato nemoc patří mezi nejběžnější mozková onemocnění a u dětí je považována za zcela nejčastější chronickou chorobu mozku. Kongres se proto nezaměřoval pouze na zkoumání nemoci a její příčiny, ale například i na úskalí a potenciál, které epileptologům přinášejí sociální média.

  Akce se konala v hotelu International Brno pod záštitou Mezinárodní ligy proti epilepsii, České ligy proti epilepsii a s podporou CEITEC. Její výsledky budou publikovány ve sborníku Epilepsy and Behavior.

  Více informací o akci naleznete zde: https://www.epilepsy-brain-mind2018.eu.

  Rekordní počet odborníků na gynekologickou onkologii porovná své aktuální léčebné metody na mezinárodním video workshopu


  24.4.2018

  Ve dnech 26. - 28. dubna 2018 pořádá GUARANT International 6. mezinárodní video workshop o radikální chirurgii v gynekologické onkologii (IVW 2018), který se opět koná v Praze.

  Letošní ročník navazuje na úspěšný formát založený na video prezentacích, které umožňují delegátům porovnávat jedinečné techniky a praktické tipy v oblasti chirurgické léčby rakoviny v gynekologii.

  Třídenní program se soustředí na praktické aspekty radikální chirurgie a novinky v oboru. V rámci celého programu nebudou chybět přednášky se standardními postupy, jako je radikální hysterektomie nebo lymfadenektomie. Diskutovat se ale bude například i o unikátní rozšířené resekci pánve.

  Akce se letos zúčastní rekordních 450 odborníků, a to nejen z Evropy a Spojených států. Mezi prezentujícími najdeme i lékařské týmy z Číny, Chile, Arménie či Kolumbie. Akce se koná ve Vienna House Diplomat Prague.

  Setkání se koná tradičně pod záštitou Evropské společnosti pro gynekologickou onkologii (ESGO).

  Více informací o akci naleznete zde: https://www.ivw-prague.cz.

  Setkáním „Asphalt & Bitumen Day 2018“ pokračuje úspěšná spolupráce Association House s klientem Eurobitume


  21.3.2018

  21. března 2018 proběhne v Bruselu celoevropské setkání odborníků na asfalt a asfaltové směsi.

  Akce je určena pro zástupce asfaltového průmyslu, silniční úřady i další organizace, jako jsou vědecké ústavy či poradní orgány. Akce se koná v Business Centre BluePoint a setkat by se na ní mělo okolo 175 účastníků.

  Association House organizuje Asphalt & Bitumen Day 2018 v rámci dlouhodobé spolupráce s naším klientem Eurobitume – Evropskou asociací výrobců asfaltu. Kromě zmiňovaného setkání uspořádá Association House v roce 2018 pro tohoto klienta další dvě akce: Eurobitume Spring Meeting v dubnu a Eurobitume Autumn Meeting v říjnu.

  Na organizaci Asphalt & Bitumen Day 2018 se podílí také Belgická asociace výrobců asfaltu (BVA/ABPE).

  Association House nabízí služby pro efektivní rozvoj společnosti již 15 let. Jejich součástí je například získání potřebných finančních prostředků, zajištění benefitů pro členy a posílení propagace směrem k odborné i laické veřejnosti. Více informací o Association House naleznete zde: http://www.associationhouse.cz/

  .

  Evropská asociace výrobců asfaltu (Eurobitume) byla založena v roce 1969 s cílem sloužit jako společný hlas výrobců a obchodníků s asfaltem a asfaltovými směsmi po celé Evropě. Více informací o této společnosti najdete na http://www.eurobitume.eu/home/

  .

  Specialisté z oblasti imunogenetiky se sejdou v Praze na konferenci EWIC 2018


  5.3.2018

  Ve dnech 8.-9. března 2018 proběhne v Konferenčním centru City 12th East-West Immunogenetics Conference.

  Dvoudenní program je věnovaný sdílení zkušeností v oblasti transplantační diagnostiky a imunogenetického výzkumu. V rámci konference budou také prezentována nová důležitá témata, mezi která patří epitopová shoda pro transplantaci orgánů (epitop je oblast antigenu, na kterou se váží protilátky), nová generace sekvenování a testování protilátek proti transplantačním antigenům.

  Konferenci spolupředsedají dva přední odborníci v oblasti transplantační imunologie - docent Antonij Slavcev z pražského IKEMu a profesor Gottfried Fischer z Medizinische Universität ve Vídni.

  Setkání je pořádané pod záštitou Evropské federace imunogenetiky (EFI) a sekce imunogenetiky České společnosti pro alergologii a klinickou imunologii.

  Více informací o konferenci naleznete zde: https://www.ewic2018.cz/.

  Konferenční centrum City (KCC) je prostor vhodný pro pořádání kongresů, konferencí, školení, aukcí, výstav a různých společenských akcí sídlící na pražské Pankráci. Více informací o KCC naleznete zde: http://www.kc-city.cz/.

  Realizační oddělení zahájilo sezónu meetingem ENCKEP 2018


  6.2.2018

  Ve dnech 12. – 14. února 2018 proběhlo v Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze setkání odborníků Evropské sítě pro spolupráci v programech výměny ledvin (ENCKEP). Cílem bylo sdílet informace a koordinovat postupy mezi plánovanými a stávajícími programy výměny ledvin v celé Evropě.

  Tato akce se konala pod záštitou programu COST (Evropská spolupráce ve vědě a technologii), jejímž cílem je účinně podporovat nadnárodní spolupráci mezi výzkumníky, inženýry a odborníky, kteří participují na výzkumných činnostech v jakékoliv oblasti vědy a techniky.

  Problémy s transplantací ledvin vznikají kvůli časté neslučitelnosti dvojic – dárců a příjemců, až u 40 % žijících dárců není možné provést transplantaci s jejich určeným recipientem. Cílem programu je proto najít další alternativy a spojit dárce s příjemci v optimálních kombinacích pro úspěšnou transplantaci ledvin. První diskuzní fórum ENCKEP 2018 v Praze podpořilo rozvoj další spolupráce v tomto oboru.

  Více informací naleznete na: http://www.enckep-cost.eu

  Poděkování za rok 2017


  14.12.2017

  Vážení obchodní partneři,

  rádi bychom vám poděkovali za spolupráci v letošním roce a popřáli příjemné prožití svátků vánočních a v novém roce hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

  Těšíme se na spolupráci v dalším roce!

  Realizační oddělení letos úspěšně zorganizovalo 50 akcí, završení proběhlo na Hradě s akcí CAMN


  11.12.2017

  Ve dnech 8. – 9. prosince organizoval GUARANT International 3. středoevropské sympozium o nefrologii a 7. česko-rakouské sympozium o nefrologii. Letošní ročník se konal v Lindner Hotel Prague Castle v Praze.

  Sympozia se zúčastnili odborníci pracující v oboru nefrologie a dalších souvisejících oborech. Cílem tohoto setkání bylo sdílet poslední výsledky vývoje v oblasti nefrologie a transplantace ledvin. Řečníci z České republiky, Rakouska, Švýcarska, Slovenské republiky, Francie, Slovinska, Maďarska a Německa prezentovali a diskutovali s účastníky o aktuálních tématech, jakož například o transplantaci ledvin, akutním poranění ledvin, glomerulárním onemocnění nebo chronickém onemocnění ledvin.

  Zázemí symposiu poskytl historický hotel nacházející se v budově z 16. století v areálu Strahovského kláštera, který je unikátní i pro svou výhodnou polohu v blízkosti Pražského hradu.

  Dovolte nám představit Vám náš nový projekt Prague Association Centre


  Prague Association Centre (PAC) je jedinečnou platformou pro networking a navazování kontaktů mezi profesními organizacemi, obchodními reprezentanty a vzdělávacími institucemi. Prague Association Centre mimo jiné výhody nabízí mezinárodním asociacím ideální řešení pro registraci sídel v České republice. Cílem je napomoci rozvoji spolupráce těchto mezinárodních asociací s českými partery a získat nové členy a účastníky konferencí z České republiky.

  • Jste představitelem profesní asociace?
  • Rádi byste získali kontakty na mezinárodní společnost ve Vašem oboru?
  • Pokud ano, Prague Association Centre je Váš správný partner.

   Pro více informací navštivte stránky projektu: http://www.pragueac.org/

   Partneři Prague Association Centra jsou: Hospodářská komora hlavního města Prahy, GUARANT International spol. s r.o., Association House, Československá obchodní banka, a.s. (ČSOB), O2 arena, Medical Marketing, s.r.o. a CRIF - Czech Credit Bureau.

  Úspěšný rok obchodního oddělení


  Našemu týmu obchodních manažerů se letos dařilo! Přinášíme vám v bodech to nejzajímavější, co se jim letos povedlo.

  • Pod vedením obchodního ředitele Petra Břinčila se obchodní tým rozšířil na 6 obchodních manažerů.
  • Celkem se obchodníci zúčastnili 51 kongresových kandidatur.
  • S účastí v rámci kandidatur souvisí také hodně cestování, mezi jejich nejvzdálenější destinace letos patřil Vancouver, Kyoto, Astana, Rio de Janeiro či Šanghai.
  • Celkem se podařilo získat 31 akcí na roky 2018 až 2023.
  • Do Prahy bylo získáno na další roky 20 akcí.
  • Mezi nejvýraznější získané projekty patří ICho 2018 Praha/Bratislava, INS 2020 Vídeň, ISPSD 2020 Vídeň, Wonca 2020 Berlín.
  • Nejvzdálenějšími získanými akcemi jsou European Conference on African Studies a The World Society of Cardio-Thoracic Surgeons Congress, které se budou konat v roce 2023 v Praze.
  • Úspěšně odstartoval projekt zaměřený na organizaci eventů zejména pro korporátní klienty, pod značkou IDEAS by GUARANT International.
  • Kolegové z týmu IDEAS zorganizovali letos 17 akcí, které proběhly v Praze, Plzni, Brně, Olomouci, Bratislavě, Martině, Bánské Bystřici, Nitře, Košicích a Prešově.

  Přejeme našim obchodním manažerům hodně úspěchů i v dalším roce!

  CLAUDiN Membership Management Systém


  6.11.2017

  Rádi bychom Vám představili nový produkt oddělení Association House, který zcela jistě usnadní práci s členskou základnou Vaší odborné společnosti nebo asociace.

  Membership management systém CLAUDiN je plně automatizovaný a samoobslužný on-line software, který umožňuje snadnou a rychlou registraci a správu členů Vaší asociace. Velkou výhodou systému je možnost nastavení registračního formuláře na míru včetně potvrzujících emailů s pokyny k platbě, kontakty na zástupce odborné společnosti a s dalšími instrukcemi dle Vašeho přání. Úhrady členských poplatků probíhají přes zabezpečenou on-line platební bránu, systém také nabízí možnost úhrady bankovním převodem.

  Prostřednictvím membership systému CLAUDiN a díky jeho integraci se systémem pro správu obsahu webových stránek je možné jednoduše ověřovat přístup členů do uzavřených sekcí webových stránek společnosti. Integrace se softwarem pro rozesílání hromadných emailů umožňuje kontaktovat členy prostřednictvím personifikovaných emailových zpráv.

  V případě zájmu o bližší informace k systému nás neváhejte kontaktovat na info@associationhouse.cz.

  Rádi Vám pomůžeme růst!

  Association House

  Setkání BSOA tentokrát v Praze


  4.11.2017

  Ve dnech 2. až 3. listopadu 2017 proběhlo v Praze 22. výroční mezinárodní vědecké setkání společnosti BSOA (British Society of Orthopaedic Anaesthetits), která je již třetím rokem váženým klientem GUARANT International v rámci služeb Association House.

  Hlavním tématem letošního ročníku byla anestezie v ortopedické chirurgii. Jednotlivé panely vědeckého programu se potom zabývaly bolestí a velkými ortopedickými operacemi; anestezií při operacích páteře z chirurgické a anestetické perspektivy; extrémní medicínou a jejími novými důkazy, které formulují novou praxi nebo perioperačními faktory ovlivňující funkční výsledek v komplexní ortopedické chirurgii. Paralelně s akcí proběhly dva workshopy věnující se bezpečnějšímu polohování pacientů. Celkem se letošního ročníku zúčastnilo více než 220 delegátů včetně významných hostů a řečníků jako jsou prof. Michael Mythen, prof. Timothy Briggs, Dr. Daniel Martin a Dr. Ram Krishnan.

  Příští rok se členové Britské společnosti ortopedických anesteziologů a odborníci v oboru mohou těšit na 23. výroční mezinárodní konferenci, která se bude konat v největší nemocnici Velké Británie, Queen's Medical Centre v Nottinghamu.

  Od lékařských oborů až po vulkanologický průmysl, Association House neustále rozšiřuje své klientské portfolio


  31.10.2017

  Dovolujeme si vám představit nového klienta Association House: Mezinárodní asociaci vulkanologie a chemie zemského jádra (IAVCEI).

  Jedná se o jedinou globální asociaci, které sdružuje vědce z různých oborů spojených s vulkanologií. Navštivte její webové stránky a dozvíte se o této jedinečné společnosti více: www.iavcei.org. Je nám ctí spolupracovat s IAVCEI a pomáhat jí rozvíjet její potenciál.

  #associationhouse #pomáháme růst

  KMINE 2017: kongres o mikrobiologii, epidemiologii a infekčních nemocech v Praze


  28.10.2017

  Ve dnech 25. – 27. října se v Konferenčním Centru City v Praze uskutečnil Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie KMINE 2017.

  Jedná se o mezioborový kongres, který se koná každé dva roky v různých městech České republiky. Odbornými garanty akce jsou tři společnosti ČLS JEP: Společnost pro lékařskou mikrobiologii (SLM), Společnosti infekčního lékařství (SIL) a Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (SEM), jejichž společným zájmem je kvalitní diagnostika, terapie a prevence infekčních onemocnění. Letošní ročník organizačně zajišťoval výbor SEM.

  KMINE 2017 si dal za cíl vytvořit prostor pro užitečné a příjemné setkání odborníků zaměřených na infekční onemocnění. Toho organizátor dosáhl především díky kvalitnímu odbornému programu, zaměřeného na obory mikrobiologie, infekčního lékařství a epidemiologie.

  MUDr. Pavla Křížková, CSc. shrnula, co všechno se mohli účastníci letošního ročníku dozvědět: „Základní témata KMINE 2017 byly následující: přeshraniční hrozby infekčních onemocnění a možnosti jejich kontroly; nově se objevující infekční onemocnění; infekce spojené se zdravotní péčí a možností jejich prevence; antiinfektiva a rezistence; infekční onemocnění preventabilním očkováním; HIV/AIDS, STD, virové hepatitidy; pokroky v rychlé mikrobiologické diagnostice a aktuality v oborech."

  Více informací o kongresu se dozvíte zde: http://www.kmine2017.cz/

  Vše o obezitologii jste se mohli dozvědět v Bratislavě


  7.10.2017

  Ve dnech 5. – 7. října proběhl v Bratislavě 6. středoevropský obezitologický kongres (CECON) a 15. slovenský obezitologický kongres 2017. Tento ročník navazoval na velmi úspěšná předešlá setkání, která se v minulých letech konala například v České republice (2008), Maďarsku (2009, 2015), Polsku (2011) a Rumunsku (2013).

  Kongres nabídl vynikající odborný program a příležitost pro navázání kontaktů s kolegy napříč střední Evropou i mimo ni. Obsah byl zaměřen především na nejmodernější výzkum a současné léčebné postupy, včetně propojení s oblastmi metabolické chirurgie a farmakoterapie, a životním stylem. Delegáti dostali dostatek prostoru pro představení vlastních poznatků a rozvinutí spolupráce s kolegy, tak aby přispěli k co největšímu užitku pro koncové pacienty. Na pódiu se vystřídali řečníci z celé Evropy, i světa. Program byl navržen tak, aby oslovil všechny účastníky – lékaře, zdravotnické pracovníky, odborníky na výživu, chirurgy, psychology, odborníky na fyzickou aktivitu, zdravotní sestry, lékárníky a výzkumné pracovníky, jichž se do Bratislavy sjelo více než 200.

  Delegáti si mohli své dojmy a zkušenosti vyměňovat i v rámci společenských programů. Byla pro ně připravena plavba po Dunaji nebo večeře na Bratislavském hradu s úžasným výhledem.

  Doufáme, že se všem účastníkům kongres líbil a že se společně potkáme na jeho dalších ročnících.

  Více informací naleznete zde: http://www.cecon2017.org//

  9. evropský kongres dětské anestezie v našich rukou již počtvrté


  25.9.2017

  Ve dnech 28. až 30. září se konal evropský kongres dětské anesteziologie (9th European Congress on Paediatric Anaesthesia), který každoročně pořádá Evropská společnost dětské anesteziologie (European Society for Paediatric Anaesthesiology - ESPA). Letošní ročník spolupořádala asociace dětské anesteziologie Velké Británie a Irska spolu s Evropskou společností pediatrické a novorozenecké intenzivní péče (ESPNIC) a Akademickou pediatrickou asociací (APA). Kongres se konal ve Skotsku, v Glasgow, v hotelu Radisson Blu, a byl již čtvrtým kongresem v řadě, který jsme zajišťovali. Je nám ctí, že společnosti ESPA poskytujeme čtvrtým rokem i služby asociačního managementu.

  Kongres byl zaměřený na nejnovější klinické a experimentální výzkumy v oblasti dětské anesteziologie. Kromě odborného programu (prezentací, workshopů, diskuzí...) se účastníci mohli pobavit i při společenských akcích. Úvodní ceremoniál proběhl v hotelu Radisson Blu. Všichni účastníci byli poté poctěni pozváním Lorda Provosta do jedné z nejprestižnějších městských budov – Glasgow City Chamber. Následná kongresová večeře proběhla v krásných prostorách Trade Hall v Glasgow.

  Více informací o kongresu naleznete zde: http://www.euroespa.com/

  Polský Krakov letos hostil 46. mezinárodní konferenci EDTNA/ERCA


  21.8.2017

  Ve dnech 9. až 12. září 2017 proběhla v Krakově mezinárodní konference Evropské asociace dialyzačních a transplantačních sester/Evropské asociace renální péče. Tématem letošního ročníku bylo „Skutečné partnerství a globální přístup v oblasti léčby ledvin“.

  Při této příležitosti specialisté a specialistky na zdravotní péči, akademici, zástupci pacientů i partnerů sdíleli výsledky studií a inovací z celého světa. Konference každoročně pomáhá při zavádění a mezinárodní podpoře kvalitního výzkumu a praxe v oblasti léčby ledvin. K tomu dochází nejen na přednáškách a seminářích, ale také prostřednictvím rozsáhlého publikačního a digitalizačního programu. Každoročně se setkání účastní přibližně 1200 delegátů z více než 70 zemí.

  Řečníci se věnovali zejména tématům hemodialýzy, peritoneální dialýzy, transplantace, bezpečných cévních přístupů, pediatrické renální péče, výživy pacientů, podmínkám vedoucím ke zlepšení kvality renální péče a v neposlední řadě také e-technologiím.

  V letošním roce se mohli návštěvníci zúčastnit celé řady zajímavých workshopů, tří sympozií a, díky partnerům poznat nejaktuálnější terapie, léčebné postupy a v rámci výstavy vyzkoušet nejnovější výrobky renomovaných firem z celého světa.

  Více informací o konferenci naleznete zde: http://www.edtna-erca.com/conferences/

  Na 60. výročí se mezinárodní kongres protistologie vrátil do Prahy


  27.7.2017

  Na přelomu července a srpna hostil OREA Hotel Pyramida v Praze 15. mezinárodní kongres protistologie.

  Výzkum prvoků má v České republice dlouholetou tradici, také proto se zde konal první ze série kongresů Mezinárodní společnosti protistologie, a to již v roce 1957. Je nám ctí, že se po 60 letech vrátil na místo, kde před lety začal.

  Kongres, zaměřený na vědní obor výzkumu prvoků se věnoval především tématu rozmanitosti volně žijících heterotrofních prvoků a řas, prvoků jako parazitů a biochemie a ekologie prvoků. Celkem se zúčastnilo téměř 500 specialistů z celého světa.

  Součástí šestidenního programu bylo také výroční setkání Mezinárodní společnosti protistologie, které zahrnovalo schůzi členů, a její vlastní přednášky a sympozia.

  Organizátorem kongresu byla mezinárodní společnosti protistologie (International Society of Protistology).

  Více informací naleznete zde: http://www.icop2017.org/

  ICOLD 2017: Budoucnost přehrad, hrází a vodních nádrží


  23.6.2017

  Prestižní setkání odborníků v oblasti přípravy, výstavby a provozu přehrad a nádrží organizoval Český přehradní výbor ve spolupráci s Mezinárodní přehradní komisí (International Commission on Large Dams).

  85. výroční zasedání Mezinárodní přehradní komise ICOLD proběhlo v kongresovém hotelu Clarion ve dnech 3.–7. července. Českému přehradnímu výboru se podařilo získat pořadatelství této významné události pro Českou republiku v červenci 2014 a my jsme se na jejích přípravách podíleli od roku 2015. Účast přesáhla 900 delegátů z celého světa.

  Česká republika byla jako pořádající země vybrána mimo jiné proto, že má v rozvoji hrází a přehrad dlouhou historii. Již od středověku zde byly budovány přehrady pro zajištění zásobování vodou a výrobu energie. Některé z těchto historických vodních děl jsou dodnes v provozu.

  V rámci zasedání byla diskutována témata vývoje a aplikace pokročilých materiálů, technologií a řešení v přehradním stavitelství, zlepšování v oblasti bezpečnosti přehrad a také mimo jiné problematika nejistot a rizik při návrhu a provozu vodních staveb.

  Účastníky čekal bohatý odborný program, který zahrnoval technické workshopy, odborné přednášky, jednání pracovních skupin a technických výborů a končil valným shromážděním ICOLD. Zpestřením byly technické prohlídky vybraných přehrad v pěti regionech Čech a Moravy.

  Záštitu nad 85. výročním zasedání Mezinárodní přehradní komise ICOLD udělil Ing. Marian Jurečka, ministr zemědělství České republiky.

  Více informací o akci jste mohli slyšet také ve vysílání České televize (čas 23:33): http://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/217411058060707/

  Webové stránky konference můžete navštívit zde: http://www.icold2017.cz/

  Praktičtí lékaři opět v Praze na evropské konferenci WONCA


  19.6.2017

  Po čtyřech letech se do Prahy vrátila konference praktických a rodinných lékařů WONCA. 22nd WONCA European Conference proběhla na přelomu června a července v Kongresovém centru Praha. Toto nejvýznamnější setkání praktických lékařů z Evropy a dalších zemí přispívá k celosvětovému povědomí o nejnovějších postupech klinické primární péče a k rozvoji profesních oborů.

  Posláním konference bylo předat myšlenku, že i přesto, že každý žijeme v jiné zemi, s jinou kulturou a jiným zázemím, máme se od sebe navzájem co učit a můžeme si předávat znalosti a zkušenosti. Proto bylo jako letošní téma vybráno motto ,,Společný růst v rozmanitosti“.

  Delegáti se mohli těšit na vyvážený program, založený na originálních příspěvcích, navržených předními mezinárodními odbornými společnostmi a profesními skupinami. Cílem konference bylo poskytnout kvalitní vědecký obsah spolu se zajímavým podáním nových poznatků a informací. Proto byly využívány nejmodernější technologie, jako například, mobilní aplikace s interaktivním modulem a využitím pokládání otázek řečníkům.

  Zpestřením programu byl také tzv. výměnný program, v rámci kterého se lékaři ze zahraničí mohli podívat do ordinací našich praktických lékařů.

  Záštitu nad Evropskou konferencí praktických a rodinných lékařů WONCA, pořádanou Společností všeobecného lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně, poskytli primátorka hlavního města Prahy Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, a rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

  Více informací o konferenci naleznete na: http://www.woncaeurope2017.eu/

  Je možné transplantovat dělohu aneb jaké jsou hranice současné transplantační léčby?


  12.6.2017

  Ve dnech 8. a 9. června proběhlo v Mikulově I. postgraduální sympozium Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP. Odborníci se primárně zaměřili na téma „Jaké jsou hranice současné transplantační léčby?“.

  Setkání navázalo na úspěšný kongres SOT ve Špindlerově Mlýně, který proběhl na jaře 2016 a zúčastnilo se jej na 400 účastníků z celé České republiky, Slovenska i ze zahraničí. Letošní odborné sympozium se konalo v krásném jihomoravském městě Mikulově, konkrétně v hotelu Galant.

  Program postgraduálního sympozia byl rozdělen do čtyř bloků, pro které byla vybrána společná témata. Součástí programu byly také paralelní interaktivní workshopy ve spolupráci se skupinou mladých transplantologů, dvě sympozia partnerů a shromáždění členů společnosti SOT ČLS JEP.

  V rámci tohoto setkání byla poprvé před českým publikem přednesena přednáška o transplantaci dělohy.

  Samostatná jednodenní odborná sekce byla připravena i pro sestry a nelékařské pracovníky ve spolupráci s Českou asociací sester.

  Garantem programu, na který byly jen samé pozitivní ohlasy, byl profesor Ondřej Viklický. Poděkování patří také všem ostatním řečníkům.

  Celkem se sympozia SOT 2017 zúčastnilo 310 odborníků.

  Více informací na: http://www.sot-sympozium.cz

  Konference MFC v rukou GUARANT International již posedmé!


  24.5.2017

  Ve dnech 24. – 26. května organizuje GUARANT International již posedmé výroční konferenci pro svého stálého klienta Microfinance Centre (MFC). Letošní, 20. ročník, se koná v hlavním městě Bosny a Hercegoviny, Sarajevu. Země konání byla vybrána, protože se může pochlubit nejdynamičtějším mikrofinančním odvětvím v Evropě a také proto, že letos oslaví 20. výročí založení prvních institucí pro mikrofinancování. V minulých letech organizoval GUARANT International tuto akci pro MFC také v Albánii, Gruzii, Černé Hoře, Turecku a dvakrát v České republice - v Praze.

  Hlavní motto celé konference zní “Horizont 2037: Spravedlivé financování pro všechny.” Vzhledem k tomu, že každé výročí poskytuje příležitost k reflexi, konference si klade za cíl využít tuto událost k tomu, aby zhodnotila vývoj v odvětví v uplynulých dvou desetiletích, a zaměří se na cíle pro následující dvě desetiletí. Témata jednotlivých přednášek jsou zaměřena především na způsob, jakým technologie mění finanční systémy, narušování tradičního bankovnictví a na základy současných sociálních struktur, včetně úlohy vlád.

  Konference je v letošním roce, jako již tradičně, doplněna o workshopy, během nichž se účastníci mohou dozvědět o novinkách v oblasti mikrofinancování a budou mít možnost diskutovat o aktuálních problémech z oboru s experty z praxe.

  Více informací na: http:///www.mfc2017.org/

  Odborníci na mechanické a elektronické zabezpečení se potkávají v Praze


  19.5.2017

  Ve dnech 19. – 21. května 2017 proběhl v hotelu Vienna House Diplomat Prague jedinečný veletrh o novinkách v zabezpečení objektů a celosvětová konference Evropské federace zámkařského a klíčového průmyslu – European Locksmith Federation Convention 2017.

  Účastníci maěli unikátní příležitost poznat novinky ze světa bezpečnosti, moderní způsoby mechanického a elektrického zabezpečení, nové technologie a funkční designové produkty pro zajištění ochrany osob a majetku.

  Hlavními tématy veletrhu byly funkčnost, estetika a design spojený se snadným a pohodlným ovládáním, stejně tak jako technické a technologické novinky účinného mechanického a elektronického zabezpečení budov.

  ELF 2017 navštívilo více než 1500 návštěvníků z celého světa.

  Více informací o veletrhu naleznete zde: http://www.elf2017.com/

  Klienti GUARANT International zářili v rámci slavnostního večera Ambassador Awards Evening


  18.4.2017

  Dne 13. dubna 2017 proběhlo v Rezidenci primátorky hlavního města Prahy již po osmé slavnostní udílení cen Ambassador Awards Evening. Večer byl organizován neziskovou organizací Prague Convention Bureau (PCB), jejímž jedním ze zakládajících členů je i GUARANT International.

  Cílem programu kongresových ambasadorů je zvýšit potenciál kongresů a konferencí v rámci hlavního města Prahy a ocenit kongresové ambasadory za přínos kongresovému a konferenčnímu průmyslu a za reprezentaci hl. m. Prahy a České republiky.

  Akce se konala za podpory Magistrátu hlavního města Prahy, zastoupeného paní primátorkou Adrianou Krnáčovou, a Ministerstva pro místní rozvoj.

  NAŠI OCENĚNÍ KLIENTI

  Je nám velkou ctí, že naši klienti získali ocenění ve čtyřech z šesti vyhlašovaných kategorií!

  Cena za celoživotní přínos kongresovému průmyslu

  Tuto speciální cenu získal prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA., emeritní přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny UK 2. LF ve fakultní nemocnici v Praze.

  Kandidatura roku

  Za získanou kandidaturu roku získal cenu Ing. Libor Přeučil, CSc. Díky němu bude Praha v roce 2021 hostit významnou technologickou akci IEEE/RSJ IROS 21.

  Kongres do 500 účastníků

  V této kategorii převzal ocenění prof. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D., FRCS, CESSR, přednosta kliniky transplantační chirurgie IKEM a zástupce přednosty Transplantcentra IKEM, za 51st Congress of the European Society of Surgical Research (ESSR 2016).

  Speciální cena Kongresového centra Praha

  Speciální cenu Kongresového centra Praha potom obdržela Ing. Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj, za konferenci Evropský Habitat. Cenu převzala Ing. Radmila Outlá, MBA.

  Všichni výše jmenovaní patří k našim dlouholetým klientům a my jim srdečně blahopřejeme k těmto významným oceněním. Jsme hrdí na to, že jsme se na všech zmiňovaných akcích mohli podílet.

  GUARANT International se podařilo získat do Prahy prestižní akci na rok 2021!


  18.4.2017

  Praha bude v roce 2021 hostit velice významnou technologickou akci – mezinárodní konferenci o inteligentních systémech a robotech (IEEE/RSJ IROS 21, Conference on Intelligent Robots and Systems.) Jedná se o jednu z nejprestižnějších konferencí se zaměřením na robotiku na světě. Praha akci podobného rozsahu v tomto oboru ještě nehostila, stává se tak cílem nejen medicínských kongresů a konferencí, ale i těch se zaměřením na high tech technologie.

  Konference je platformou pro šíření nejaktuálnějších trendů a inovací v robotice a inteligentních systémech. Její součástí bude také velká výstava nejnovějších robotických technologií. Očekávaná účast je více než 3000 odborníků z celého světa.

  GUARANT International společně s klientem více než rok intenzivně pracoval na myšlence přivézt do Prahy tuto prestižní akci. Náročné přípravné činnosti zahrnovaly zpracování nabídky, zajištění podpory kandidatury a v neposlední řadě podporu při nelehkém průchodu sítem výběru. Na konci tohoto úspěšně zvládnutého maratonu byla Praha pozvána do jihokorejského Deajonu, kde musela obstát ve velice náročném souboji s Londýnem. Praha zvítězila především díky mezinárodnímu renomé českého klienta, dr. Přeučila, otevřené vízové politice, bezpečnosti a samozřejmě své dechberoucí kráse. Konferenci by se nepodařilo získat také bez velkého úsilí obchodního manažera GI Michala Chmela.

  Roli českého ambasadora zastává Ing. Libor Přeučil, CSC. (CIIRC - Český institut informatiky robotiky a kybernetiky, ČVUT.) Zahraničním organizátorem je IEEE/RSJ.

  V rámci Ambassador Awards Evening, pořádaného Prague Convention Bureau, získal český klient za získání této prestižní konference cenu za Kandidaturu roku 2016. Blahopřejeme!

  Astma den podporujeme již po jedenácté!


  13.4.2017

  Dne 27. dubna 2017 se při příležitosti Světového dne astmatu uskutečnil již 11. ročník charitativní akce „Astma den“. Zdravotní sestry, jako již tradičně, měřily kolemjdoucím občanům dechové funkce a informovali je o jejich stavu, problematice astma, o prevenci a léčení.

  Astma den se konal na Náměstí Míru v Praze a to v čase od 9:00 do 16:00 hodin. Na tomto místě proběhl v minulosti již několikrát a vždy se setkal s velkým zájmem občanů.

  GUARANT International podporuje organizaci Astma dne celých jedenáct let. Pořadatelem akce je Česká iniciativa pro astma, o.p. s.

  10. výročí kongresu společnosti pro cévní přístupy v Lublani


  27.3.2017

  Ve dnech 6. – 8. dubna 2017 pořádala společnost GUARANT International mezioborový kongres The 10th Congress of the Vascular Access Society v Lublani. Účastnilo se jej na 400 expertů z celého světa.

  Moderní medicína cévních přístupů dialyzovaných pacientů je soustředěna do více medicínských oborů a kongres proto zahrnoval obory cévní chirurgie, nefrologie, angiologie nebo kardiologie.

  Vědecký program kongresu se věnoval zejména hemodialyzační léčbě a cévním přístupům, epidemiologii ESRD, intervenční radiologii, protetickým pomůckám implantátů a štěpů, lékům v cévní přístupové péči, ruční ischemii, centrální žilní stenóze a obstrukci.

  Na pódiu vystoupily desítky renomovaných neurologů a chirurgů, kteří jsou odborníci v oblasti cévních přístupů. Mezi špičku patřil například Rafael Ponikvar, MD, PhD, expert v léčbě akutního selhání ledvin hemodialýzou, kontinuální náhrady funkce ledvin u dospělých, novorozenců a malých dětí, který provedl více než 3 000 operací cévních přístupů.

  Pro účastníky kongresu byl připraven zajímavý společenský program, který zahrnoval slavnostní večeři v reprezentačních prostorech na zámku v Lublani. Kromě toho byla uspořádána také uvítací recepce a dvě obědová symposia o nových technologiích.

  Před začátkem kongresu (5. dubna) proběhl v nemocnici v Lublani workshop, který byl zaměřen na témata umístění hemodialyzačních žilních katetrů, ultrazvukové předoperační mapování pomocí ultrasonografie, sledování arteriovenózní píštěle a chirurgii cévních přístupů.

  Více informací o akci naleznete zde: http://www.vas2017.org/

  Již čtvrtý webinář pro Evropskou společnost veterinární oftalmologie od Association House


  14.3.2017

  10. března 2017 zorganizoval Association House již čtvrtý webinář pro Evropskou společnost veterinární oftalmologie (the European Society of Veterinary Ophthalmology – ESVO).

  Profesor David A. Wilkie, skvělý řečník a uznávaný odborník v oboru, přednesl webovou přednášku na téma komplikací v průběhu operací, jíž si poslechlo 95 účastníků z celého světa. Webináře poskytují značné výhody pro členy společností a AH věří, že zájem o ně bude stále růst. Jsou další přidanou hodnotu, kterou členové zdarma díky Association house získávají.

  Více informací o Association House naleznete zde: http://www.associationhouse.cz/

  Association House zorganizoval již druhé setkání pro klienta Eurobitume


  14.3.2017

  Ve dnech 7. – 9. března 2017 Association House zorganizoval dvou a půl denní Eurobitume jarní setkání (Eurobitume Spring Meeting) pro 55 účastníků v Bruselu, v Belgii.

  Členové a hosté přijeli ze všech koutů Evropy a Ameriky, aby se zúčastnili každoročního jarního zasedání. Association House se postaral o celkovou organizaci a logistiku, spojenou s eventem (jmenovky, informační emaily, programy, šňůrky na krk, najímaní dodavatelů, výrobu certifikátů, kulturní prohlídky/večeře, koordinace organizačního týmu a všech zúčastněných stran.) Jedná se o druhé setkání, které AH pro Eurobitume uspořádal, na základě jejich velkých úspěchů a zdařilé spolupráce, plánuje nyní tým AH třetí setkání, které se uskuteční v říjnu 2017 v Lisabonu.

  Ze slov generálního ředitele Eurobitume, Aimé Xhonneux vyplynulo, že je velmi spokojen s prací, kterou AH vykonalo a že si váží důvěry, kterou se oboustranně podařilo vybudovat.

  Plánování a organizování ať už malého či velkého eventu v zahraničí zahrnuje spoustu mravenčí práce, Association House se v tomto ohledu stává stále zkušenějším a může tak poskytovat vysoce profesionální služby svým členským společnostem. Být na nových místech, je výborná příležitost pro členy/hosty, aby získali nový nadhled, a zároveň dostávají možnost poznávat nové kultury a zažívat zážitky společně.

  Více informací o Association House naleznete zde: http://www.associationhouse.cz/

  Rakovina v těhotenství - téma, které se řešilo v Praze


  28.2.2017

  Ve dnech 23. – 24. února 2017 proběhla ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze konference na téma onkologická onemocnění v těhotenství a fertility zachovávající terapie gynekologických nádorů (INCIP 2017).

  Konference se zúčastnilo 100 odborníků, zabývajících se perinatologií (léčebný a vědní obor medicíny, který se věnuje perinatálnímu období, tj. období konce těhotenství). Součástí konference byl také půldenní onkologický blok určený pro sestry, jenž navštívilo 40 účastnic.

  Hlavním cílem setkání bylo diskutovat aktuální témata v oboru léčby mladých pacientek, postižených rakovinou v těhotenství nebo rakoviny před uzavřením plánů fertility.

  Více informací o akci naleznete zde: http://www.incip2017.com/

  Špičky z oboru gastroenterologie se potkaly v IKEMU


  15.2.2017

  Dne 14. 2. 2017 se v Institutu klinické a experimentální medicíny uskutečnil již 18. endoskopický den IKEM a 7. pražský endoskopický den.

  Akce se zúčastnilo na 140 odborníků z řad gastroenterologie.

  Přímo ze sálů se zde do konferenčních prostor přenášely živě zákroky jako je třeba léčba pankreatitídy, cholangioskopie, konfokální mikroendoskopie žlučových cest, RFA jícnu, RFA Klatskinova tumoru, ESD, POEM, G-POEM, Endobarrier a dalších.

  Letošním zahraničním hostem byl profesor Alexander Meining z Ulmu, prominentní endoskopista z mnichovské Technische Universitat Isar Rechts.

  Luděk Vocílka v rozhovoru pro časopis Komora


  13.2.2017

  V rámci únorového vydání měsíčníku Komora si můžete přečíst rozhovor s generálním ředitelem GUARANT International Ing. Luďkem Vocílkou.

  Luděk Vocílka před 25 lety spoluzaložil společnost GUARANT International spol. s r. o., a aktuálně zde působí jako generální ředitel. V rozhovoru pro časopis Komora se zaměřil především na představení firmy a jejích produktů. Vyzdvihl dosažené úspěchy a nastínil, jaké plány nás čekají do budoucna. Věnoval se také nejnovějším trendům a novinkám v oboru a porovnal pořádání kongresů v České republice a ve světě.

  Celý článek je dostupný na 54. straně tohoto článku v sekci prolistovat on-line: http://www.cotmedia.cz/komora/#online

  Komora je měsíčník Hospodářské komory České republiky, který se zaměřuje na svět podnikání a průmyslu. Vychází v počtu 16.000 výtisků pro 15.000 členů Hospodářské komory.

  NetApp Partner Academy v Praze


  1.2.2017

  Dne 25. 1. 2017 proběhla v pražském Congresss Centru Erbia akce NetApp Partner Academy.

  O hladký průběh akce a spokojenost všech 50 účastníků se postaral organizační tým GUARANT International v čele s projektovou manažerkou Pavlou Kozákovou.

  V rámci Partner Academy se IT specialisté od produktových týmů a systémových inženýrů, dozvěděli vše o nových produktech společnosti NetApp. Dostali cenné informace o novinkách na trhu a získali jedinečnou příležitost seznámit se s novými kolegy a partnery NetApp.

  Více informací o akci naleznete zde: http://www.netapppartneracademy.com/easterneurope/prague/

  Významné setkání specialistů v oboru ortopedické anestézie v Oxfordu


  18.11.2016

  Dne 4. listopadu 2016 se v Oxfordu uskutečnilo výroční vědecké setkání společnosti British Society of Orthopaedic Anaesthetists, která je klientem GUARANT International v rámci služeb Asociačního domu. Akce se konala v historické radnici v Oxfordu, v Anglii, a zúčastnilo se jí 180 účastníků.

  Hlavním tématem tohoto setkání bylo Zlepšování výsledků pacientů. Na této konferenci vystoupil s přednáškou zaměřenou na operace kyčelního kloubu významný anesteziolog Dr. Alwin Chuan ze Sydney, Austrálie. Akce byla jako již tradičně vysoce hodnocena účastníky za kvalitu odborného programu.

  Vyvrcholením byla slavnostní večeře, která se konala v Grand Old Library na Wadham College, která je součástí Oxfordské univerzity. Prohlídku univerzity účastníkům poskytl prof. Andrew Farmery, který ji doplnil historkami z medicínské historie Oxfordu.

  Těšíme se na organizaci dalších akcí pro BSOA v Birminghamu a Praze v příštím roce!

  British Society of Orthopaedic Anaesthetists (BSOA)

  je britská národní společnost sdružující specialisty v oboru ortopedické anestézie. Cílem společnosti je rozvoj oboru ortopedické anestezie a vzdělávání lékařů v tomto oboru. Za účelem podpory spolupráce jednotlivých specialistů v UK a jejich vzdělávání pořádá BSOA každoročně Spring Scientific Meeting a dále pak Annual Scientific Meeting.

  ASSOCIATION HOUSE

  je naše značka pro služby asociačního managementu. Na českém trhu jsme začali tuto službu nabízet vůbec jako první již v roce 2003. V rámci Asociačního domu nabízíme služby pro efektivní rozvoj Vaší společnosti. Součástí je i získávání potřebných finančních prostředků, zajištění benefitů pro členy a posílení propagace směrem k odborné i laické veřejnosti. První asociací, o kterou od roku 2003 pečujeme, je Česká společnost pro mimotělní oběh a podpůrné systémy (ČSMO). V současnosti se staráme o 25 českých a mezinárodních asociací.

  Více informací o akci naleznete zde: http://www.bsoa.org.uk/

  NOVÝ KLIENT ASSOCIATION HOUSE


  16.11.2016

  Je nám ctí oznámit, že jsme v říjnu tohoto roku podepsali smlouvu na asociační management s Nadací Karla Pavlíka.

  Nadace v příštím roce oslaví 25 let své existence. Při této příležitosti chystáme zajímavé projekty. Tím nejbližším je předání Výroční ceny Nadace (letos již 18. ročník), které proběhne v Karolinu, dne 21. listopadu. Letošní cenu převezmou: prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., emeritní přednosta III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol a prof. MUDr. Robert Lischke Ph.D., přednosta III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol. Toto prestižní ocenění udělované za rozvoj transplantační medicíny obdrží oba lékaři za zahájení a realizaci programu transplantací plic již v roce 1997 a jeho úspěšný rozvoj.

  NADACE KARLA PAVLÍKA

  byla založená v roce 1992, a byla pojmenována po pacientovi s první úspěšně transplantovanou ledvinou v Československu.

  Hlavními cíli této nadace jsou: podpora postgraduálního vzdělávání transplantačních odborníků, získávání veřejnosti pro dárcovství orgánů a prezentace české transplantační medicíny do zahraničí.

  Od roku 1998 uděluje nadace společně s pražskými lékařskými fakultami Univerzity Karlovy svou výroční cenu. Mezi oceněné patří nejpřednější osobnosti světové transplantační medicíny. Ocenění již převzali např.: prof. Dr. Maurice Slapak, CBE, Bristol, Velká Británie za založení „Světových her nemocných s transplantovanými orgány“ (2006). V roce 2011 byla cena udělena MUDr. Bohanu Pomahači za provedení první transplantace celé tváře ve Spojených státech. Cenu za rok 2014 obdržel prof. Mats Branström, Göteborg, Švédsko, za provedení první transplantace dělohy, která skončila porodem zdravých dětí.

  Nadace mimo jiné podporuje také rozvoj lékařských pracovišť podílejících se na odběru orgánů dárců. Na tyto účely vydala již více než 5 miliónů Kč.

  ASSOCIATION HOUSE

  je naše značka pro služby asociačního managementu. Na českém trhu jsme začali tuto službu nabízet vůbec jako první již v roce 2003. V rámci Asociačního domu nabízíme služby pro efektivní rozvoj Vaší společnosti. Součástí je i získávání potřebných finančních prostředků, zajištění benefitů pro členy a posílení propagace směrem k odborné i laické veřejnosti. První asociací, o kterou od roku 2003 pečujeme, je Česká společnost pro mimotělní oběh a podpůrné systémy (ČSMO). V současnosti se staráme o 25 českých a mezinárodních asociací

  Konferenční centrum City v novém!


  30.9.2016
  V Konferenčním centru City proběhla velká rekonstrukce prostor.

  Vybrali jsme pro vás 470 kusů nových židlí nooi od rakouské společnosti Wiesner-Hager, která oslavila v minulém roce 20 let působení v České republice. Pohodlná designová jednací židle nooi s vysokým komfortem sezení získala ocenění Red Dot za design ve formě „Honourable mention“ za zvlášť zdařilé řešení detailů. Ocenění Red Dot Award je dnes největší a nejuznávanější soutěží v oblasti designu na světě. Naše konferenční centrum jsme vybavili také novými stoly yuno od téhož výrobce – firmy Wiesner-Hager. Stoly yuno zaujmou svým minimalistickým designem spolu se sofistikovaným technologickým konceptem. Jsou v bílé barvě a vhodně doplňují barevné designové židle. Konferenční centrum City je prvním centrem v České republice, které může tyto stoly nabídnout svým zákazníkům.

  Připravili jsme si pro vás kompletně nové zpracovaní osvětlení v sálech Empiria, Tower a Panorama. Sál Empiria je nově vybaven 139 moderními světly, po celém obvodu sálu se potom nachází pás nepřímého LED osvětlení, které je řízeno dotykovým tablem. V sále Panorama je nainstalováno Philips Dynamic Lighting, které slouží pro komfortní osvětlení přednáškové místnosti. Tento koncept využívá proměnné hladiny bílého světla, kdy pomocí řízení barevné teploty bílého světla stimuluje pozornost účastníků.

  V neposlední řadě bychom rádi zmínili výměnu koberce v sále Empiria za dřevěnou dubovou podlahu z masivu. Na této podlaze můžete po vaší úspěšné akci tančit až do rána.

  Konferenční centrum City jsme nově vybavili také novými projektory značky Panasonic typu PT-EZ770ZE, které se vyznačují svítivostí 6500lm. Typický je pro ně vysoký jas a vynikající kvalita obrazu s věrným podáním barev a nativním rozlišením WUXGA – 1920x1200px. Simulují také DICOM mód pro perfektní zobrazování medicínských RTG snímků. Dále jsme do KCC pořídili širokoúhlá plátna formátu 16:9. Tato plátna mají již předdefinovaná nastavení pro promítání, jak při široké, tak dlouhé variantě sálu.

  Věříme, že se vám změny budou líbit.

  Těšíme se na spolupráci a přijďte se k nám brzy podívat.

  Váš tým KC City

  Více informací o KCC zde: http://www.kc-city.cz/

  Evropský kongres dětské anestezie v rukou GUARANT International již potřetí


  3.10.2016

  GUARANT International zorganizoval ve dnech 29.9.-1.10. 8. evropský kongres dětské anesteziologie (8th European Congress on Paediatric Anaesthesia), který každoročně pořádá Evropská společnost dětské anesteziologie (European Society for Paediatric Anaesthesiology - ESPA). Kongres se konal v srbském hlavním městě Bělehradu a byl již třetím kongresem v řadě, který GUARANT International zajišťoval. Kromě organizace kongresu poskytuje GUARANT International ESPA třetím rokem i služby asociačního managementu.

  Tentokrát byl vybrán hotel Crowne Plaza, který splňoval všechny požadavky klientů.

  Kromě odborného programu (prezentací, workshopů, diskuzí,...) se účastníci mohli pobavit i při akcích společenských. Úvodní ceremoniál obohatilo vystoupení dětského tanečního souboru Dance factory (světových šampionů v moderním tanci), na uvítacím koktejlu zahrála kapela Sedlar music a při kongresové večeři si delegáti mohli zatančit při hudbě srbské kapely Skala.

  Odezvy jsme zatím slyšeli pouze pozitivní, všem účastníkům se kongres velice líbil a už se těší na další ročník, který GUARANT International bude pořádat koncem září 2017 v Glasgow.

  Více informací o kongresu naleznete zde: http://www.euroespa.com/congress/2016-belgrade/

  Vyzkoušejte si sezení na židlích oceněných Red Dot Award v Konferenčním centru City


  30.9.2016

  Vybrali jsme pro vás 470 kusů nových židlí nooi od rakouské společnosti Wiesner-Hager, která oslavila v minulém roce 20 let působení v České republice.

  Pohodlná designová jednací židle nooi s vysokým komfortem sezení získala ocenění Red Dot za design ve formě „Honourable mention“ za zvlášť zdařilé řešení detailů.Ocenění Red Dot Award je dnes největší a nejuznávanější soutěží v oblasti designu na světě. Židle nooi s možností spojování do řad byla vyznamenána porotou díky jejím obzvláště povedeným detailům, jako je například inovativní spojení pomocí podnože.Ergonomicky tvarovaná a pružná skořepina židle je v několika barevných kombinacích s přičalouněním sedací části skořepiny.

  Židle nooi nejen splňuje vysoké nároky na funkčnost a vzhled, ale její tvar především umožňuje delší příjemně pohodlné sezení. Nooi pochází z designové dílny neunzig° design.

  Naše konferenční centrum jsme také vybavili novými stoly yuno od téhož výrobce Wiesner-Hager. Yuno zaujme svým minimalistickým designem spolu se sofistikovaným technologickým konceptem, zejména perfektně promyšleným způsobem bočního spojování. Stoly jsou v bílé barvě a vhodně tak doplňují barevné designové židle nooi.

  Minimalistický design je dílem německého designéra Andrease Kroba.

  Konferenční centrum City je prvním centrem v České republice, které může tyto stoly nabídnout svým zákazníkům.

  Rádi vám vše ukážeme osobně, přijďte se podívat, těšíme se na vás.

  Tým KCC

  Nová světla a moderní dřevěná podlaha v KCC


  30.9.2016

  Připravili jsme si pro vás kompletně nové osvětlení v sálech Empiria, Tower a Panorama.

  Sál Empiria je vybaven 139 novými moderními světly Panos Infinity a po celém obvodu sálu se nachází pás nepřímého LED osvětlení. Celé osvětlení je řízeno dotykovým tablem se třemi předinstalovanými režimy, které lze upravovat i manuálně až na individuální úroveň každého ze 139 světel.

  V sále Panorama je nainstalováno Philips Dynamic Lighting, které slouží pro komfortní osvětlení přednáškové místnosti schopné řízeně zvyšovat nebo tlumit pozornost. Tento koncept využívá proměnné hladiny bílého světla, při kterém se pomocí řízení barevné teploty světla ovlivňuje pozornost účastníků. Primárně jsou v tomto konceptu naprogramovány tři hlavní cykly, které řídí dynamické světlo ve dvou-, čtyř- a osmihodinových intervalech. Následující varianty se prolínají v průběhu konferencí tak, aby byla udržena pozornost vašich účastníků co možná nejdéle.

  Varianty jednotlivých barevných nastavení a jejich výhody:

  • denní jasné světlo tlumí únavu a ospalost,
  • teplé bílé světlo je uklidňující,
  • denní bílé světlo má stimulační funkci.

  V neposlední řadě bychom rádi zmínili výměnu koberce v sále Empiria za dřevěnou dubovou podlahu z masivu. Na této podlaze můžete po vaší úspěšné akci tančit až do rána.

  Rádi vám vše ukážeme osobně, přijďte se podívat, těšíme se na vás.

  Tým KCC

  Nová projekce a zvuk v KCC


  30.9.2016

  Konferenční centrum City jsme nově vybavili také novými projektory značky PANASONIC typu PT-EZ770ZE se svítivostí 6500lm. Typický je pro ně vysoký jas a vynikající kvalita obrazu s věrným podáním barev a nativním rozlišením WUXGA – 1920x1200 pix. Simulují také DICOM mód, který umožňuje perfektní zobrazování medicínských RTG snímků. Dále jsme do KCC pořídili širokoúhlá plátna formátu 16:9 značky Rollfix Pro TabTension o šíři 330 cm s ovládacími panely od firmy Cue. Promítací technika má již předdefinovaná nastavení jak pro širokou, tak pro dlouhou variantu sálu.

  Veškerá audiovizuální technika je nyní uživatelsky přívětivá i pro pořadatele akcí, díky plně automatizovanému systému s dotykovým ovládáním značky Cue.

  Nově se můžete těšit také na zvuk, který bude reprodukován z 20 reproduktorů a dvou subwooferů od firmy JBL Harman. Pro řečníky a pro reakce ze sálu systém podporuje v základu čtyři špičkové bezdrátové nebo hlavové mikrofony řady G3 od firmy Sennheiser.

  Rádi vám vše ukážeme osobně, přijďte se podívat, těšíme se na vás.

  Tým KCC

  3 Otázky pro Tomáše Rabocha


  29.9.2016

  Tomáš Raboch pracuje v GUARANT International již třináctým rokem. Začínal zde na pozici asistenta v obchodním oddělení a díky práci, kterou zde odvedl, zkušenostem a svému nadšení se vypracoval na pozici senior obchodního manažera pro Core PCO, na které působí od roku 2012. Aktuálně se v rámci služby Core PCO stará o získávání dlouhodobých klientů a o akce v zahraničí.

  1. Čím je specifická služba Core PCO?

  Naše Core PCO služby umožňují klientům/mezinárodním asociacím, aby naplno využili potenciál svých konferencí a mohli plánovat na více než jedno konferenční období. Obvykle se týkají organizace série tří až pěti kongresů pro danou mezinárodní asociaci. Dlouhodobá spolupráce je spojena se znalostí specifických požadavků klientů a umožňuje nám organizovat konference efektivněji, řešeními šitými na míru, bez ohledu na zvolenou destinaci.

  2. Na čem aktuálně pracuješ?

  Jsem nadšen, že se nám podařilo získat větší akci, která proběhne v roce 2018 v Londýně, což osobně považuji u tohoto klienta za odrazový můstek pro dlouhodobou spolupráci po celé Evropě. Jsem pyšný na to, že se nám podařilo porazit dvě konkurenční PCO z Londýna. Také se nám podařilo pomoci našemu klientovi získat do Bratislavy asi největší lékařskou akci, která tam kdy proběhla.

  3. Čím se rád po práci odreagováváš?

  Samozřejmě se odreagovávám prostřednictvím času stráveného s rodinou, se kterou vždy zapomenu na jakékoliv pracovní záležitosti. A sportem. V poslední době to je nejvíce kolo. Kola a cyklistiku miluji od malička. Jako malý jsem závodil na BMX a byl jsem několikanásobný mistr Prahy. Pokud čas a rodina dovolí, snažím se jezdit dvakrát až třikrát týdně, a to i v noci – s kvalitním osvětlením. Nejraději mám terény kolem Točné.

  Robotika v českém zdravotnictví


  17.9.2016

  Ve dnech 14. – 16. září organizoval GUARANT International 42. česko-slovenský chirurgický kongres. Letošní ročník se konal v OREA hotel Pyramida, v Praze.

  Hlavní témata celého kongresu byla rozdělena do pěti následujících sekcí: onkochirurgie, metabolická chirurgie, sepse, úrazová chirurgie a sekce sester.

  Důležitým tématem, které bylo na kongresu probíráno byla také robotika v českém zdravotnictví. Jedná se o operace pomocí robotických systémů, které jsou považovány za budoucnost chirurgie. V České republice se s takovými zákroky začalo v roce 2005. A do současné doby lékaři takto provedli již více než deset tisíc operací. Vůbec nejčastější robotickou operací je v České republice prostaktomie, tedy odstranění prostaty, hysterektomie a resekce karcinomu konečníku. Výhodou těchto operací je, že jsou přesnější, eliminují například třes rukou a jsou pro pacienty šetrnější a rychlejší k rekonvalescenci.

  Informace o kongresu přinesla i česká media:

  Rozhovor s Prof. MUDr. Miroslavem Ryskou, CSc., MUDr. Janem Rejholecem a MUDr. Miroslavem Štursou:

  http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/216411000100917/video/49321

  Reportáž o robotických operacích:

  http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/216411000100917/video/493216

  Více informací o kongresu naleznete zde: http://www.chirurgie2016.cz/

  Technologie jaderné fúze? Ano umíme!


  9.9.2016

  Ve dnech 5. – 9. září 2016 se v Praze uskutečnilo 29. Symposium o technologiích jaderné syntézy (The 29th Symposium on Fusion Technology). Setkání bylo organizováno Ústavem fyziky plazmatu AV ČR a výzkumným centrem Řež, jež patří mezi dva základní instituty zabývající se výzkumem termojaderných fúzí v České republice. Svou záštitu mu poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

  Dvouleté setkání proběhlo v Kongresovém centru Praha a navštívilo jej přes 950 účastníků z řad vědců, inženýrů, zástupců průmyslu a vystavovatelů z celého světa.

  Vědecký program zahrnoval široké spektrum témat z daného oboru, od diskuze o experimentálních přístrojích a podpůrných zařízení, přes diagnostiku, sběr dat a vzdálené přístupy, až po rozbor technologických materiálů a mnoho dalšího.

  Delegáti se v rámci symposia mohli zapojit do soutěže o 2016 Soft Innovation Prize, jejímž cílem je ocenit výjimečné výzkumníky nebo odborníky z průmyslu, kteří se snaží najít nová řešení, případně širší aplikace či pokořit větší výzvy v jaderné syntéze.

  V rámci konference SOFT 2016 proběhlo také setkání zástupců španělské a české fúzní komunity. Španělská delegace v čele s jeho excelencí velvyslancem Pedrem Calvo-Sotelem představila návrh o spolupráci v rámci plánované česko – španělské spolupráce při projektu IFMIF-DONES.

  Součástí společenského programu byl mimo jiné koncert klasické hudby, který se konal v prostorách Pražské křižovatky, která sídlí v odsvěceném kostele sv. Anny na Starém městě, a gala večeře, jež probíhala v obou patrech paláce Žofín.

  GUARANT International zajistil pro Sympózium komplexní technické zajištění.

  Více informací o akci naleznete na: http://www.soft2016.eu/

  Poprvé, podruhé, POTŘETÍ - EDTNA / ERCA v péči GUARANT International


  31.8.2016

  S radostí oznamujeme, že se GUARANT International stal již potřetí organizačním partnerem mezinárodní konference EDTNA / ERCA, jejíž 45. ročník proběhl ve dnech 17. – 20. září ve Valencii.

  45. mezinárodní konference EDTNA/ERCA (45th EDTNA/ERCA International Conference) byla pořádaná společností European Dialysis and Transplant Nurses Association / European Renal Care Association (Evropská asociace dialyzačních a transplantačních sester / Evropská asociace renální péče). Hlavním tématem letošního ročníku bylo „Kvalita versus náklady – udržitelná ledvinová péče“. Místem konání konference bylo Palacio de Congresos de Valencia, a účast dosáhla 1100 delegátů z celého světa.

  Na konferenci se potkali odborníci z oboru, zdravotníci, akademici, výzkumní pracovníci, lidé s onemocněním ledvin a zástupci farmaceutických firem, kteří diskutovali o výsledcích výzkumů a inovacích, které přispívají ke zkvalitnění renálního výzkumu a praxe po celém světě.

  Díky našim partnerům byla také možnost navštívit zajímavou výstavu zaměřenou na ledviny, která zahrnovala nejmodernější technologie v renální péči.

  Podle doporučení lékařů je v rámci prevence onemocnění ledvin nejdůležitější dodržovat pitný režim, proto jsme se i my snažili, aby delegáti v průběhu konference vypili doporučované množství 2,5 litru tekutiny denně.

  Těší nás, že jsme se mohli podílet na tomto projektu.

  EDTNA/ERCA je multidisciplinární organizace individuálních členů. Členství v asociaci je otevřeno pro zdravotní sestry, techniky, sociální pracovníky, dietology, transplantační koordinátory, jakož i další odborníky, kteří pracují v ledvinové péči. Cílem EDTNA/ERCA je zajišťování dalšího vzdělávání v péči ledvin a poskytování co nejvyšší úrovně léčby a podpory pro pacienty s onemocněním ledvin a jejich rodiny.

  Více informací o akci naleznete na: http://www.edtnaerca-conference2016.com/

  Spring Scientific Meeting 2016


  16.8.2016

  Dne 21. dubna 2016 se v Londýně uskutečnila konference 2016 Spring Scientific Meeting společnosti British Society of Orthopaedic Anaesthetists, která je klientem GUARANT International v rámci služeb Asociačního domu. Akce se konala v hotelu Meliá White House v Londýně a zúčastnilo se jí na 100 účastníků.

  Vědecký program konference se zaměřil na předoperační a pooperační péči o pacienta při ortopedických operacích z pohledu anesteziologie. Akce byla jako již tradičně vysoce hodnocena účastníky za kvalitu odborného programu. GUARANT International pro tuto konferenci zajišťoval sponzoring a výstavu, registraci a koordinaci akce na místě a veškerou administrativní podporu. Dále také zajistil veškerou propagaci a připravil webové stránky akce.

  Dne 4. listopadu 2016 se GUARANT International bude podílet také na organizaci 21st Annual Scientific Meeting , který se bude konat v Oxford Town Hall, v Oxfordu. Hlavním tématem tohoto setkání bude Zlepšování výsledků pacientů. Na této konferenci vystoupí s přednáškou zaměřenou na operace kyčelního kloubu významný anesteziolog Dr. Alwin Chuan ze Sydney, Austrálie.

  British Society of Orthopaedic Anaesthetists (BSOA) je britská národní společnost sdružující specialisty v oboru ortopedické anestézie. Cílem společnosti je rozvoj oboru ortopedické anestezie a vzdělávání lékařů v tomto oboru. Za účelem podpory spolupráce jednotlivých specialistů v UK a jejich vzdělávání pořádá BSOA každoročně Spring Scientific Meeting a dále pak Annual Scientific Meeting.

  GUARANT International spol. s r.o. se již čtvrt století stará o úspěch klientů při organizování mezinárodních kongresů a konferencí ve střední a východní Evropě. Spolu s dokonalou znalostí českého a evropského prostředí zákazníkům garantuje i vysokou odbornost, preciznost a profesionalitu. S týmem 50 profesionálů organizuje každoročně 60 – 80 akcí v rámci České republiky i zahraničí.

  Více informací o akci naleznete na: http://www.bsoa.org.uk/conference/2016-spring-scientific-meeting/

  GUARANT International se ujal organizace MFC konference již pošesté!


  7.7.2016

  Ve dnech 23. – 24. června organizoval GUARANT International již pošesté výroční konferenci pro svého stálého klienta Microfinance Centre (MFC). Letošní ročník se konal v hlavním městě Albánie, Tiraně. Konference byla pořádána ve spolupráci s Albánskou mikrofinanční asociací (AMA). V minulých letech organizoval GUARANT International tuto akci pro MFC také v Gruzii, Černé Hoře, Turecku a dvakrát v Praze.

  Hlavní motto celé konference znělo “Mikrofinacování v cloudu (na serverových sítích).” Cílem bylo projednat například otázky týkající se nových možností financování, klíčových trendů v oblasti alternativního financování, zlepšení účinnosti mikrofinancování na internetu nebo výhod i rizik spojených s digitalizací mikrofinacování.

  Konference byla v letošním roce, jako již tradičně, doplněna o workshopy, během nichž se účastníci mohli dozvědět o novinkách v oblasti mikrofinancování a měli možnost diskutovat o aktuálních problémech z oboru s experty z praxe.

  Pro účastníky konference byl připraven i společenský program, který zahrnoval slavnostní večeři v prostorách Prezidentského paláce v Tiraně.

  The Microfinance Centre je regionální mikrofinační centrum zdrojů a sítí. Sdružuje celkem 104 organizací (včetně 77 měnových finančních institucí) z 31 zemí střední Evropy a Asie, které se starají o více než 1 000 000 klientů s nízkými příjmy. Jeho posláním je přispívat ke snižování chudoby a rozvoji lidského potenciálů tím, že podporuje sociálně orientovaný a udržitelný mikrofinanční sektor, který poskytuje odpovídající finanční a nefinanční služby velkému počtu chudých rodin a drobných podnikatelů.

  GUARANT International spol. s r.o. se již čtvrt století stará o úspěch klientů při organizování mezinárodních kongresů a konferencí ve střední a východní Evropě. Spolu s dokonalou znalostí českého a evropského prostředí zákazníkům garantuje i vysokou odbornost, preciznost a profesionalitu. S týmem 50 profesionálů organizuje každoročně 60 – 80 akcí v rámci České republiky i zahraničí.

  Více informací na: http:///www.mfc2016.org/

  V Praze proběhlo setkání rostlinných biologů


  7.7.2016

  Ve dnech 26. - 29. 6. 2016 probíhalo v Praze důležité setkání rostlinných biologů „Plant Biology Europe EPSO / FESPB Congress 2016“, kterého se zúčastnilo více než 900 vědců z 58 zemí celého světa. Cílem kongresu bylo rozvinutí diskuse nad současnými výzvami rostlinné biologie 21. století. Významným bodem kongresu byla informace o dokončované sekvenaci genomu hrachu shodou okolností právě v roce 150. výročí zveřejnění průlomové práce Gregora Mendela o křížení hrachu, která stála u zrodu moderní genetiky rostlin.Jeho organizace se ujal GUARANT International

  Hlavním tématem kongresu bylo hledání odpovědí na řadu otázek, které souvisejí s klíčovou úlohou rostlin při řešení globálních problémů lidstva. Rostliny v procesu fotosyntézy využívají energii slunečního záření pro tvorbu biomasy, která je zdrojem potravy pro všechny organismy na Zemi včetně člověka. „Kongres si kladl za cíl přispět k řešení problémů spojených s uživením stále rostoucí celosvětové populace, zachováním stability složení atmosféry umožňující existenci života na Zemi v dnešní podobě, uchování ekosystémových funkcí a služeb při probíhající dlouhodobé změně klimatu“, řekla profesorka Jana Albrechtová, která byla prezidentkou kongresu Plant Biology Europe EPSO / FESPB Congress 2016.

  Velký prostor byl věnován rozvoji rostlinných biotechnologií pro potravinovou bezpečnost a efektivnímu využití rostlin pro produkci biopaliv budoucími generacemi. Diskuse byly směřovány i ke strategii rozvoje vědy a přenášení odborných poznatků politikům a veřejnosti.

  Je velkou poctou české vědě, že Česká společnost experimentální biologie rostlin byla pověřena organizací kongresu. Prezidenty kongresu byli prof. Jana Albrechtová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a z Botanického ústavu AV ČR a prof. Jiří Šantrůček z Jihočeské univerzity a Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích. Jana Albrechtová je profesorkou anatomie a fyziologie rostlin na Katedře experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty Univerzity v Praze a pracuje též na Botanickém ústavu AV ČR. Je mnohaletou předsedkyní České společnosti experimentální biologie rostlin (ČSEBR) a byla též po dva roky prezidentkou The Federation of European Societies of Plant Biology (FESPB). Jiří Šantrůček je profesorem anatomie a fyziologie rostlin na Jihočeské univerzitě a též pracuje v Biologickém centru AV ČR. Je mnohaletým místopředsedou ČSEBR.

  EPSO (European Plant Science Organization) je nezávislou evropskou akademickou organizací, která reprezentuje více než 220 vědeckých institucí a univerzit z 30 zemí v Evropě i mimo ni. FESPB je Federací evropských společností rostlinné biologie sdružující více než 25 národních oborových vědeckých společností.

  Zdroj článku: http://www.natur.cuni.cz

  O plevelech se diskutovalo v Praze


  1.7.2016

  Ve dnech 19. – 25. června probíhal v Clarion Congress hotelu v Praze, 7th International Weed Science Congress. Jeho organizátorem byla Mezinárodní vědní společnost, zabývající se plevelem (International Weed Science Society – IWSS) a svou záštitu mu poskytl ministr zemědělství České republiky pan Ing. Marian Jurečka.

  Kongres se koná pravidelně jednou za čtyři roky v atraktivních destinacích po celém světě. Předchozí ročníky probíhaly v Austrálii, Dánsku, Brazílii, Jižní Africe, Kanadě nebo Číně. Letošního ročníku, který se konal v Praze, se účastnilo na 800 vědců, botaniků, rostlinných fyziologů, ekologů, agronomů, inženýrů a dalších odborníků, kteří se zabývají činnostmi souvisejícími s plevelovou vědou.

  Vědecký program se skládal z mnoha plenárních přednášek a souběžných sekcí, které se věnovaly široké škále témat z oblasti plevelů. Hlavními tématy kongresu byly: Charakteristika plevelové vědy; plevelová ekologie; plevelový management plodin; herbicidy a aplikační technologie; plevelový management nezemědělských půd; zemědělství, hospodářské a společenské aspekty plevelového managementu a další.

  Jako zpestření vědeckého programu byly pro účastníky naplánovány exkurze do různých míst dle jejich specifických zájmů, jednalo se např. o výrobní statky, zemědělské výstavy, exkurze na venkov či do experimentálních zařízení akademických institucí. Pro delegáty byl připraven také zajímavý společenský program - uvítací koktejl v rámci kongresového hotelu a slavnostní večeře v paláci Žofín.

  Hlavním předsedou a pořadatelem kongresu byl Prof. Ing. Josef Soukup, CSc. (Congress Convenor and Chairman of the Local Organizing Committee).

  Pro více informací o kongresu, navštivte: http://www.iwsc2016.org/

  Měnící se technologie polovodičů byly hlavním tématem ISPSD konference v Praze


  25.7.2016

  Ve dnech 12. – 16. června 2016 probíhalo v paláci Žofín, v Praze, sympózium ISPSD 2016: The 28th International Symposium on Power Semiconductor Devices and ICs. ISPSD je předním eventem v oblasti výkonných polovodičových součástek, napájecích integrovaných obvodů a jejich hybridních technologií a aplikací.

  Konference se koná pravidelně každý rok po celém světě, jednou za čtyři roky pak probíhá vždy v jednom z evropských měst. Tohoto ročníku, který se konal v Praze, se zúčastnilo více než 400 odborníků a studentů.

  Jednou z hlavních rolí konference ISPSD bylo poskytnout platformu pro představení a vzdělávání studentů a mladých vědců v oblasti polovodičových součástek. Organizační tým se proto rozhodl podpořit vybrané účastníky, dvacítka studentů získala grant, který zahrnoval volný vstup na kongres a podporu zajištění dopravy. Účast jim poskytla možnost seznámit se s nejnovějšími inovacemi v oboru, stejně tak jako diskutovat se zkušenými odborníky a zdokonalovat své technické schopnosti.

  Konference nabízela nabitý program, v rámci něhož proběhlo 54 přednášek a 2 sekce, během nichž bylo odprezentováno celkem 64 posterů. Poprvé v historii byl z důvodu rekordního počtu přihlášených abstrakt čtyřdenní event rozšířen o jednu paralelní sekci. V neděli poté proběhl krátký kurz s pěti přednáškami od významných technických odborníků, kteří hovořili o výkonných přepínačích, parazitních parametrech zapouzdření a aplikacích. Kongres byl doplněn také zajímavou výstavou, která pokrývala všechny důležité aspekty pro komunitu, zabývající se výkonnými polovodiči.

  Pro účastníky byl připraven i zajímavý společenský program, který zahrnoval uvítací večeři na Občanské Plovárně a gala večeři v Obecním domě.

  Pro více informací o kongresu, navštivte: http://www.ispsd2016.com/