CS

Členství

Členství


International Association of Professional Congress Organisers (IAPCO)

International Association of Professional Congress Organisers (IAPCO) sdružuje profesionální společnosti, které se ve své činnosti zabývají pořádáním kongresů, konferencí a speciálních akcí. Cílem asociace je neustálé zvyšování standardů kvality v oboru kongresového průmyslu. Na své členy klade IAPCO velmi vysoké nároky a vyhrazuje si právo je v případě poklesu kvality jimi poskytovaných služeb také vyloučit. Naše členství v této asociaci je tak zárukou prvotřídní kvality práce profesionálního organizátora.

Více informací na www.iapco.org

International Congress and Convention Association (ICCA)

International Congress and Convention Association (ICCA) je největší asociace specialistů, kteří se věnují organizování, dopravě a ubytování na mezinárodních setkáních a akcích. Skládá se z 1100 členských firem a organizací ze skoro 100 zemí světa. Od svého založení před 55 lety ICCA nabízí svým členům jedinečná data, komunikační kanály a příležitosti pro rozvoj podnikání.

Více informací na www.iccaworld.com

Prague Convention Bureau (PCB)

Posláním Prague Convention Bureau (PCB) je posílit kladné povědomí o Praze jako kongresové a turistické destinaci a podporovat ekonomický růst města. PCB je nezisková organizace založená v roce 2008, která spolupracuje s Pražskou informační službou - Prague City Tourism, Magistrátem hlavního města Prahy, Českou centrálou cestovního ruchu (CzechTourism) a Asociací hotelů a restaurací České republiky. GUARANT International patří mezi zakládající členy PCB.

Více informací na www.pragueconvention.cz

European Society of Association Executives (ESAE)

European Society of Association Executives (ESAE) podporuje a zastupuje vedoucí pracovníky evropských asociací. Je platformou pro výměnu informací a znalostí pro evropské manažery na seniorní úrovni.

Více informací na www.associationexecutives.eu

Bratislava Tourist Board (BTB)

Bratislava Tourist Board (BTB) rozvíjí a propaguje všechny formy cestovního ruchu v Bratislavě, podporuje jejich prezentaci a vytváří platformu spolupráce soukromého a veřejného sektoru v oblasti cestovního ruchu. Slovenský GUARANT International je zakládajícím členem této organizace.

Více informací na www.visit.bratislava.sk

Slovak Convention Bureau (SCB)

Hlavním cílem Slovak Convention Bureau je aktivně podporovat Slovensko a jeho kongresový potenciál, a zajistit tak růst eventů v jednotlivých regionech Slovenska. Za cíl si také klade podporu cestovního ruchu v regionech a propagaci jednotlivých členských subjektů.

Více informací na www.slovakconvention.sk

Association Management Companies Institute (AMC Institute)

AMC Institute sdružuje firmy zaměřené na poskytování služeb asociačního managementu. Tato asociace poskytuje podporu a prostředky pro své členy za účelem podpory obchodu a pomáhá jim být o krok napřed v nových trendech. AMC Institut zastupuje přes 180 společností zaměřených na poskytování služeb asociačního managementu, které se starají o více než 1800 profesionálních asociací.

Více informací na www.amcinstitute.org

Prague Association Centre (PAC)

Prague Association Centre (PAC) je platforma pro networking a navazování kontaktů mezi profesními organizacemi, obchodními reprezentanty a vzdělávacími institucemi. Jejím základním cílem je přilákat do Prahy mezinárodní asociace tak, aby si zde založili své sídlo, a poskytnout jim patřičnou podporu. GUARANT International je zakládajícím členem této asociace.

Více informací na www.pragueac.org

Česká eventová asociace

Česká eventová asociace se v rámci svých aktivit snaží napomoci růstu a rozvoji profesionálních standardů v oblasti trhu služeb pro eventy tak, aby odpovídaly evropské úrovni.

Více informací na www.c-e-a.cz